عملیات ممکن در قابلیت های سرویس آهنگ پیشواز

.

شما می‌توانید برای استفاده از این سرویس درخواست مورد نظرتان را به ۷۵۷۵ پیامک کنید و سپس نتیجه درخواست خود را بلافاصله در پیامک ارسالی مشاهده کنید. جدول زیر عملیات ممکن در سرویس آهنگ پیشواز را به همراه شکل دستوری که لازم است به ۷۵۷۵ پیامک کنید را به همراه یک مثال آورده است:

 

۱. با ارسال این دستور می‌توانید فهرست آهنگ‌های پیشواز جدید را مشاهده کنید.

۲. منظور از 10 آهنگ برتر، آهنگ‌های پیشوازی است که بیشتر توسط کاربران خریداری شده‌اند.

۳. این دستور برای زمانی است که شما کد آهنگ پیشواز را دارید ولی نام اثر، خواننده و قیمت آن را نمی‌دانید.

عملیات شکل دستور مثال تک آهنگی  چند آهنگی 
مشاهده جدیدترین آهنگ‌ها۱ J J
مشاهده ۱۰ آهنگ برتر۲ DAH DAH
جستجو بر اساس کد آهنگ پیشواز۳ کدموردنظرJK JK100123
خرید آهنگ کدآهنگ 100100
مشاهده آلبوم شما۴ A A
تنظیم آهنگ برای تماس‌گیرنده خاص۵ شماره تماس گیرنده(فاصله)کدآهنگTZ TZ100100 989351234567 -
خرید مجدد (تمدید آهنگ)۶ کدآهنگT T100100 -
حذف آهنگ خریداری شده کداهنگHZ HZ100100
غیرفعال‌سازی موقت۷ GHF GHF
انصراف از خدمات آهنگ پیشواز۸ ENS ENS
فعال‌سازی (در صورت غیر فعال بودن) FA FA
حذف تمامی تنظیمات برای یک تماس‌گیرنده خاص۹ شماره تماس‌گیرنده(فاصله)HB HB 989351234567 -
حذف تنظیمات یک آهنگ برای تماس گیرنده خاص۱۰ کد آهنگ(فاصله)شماره تماس‌گیرنده(فاصله)HB HB 989351234567 100100 -
حذف تمامی تنظیمات مربوط به یک آهنگ خاص۱۱ کد آهنگ(فاصله)HT HT 100100 -
مشاهده فهرست پخش پیش فرض۱۲ L L -
راهنمایی R R
 

۴. منظور از مشاهده آلبوم شما، مجموعه آهنگ‌های پیشواز خریداری شده شما است که دوره اعتبار آن‌ها هنوز باقیست.

۵. با ارسال این دستور می‌توانید یکی از آهنگ‌های آلبوم خود را برای یک تماس‌گیرنده خاص تنظیم کنید.

۶. با ارسال این دستور می‌توانید آهنگ مورد نظرتان را مجددا خریداری کنید.

۷. ارسال این دستور، سرویس آهنگ پیشواز را به طور موقت برای شما غیرفعال می‌کند.

۸. ارسال این دستور سرویس آهنگ پیشواز را برای شما غیرفعال می‌کند و تمامی آهنگ‌های موجود در آلبوم شما حذف می‌شوند.

۹. با این دستور شما می‌توانید تمامی تنظیماتی که برای یک تماس‌گیرنده خاص انجام داده‌اید را حذف کنید.

۱۰. با این دستور شما می‌توانید تنظیمات مربوط به آهنگ پیشوازی که برای یک تماس‌گیرنده خاص در نظر گرفته بودید را حذف کنید.

۱۱. با این دستور می‌توانید تمامی تنظیماتی که برای یک آهنگ خاص در نظر گرفته بودید را حذف کنید.

۱۲. هر آهنگ پیشوازی که بخرید در آلبوم شما ذخیره می‌شود و به ترتیب خریداری شده پخش می‌شوند. با استفاده از این دستور می‌توانید فهرست پخش پیش فرض آلبوم خود را مشاهده کنید.