حمایت‌های مالی

پشتیبانی مالی از سوی ایرانسل: سرمایه‌گذاری برای آینده‌ی شما

 

برنامه‌های حمایتی ایرانسل

با حمایت از رویدادهای هنری، ورزشی و سلامت، سعی بر ترویج هر چه بیشتر این امور در زندگی روزمره مردم سرزمین مان داشته ایم. از این رو همواره در جهت ساختن جامعه ای شادتر و محیطی بهتر برای زندگی پیشگام بوده ایم و تلاش کرده ایم.

 

حمایت‌های مالی ایرانسل