سرویس میزبان پیامک

سرویس میزبان پیامک

با سرویس «میزبان پیامک»، مخاطب شما هزینه پیامک ارسالی از سوی شما را به عهده می‌گیرید.
با استفاده از این سرویس در صورتی که از فردی بخواهید میزبان پیامک شما باشد، ابتدا سیستم مخاطب شما را مطلع می‌کند و در صورت قبول هزینه از سوی او، پیامک شما ارسال می‌شود.

روش استفاده از سرویس میزبان پیامک

برای استفاده از این سرویس، شماره کسی را که می‌خواهید هزینه پیامک شما را متقبل شود، با پیش‌شماره ۷۰۴ بگیرید.
مثلا اگر شماره مقصد شما ۰۹XXXXXXXXX باشد، برای درخواست میزبانی پیامک باید کد زیر را شماره‌گیری کنید:

۷۰۴۰۹XXXXXXXXX
پس از آن سیستم با ارسال یک پیامک، گیرنده را مطلع می‌کند و در صورت موافقت او با تقبل هزینه، پیامک شما ارسال می‌شود.

  • با افزودن شماره‌های موردنظر خود در فهرست «مجاز»، هزینه پیامک‌های دریافتی از سوی این افراد را به طور خودکار پرداخت خواهید کرد. کافیست عدد ۶ را در پاسخ به درخواست فرستنده ارسال کنید.
  • با افزودن شماره‌های موردنظر در فهرست «غیرمجاز»، درخواست پرداخت هزینه پیامک از سوی این اشخاص برای شما ارسال نخواهد شد. کافیست دستور B <فاصله> شماره تلفن همراه موردنظر خود را به شماره ۷۰۴۰  ارسال کنید.
    مثال: B 09XXXXXXXXX
  • برای استفاده از این سرویس می‌توانید نام انتخابی موردنظر خود را تعیین کنید. بدین ترتیب نام انتخابی شما در متن پیامک برای گیرنده پیامک نمایش داده می‌شود. برای تعیین نام انتخابی کافیست کلمه موردنظرتان را به شماره ۷۰۴۳ پیامک کنید.
  • اگر در وضعیت رومینگ باشید، استفاده از تمام مزایای این سرویس (اعم از قبول یا رد درخواست، افزودن شماره‌ها به فهرست مجاز یا غیرمجاز و …) مطابق با تعرفه‌های رومینگ خواهد بود.
    برای غیرفعال‌سازی این سرویس، کلمه LAGHV  را به ۷۰۶۰ ارسال کنید.
  • برای فعال‌سازی مجدد سرویس، کلمهOZV  را به ۷۰۶۰ ارسال کنید.