بسته بوم و بوم +

بسته‌های خودت را بساز!

اگر دلتان می‌خواهد بسته ایرانسلی‌تان را خودتان بسازید و طبق نیازتان یک بسته ترکیبی از اینترنت، مکالمه و پیامک را یکجا داشته باشید، بسته‌های بوم را به شما پیشنهاد می‌کنیم!

دقیقه‌های مکالمه ایرانسلی

تعداد پیامک‌های ایرانسل فارسی

مقدار حجم اینترنت

ویژگی‌های بسته های بوم

شخصی‌سازی بسته‌ها

قیمت به صرفه

تبدیل زمان مکالمه به اینترنت و بالعکس

کسر هزینه استفاده از اینترنت به‌صورت ۳ برابر از زمان مکالمه

روش‌های ساخت و خرید بسته‌های بوم و بوم +

روش‌های اطلاع از اعتبار باقی‌مانده بسته‌های بوم و بوم +