نکات جشنواره

مشترکان برگزیده در هر دوره، به مدت یک سال از پرداخت قبض سیم‌کارت دائمی خود (مجموع تا سقف ۵۰۰ هزار تومان) معاف می‌شوند و بدهی آنها در طول این مدت به صورت خودکار تا روز هفتم هر ماه تسویه (صفر) خواهد شد.

علاوه بر مشترکان دائمی فعلی، تمام مشترکان دائمی که به شبکه ایرانسل ترابرد کرده‌اند یا مشترکانی که سیم‌کارت‌های اعتباری خود را به دائمی تبدیل کرده‌اند نیز می‌توانند در این طرح شرکت کنند.

طبیعتا در صورتی که برگزیدگان این طرح از شبکه ایرانسل به سایر اپراتورها ترابرد کنند یا پس از این ترابرد دوباره به شبکه ایرانسل بازگردند، امکان بهره‌مندی از این طرح را از دست خواهند داد.