میزبان تماس ایرانسل

میزبان تماس ایرانسل

با سرویس «میزبان تماس»، مخاطب شما هزینه تماس برقرارشده از سوی شما را به عهده می‌گیرد. با استفاده از این سرویس در صورتی که از فردی بخواهید تا میزبان تماس شما باشد، ابتدا مخاطب شما به سیستم گویا متصل می‌شود و در صورت پذیرش هزینه تماس از سوی وی، ارتباط برقرار خواهد شد. سرویس میزبان تماس برای همه مشترکان ایرانسل قابل استفاده است اما دریافت‌کننده تماس باید سیم‌کارت اعتباری داشته باشد.

روش استفاده از میزبان تماس ایرانسل

برای استفاده از سرویس میزبان تماس به یکی از دو روش زیر عمل کنید:

  • پیش از شماره موردنظر خود کد ۷۰۴ را اضافه کنید.

به عنوان مثال اگر شماره مقصد شما ********* ۰۹ باشد، برای درخواست میزبانی تماس باید کد زیر را شماره‌گیری کنید:

*۷۰۴*۰۹XXXXXXXXX#

پس از آن، تلفن گویا با فرد مورد نظر تماس می‌گیرد. دریافت‌کننده تماس می‌تواند با شماره‌گیری عدد “۱ ” تماس را برقرار کند و هزینه آن را متقبل شود یا با شماره‌گیری عدد “۲” تماس را قطع کند.

 

  • شماره کسی را که می‌خواهید هزینه تماس شما را متقبل شود به‌صورت #شماره مقصد با صفر*۷۰۴* شماره‌گیری کنید.

به عنوان مثال اگر شماره مقصد شما ********* ۰۹ باشد، برای درخواست میزبانی تماس باید کد زیر را شماره‌گیری کنید:

*۷۰۴*۰۹XXXXXXXXX#

پس از آن، تلفن گویا با فرد مورد نظر تماس می‌گیرد و در صورت موافقت او با برعهده‌گرفتن هزینه تماس شما، تماس برقرار می‌شود.

  • اگر دریافت‌کننده تماس از یکی از طرح‌های تخفیفی ایرانسل استفاده کند، هزینه تماس بر اساس همان طرح و تعرفه تخفیفی از حساب او کسر خواهد شد.
  • برای اطلاع از جزئیات این سرویس، ویرایش فهرست مجاز و غیر مجاز و سایر امکانات، از کد *۷۰۴# استفاده کنید