راهنمای تنظیمات وایرلس مودم ایرانسل

 • مودم B5142

  روش تنظیم وای‌فای مودم B5142:
  مودم را با کابل LAN به PC وصل و در مرورگر آدرس 192.168.1.1 را وارد کنید.
  username & Password: admin
  در منو
  WIFI>Multiple SSID را انتخاب و
  در Network name (SSID)
  نام وایرلس دلخواه را ثبت کنید.
  در Authentication
  گزینه WPA2-PSK را انتخاب
  و در Key Pass Phrase
  رمز وایرلس دلخواه را وارد وApply  کنید.
  حال با اطلاعات جدید از وای‌فای استفاده نمایید.

 • مودم DT350

  روش تنظیم وای‌فای مودم DT350:
  مودم را با کابل LAN به PC وصل و در مرورگر آدرس 192.168.1.1 را وارد کنید.
  username & Password: admin
  در منوی سمت چپ
  WIFI>Setting را انتخاب و
  در Network name (SSID)
  نام وایرلس دلخواه را ثبت کنید.
  در Authentication
  گزینه WPA2-PSK را انتخاب
  و در Key Pass Phrase
  رمز وایرلس دلخواه را وارد وApply  کنید.
  حال با اطلاعات جدید از وای‌فای استفاده نمایید.

 • مودم GP2101

  روش تنظیم وای‌فای مودم GP2101:
  مودم را با کابل LAN به PC وصل و در مرورگر 192.168.1.1 را وارد کنید.
  username & Password: admin
  از منوی سمت چپ
  WIFI>WLAN setting
  Enable WLAN را فعال و
  در SSID
  نام وایرلس دلخواه را وارد کنید.
  در Security
  گزینه WPA2-PSK را انتخاب
  و در password
  رمز وایرلس دلخواه را وارد و Submit کنید.
  حال با اطلاعات جدید از وای‌فای استفاده نمایید.

 • مودم GP2101 Plus

  روش تنظیم وای‌فای مودم GP2101 Plus:
  مودم را با کابل LAN به PC وصل و در مرورگر 192.168.1.1 را وارد کنید.
  username & Password: admin
  مسیر WiFi>Settings>Wireless Settings>Basic را دنبال کنید و در قسمت Network Name (SSID) نام وای‌فای دلخواه را وارد نمایید. سپس مسیر WiFi>Settings>Security را دنبال و در قسمت Key Pass Phrase رمز دلخواه خود را وارد نمایید.
  پس از هر تغییر Apply کنید.
  حال با اطلاعات جدید از وای‌فای استفاده فرمایید.

 • مودم TDi40

  روش تنظیم وای فای مودم TDi40:
  مودم را با کابل LAN به PC وصل و در مرورگر 192.168.1.1 را وارد کنید.
  username & Password: admin
  مسیر WiFi>Wireless>Basic را دنبال کنید و در قسمت SSID نام وای‌فای دلخواه را وارد نمایید. سپس مسیر WiFi>Wireless>Security را دنبال و در قسمت Pass Phrase رمز دلخواه خود را وارد کنید.
  پس از هر تغییر Apply کنید.
  حال با اطلاعات جدید از وای‌فای استفاده نمایید.

 • مودم TFi60

  روش تنظیم وای فای مودم TFi60:
  مودم را با کابل LAN به PC وصل و در مرورگر 192.168.1.1 را وارد کنید.
  username & Password: admin
  سپس مسیر زیر را طی کنید:
  Settings>WLAN>WLAN Basic Settings>WLAN key
  رمز وای‌فای دلخواه خود را در قسمت WLAN key وارد و در نهایت Apply کنید.
  حال با اطلاعات جدید از وای‌فای استفاده نمایید.

 • مودم TK2510

  روش تنظیم وای‌فای مودم TK2510:
  مودم را با کابل LAN به PC وصل و در مرورگر 192.168.1.1 را وارد کنید.
  username & Password: admin
  در منو
  WIFI>Setting را انتخاب و
  در Network name (SSID)
  نام وایرلس دلخواه را وارد کنید.
  درAuthentication
  گزینه WPA2-PSK را انتخاب و
  درKey Pass Phrase
  رمز وایرلس دلخواه را وارد و Apply کنید.
  حال با اطلاعات جدید از وای‌فای استفاده نمایید.

 • مودم TK2510 Plus

  روش تنظیم وای‌فای مودم TK2510 Plus:
  مودم را با کابل LAN به PC وصل و در مرورگر 192.168.1.1 را وارد کنید.
  username & Password: admin
  مسیر WiFi>Settings>Wireless Settings>Basic را دنبال و در قسمت Network Name (SSID) نام وای‌فای دلخواه و در قسمت Key Pass Phrase رمز دلخواه خود را وارد نمایید.
  پس از هر تغییر Apply کنید.
  حال با اطلاعات جدید از وای‌فای استفاده نمایید.

 • مودم Z6000

  روش تنظیم وای‌فای مودم Z6000:
  مودم را با کابل LAN به PC وصل و در مرورگر 192.168.1.1 را وارد کنید.
  username & Password: admin
  از منوی سمت چپ
  WIFI>WLAN setting را انتخاب و
  Enable WLAN را فعال کنید.
  در SSID
  نام وایرلس دلخواه را وارد کنید.
  درSecurity
  گزینه WPA2-PSK را انتخاب
  و درpassword
  رمز وایرلس دلخواه را وارد و Submit کنید.
  حال با اطلاعات جدید از وای‌فای استفاده نمایید.