جشنواره فصل بهار

سیم کارتتو روشن کن

قرعه‌کشی ۱۰ کمک‌هزینه ۲۰۰ میلیون تومانی خرید خودرو

برای سیم‌کارت غیرفعال ایرانسل

از ۱ فروردین تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۲، با احیاء سیم‌کارتی که بیش از ۹۰ روز غیرفعال بوده است، فرصت بردن یکی از ۱۰ کمک‌هزینه به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان را دارید با استفاده مجدد از سیم‌کارت‌های ایرانسل، نه تنها به شبکه پرسرعت ایرانسل متصل می‌شوید، بلکه فرصت کسب جوایز مالی را نیز به دست می‌آورید.

برای خرید سیم‌کارت

خرید سیم‌کارت جدیدو انجام تراکنش با آنها، در قرعه‌کشی ۱۰ کمک‌هزینه ۲۰۰ میلیون تومانی خرید خودرو شرکت کنید.

برای سیم‌کارت غیرفعال ایرانسل

از ۱ فروردین تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۲، با احیاء سیم‌کارتی که بیش از ۹۰ روز غیرفعال بوده است، فرصت بردن یکی از ۱۰ کمک‌هزینه به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان را دارید با استفاده مجدد از سیم‌کارت‌های ایرانسل، نه تنها به شبکه پرسرعت ایرانسل متصل می‌شوید، بلکه فرصت کسب جوایز مالی را نیز به دست می‌آورید.

برای خرید سیم‌کارت

خرید سیم‌کارت جدیدو انجام تراکنش با آنها، در قرعه‌کشی ۱۰ کمک‌هزینه ۲۰۰ میلیون تومانی خرید خودرو شرکت کنید.

خرید سیم‌کارت ایرانسل

با خرید سیم‌کارت ایرانسل، به آسانی و با یک کلیک، خود را به شبکه‌ی پیشرو در تکنولوژی و ارتباطات متصل کنید و از مجموعه وسیعی از خدمات و امکانات بی‌نظیر ایرانسل بهره‌مند شوید.