پیام‌ گیر صوتی ایرانسل

خدمات پیام‌گیر صوتی

با استفاده از این سرویس، در زمان‌هایی که خارج از محدوه پوشش شبکه ایرانسل هستید یا تلفن همراهتان خاموش است، تماس‌گیرندگان می‌توانند به سیستم پیام‌گیر صوتی شما متصل شوند و پیامی برای شما بگذارند. در این صورت هر زمان که مایل بودید می‌توانید به پیام‌های صوتی گوش دهید.

قابلیت ذخیره ۳۰ پیام ۱۲۰ ثانیه‌ای

عدم نیاز به گوشی هوشمند

ذخیره پیام‌های شنیده نشده تا ۲ روز

ذخیره پیام‌های شنیده شده تا ۷ روز

راهنمای استفاده

برای فعال‌سازی کافیست کد­ *۵۵۵*۴*۵*۱# را شماره‌گیری کنید.

برای غیرفعال‌سازی کافیست کد­ *۵۵۵*۴*۵*۳# را شماره‌گیری کنید.

شما می‌توانید با شماره  ۷۱۰ تماس بگیرید تا از طریق تلفن همراهتان به پیام‌های گفتاری ضبط شده گوش بدهید.