سرویس پیامک صوتی

سرویس پیامک صوتی ایرانسل

شما مشترکان اعتباری می‌توانید برای سایر مشترکان ایرانسلی و غیر ایرانسلی تا ۶۰ ثانیه پیامک صوتی ارسال کنید.

  • هزینه هر پیامک صوتی برای ارسال به مشترکان ایرانسل و غیر ایرانسلی ۸۹/۹ تومان است.

زمان‌بندی برای ارسال پیامک صوتی

ارسال همزمان یک پیامک برای چند مشترک

ارسال از طریق پیامک و تماس خودکار

ارسال پیامک «شنیده‌شدن پیام توسط گیرنده» برای فرستنده

روش های ارسال پیامک صوتی

ارسال پیامک صوتی از دو روش زیر امکان‌پذیر است:
تماس خودکار: سیستم با مشترک موردنظر شما تماس می‌گیرد و پیام شما را پخش می‌کند.
پیامک: مشترک موردنظر با دریافت یک پیامک، از اینکه شما برای او پیام صوتی فرستاده‌اید مطلع می‌شود و می‌تواند از طریق تماس با سیستم (۷۱۹ برای مشترکان ایرانسلی و ۰۹۳۷۷۱۹۰۰۰۰ برای مشترکان غیر ایرانسلی) پیام خود را بشنود.

  • برای ارسال پیام صوتی با شماره ۷۱۹ تماس بگیرید و پیام خود را ضبط کنید. سپس می‌توانید پیام خود را به روش‌های متنوعی ارسال کنید) تماس با ۷۱۹ رایگان است).
  • همه مشترکان اعتباری می‌توانند برای سایر مشترکان اعتباری و دائمی یا مشترکان اپراتورهای دیگر پیام بفرستند.
  • مشترکان ایرانسلی می‌توانند برای شنیدن پیام‌های قدیمی خود، به صورت رایگان با شماره ۷۱۹ تماس بگیریند. مشترکان غیرایرانسلی هم می‌توانند با شماره‌گیری ۰۹۳۷۷۱۹۰۰۰۰ پیام‌های صوتی خود را بشنوند.
  • در روش تماس خودکار‌، سیستم برای ارسال پیام تا ۴ مرتبه با مشترک مورد نظر تماس می‌گیرد و چنانچه مشترک پاسخگو نباشد، با ارسال یک پیامک به او اطلاع می‌دهد تا با سیستم ۷۱۹ تماس بگیرد و پیام خود را بشنود.