خدمات نصب و پشتیبانی مودم های فضای باز

تأمین‌کننده محترم،

بدین‌وسیله، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل درخواست می‌نماید پروپوزال فنی و قیمت مربوط به کالاها و یا خدمات مشروح در فرم استعلام را در اختیار این شرکت قرار دهید.

نکته۱: پاسخ شما بایستی کلیه موارد مذکور در فهرست بازبینی را در بر گیرد.
نکته۲: برنده مناقصه به هیچ وجه نباید قسمت یا کل سفارش را بدون اطلاع ایرانسل به شخص و یا شرکت دیگری که در همان مناقصه شرکت نموده واگذار نماید . 
نکته۳: شرکتهایی که مدیر عامل و یا عضوی از هیئت مدیره آنها در بیش از یک شرکت عضویت داشته باشند، نمی‌توانند بصورت جداگانه در یک مناقصه ایرانسل شرکت نمایند .

لطفاً توجه داشته باشید که استعلام به منزله ایجاب جهت خرید نبوده و به هیچ عنوان ایرانسل را ملزم به خرید کالاها و یا خدمات مزبور نمی‌کند. این استعلام تنها جهت دریافت اطلاعات است و ممکن است در انتخاب تأمین‌کننده مورد استفاده شرکت قرار گیرد.  

ضروری است پروپوزال فنی و قیمت خود را در ۲ پاکت مجزای درب بسته به همراه CD قبل از ضرب‌الاجل تعیین‌شده در فرم استعلام، برای ایرانسل ارسال فرمایید. در صورتی که سؤالی درباره فرم استعلام دارید، با ایمیل COMTENDERQ318@mtnirancell.ir تا پایان وقت اداری تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ مکاتبه نمایید.