تعرفه‌ها و بسته‌های مکالمه

خانه محصولات و خدمات خدمات مکالمه بسته‌های مکالمه و تعرفه‌ها

تعرفه‌ها و بسته‌های مکالمه

با خرید سیم‌کارت اعتباری، دائمی یا پیام‌رسان، به طور پیش‌فرض در «طرح تعرفه پایه» همان سیم‌کارت قرار می‌گیرید و هزینه‌هایتان طبق تعرفه‌های آن محاسبه خواهد شد. البته امکان خواهید داشت هر زمان که تمایل داشتید، از بسته‌های مکالمه متنوع دیگر استفاده کنید و با انتخاب آنها هزینه‌های خود را مطابق با الگوی مصرفتان کاهش دهید.

 • تاریخ شروع استفاده از هر بسته خریداری شده معادل تاریخ خرید بسته خواهد بود، حتی اگر بیش از یک بسته خریداری شود.
 • تماس با برخی از مراکز خدمات عمومی و پشتیبانی مانند ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۹۵ و غیره با تعرفه آزاد محاسبه می‌گردد و هزینه مربوطه از بسته‌های مکالمه داخل و یا خارج شبکه کسر نمی‌شود.
 • بسته‌های مکالمه ویژه سیم‌کارت‌های اعتباری
  ردیف دقیقه مبلغ (تومان) درصد تخفیف مدت اعتبار کد فعالسازی
  ۱ ۲۰ ۱,۵۰۰ %۱۷ ۳۰ روز *۵۵۵*۵۵*۱#
  ۲ ۴۰ ۲,۸۰۰ %۲۲ ۳۰ روز *۵۵۵*۵۵*۲#
  ۳ ۸۰ ۵,۲۰۰ %۲۸ ۳۰ روز *۵۵۵*۵۵*۳#
  ۴ ۱۶۰ ۹,۶۰۰ %۳۳ ۳۰ روز *۵۵۵*۵۵*۴#
  ۵ ۳۲۰ ۱۷,۶۰۰ %۳۹ ۳۰ روز *۵۵۵*۵۵*۵#
  ۶ ۱۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ %۵۰ ۳۰ روز *۵۵۵*۵۵*۶#

  بسته‌های فوق مربوط به تماس‌های داخل شبکه (از خط ایرانسل به خط ایرانسل دیگر) می‌باشد و تماس خارج شبکه (از خط ایرانسل به سایر خطوط) بر اساس طرح تعرفه پایه محاسبه خواهد شد.

 • بسته‌های مکالمه سیم‌کارت‌های دائمی
  ردیف دقیقه مبلغ (تومان) درصد تخفیف مدت اعتبار کد فعالسازی
  ۱ ۱۰۰ ۵,۵۰۰ ۳۰ روز *۵۵۵*۵۵*۱#
  ۲ ۲۰۰ ۱۰,۰۰۰ %۱۷ ۳۰ روز *۵۵۵*۵۵*۲#
  ۳ ۴۰۰ ۱۸,۰۰۰ %۲۵ ۳۰ روز *۵۵۵*۵۵*۳#
  ۴ ۸۰۰ ۳۲,۰۰۰ %۳۳ ۳۰ روز *۵۵۵*۵۵*۴#

  بسته‌های فوق مربوط به تماس‌های داخل شبکه (از خط ایرانسل به خط ایرانسل دیگر) می‌باشد و تماس خارج شبکه (از خط ایرانسل به سایر خطوط) بر اساس طرح تعرفه پایه محاسبه خواهد شد.

  از آنجا که شرکت ایرانسل در برابر ارائه پیشنهادهای تشویقی فوق، هزینه‌ای اضافی از اعتبار مشترکان کسر نمی‌کند، در موارد خاص می‌تواند ارائه این پیشنهادها را لغو و یا با موارد دیگری جایگزین نماید.
 • هزینه طرح تعرفه پایه به شرح جدول زیر است

  هنگام استفاده مشترکان از شبکه سایر اپراتورها (رومینگ ملی)، بسته‌های مکالمه تخفیفی و تشویقی قابل استفاده نیستند و هزینه تماس به صورت آزاد محاسبه می‌شود.

  نوع خدمات هزینه سیم‌کارت دائمی هزینه سیم‌کارت اعتباری هزینه سیم‌کارت پیام‌رسان دائمی هزینه سیم‌کارت پیام‌رسان اعتباری
  تماس داخل شبکه ایرانسل (از خط ایرانسل به خط ایرانسل دیگر) ۰/۹۹ تومان/ثانیه (۵۹/۹ تومان/دقیقه) ۱/۴۹ تومان/ثانیه (۸۹/۹ تومان/دقیقه) - -
  تماس خارج شبکه ایرانسل (از خط ایرانسل به سایر خطوط) ۰/۹۹ تومان/ثانیه (۵۹/۹ تومان/دقیقه) ۱/۴۹ تومان/ثانیه (۸۹/۹ تومان/دقیقه) - -
  تماس خارج شبکه ایرانسل (از خط ایرانسل به خط ثابت) ۰/۹۹ تومان/ثانیه(۵۹/۹ تومان/دقیقه) ۱/۴۹ تومان/ثانیه (۸۹/۹ تومان/دقیقه) - -
  پیامک به خطوط همراه (فارسی) ۱۱/۹ تومان ۱۳/۶ تومان ۱۴ تومان ۱۳/۶ تومان
  پیامک به خطوط همراه (لاتین) ۲۵/۲ تومان ۲۹/۴ تومان ۱۴ تومان ۲۹/۴ تومان
  پیامک به خطوط ثابت (فارسی یا لاتین) ۱۵ تومان ۱۵ تومان - -
  پیامک به خارج از کشور (همه کشورها) از اینجا ببینید از اینجا ببینید از اینجا ببینید از اینجا ببینید
  پیام چندرسانه‌ای ۱۹/۹ تومان ۱۹/۹ تومان ۱۹/۹ تومان ۱۹/۹ تومان
  • به کلیه تعرفه‌های تماس‌های بین‌المللی مصوب شرکت ارتباطات زیرساخت، هزینه‌ای معادل ۸۹/۹ تومان/دقیقه در سیم‌کارت‌های اعتباری و ۵۹/۹ تومان/دقیقه در سیم‌کارت‌های دائمی افزوده خواهد شد.
  • هزینه تمامی مکالمه‌ها بر اساس تعرفه ثانیه‌ای محاسبه خواهند شد.
  • بند «ط» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، اپراتورها را مکلف نموده مبلغ ۳۰ ریال به قیمت هر پیامک اضافه نموده و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. وفق قانون درآمد حاصله،  تا سقف یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی و پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مابقی صرف شبکه ملی اطلاعات خواهد شد.