پیام‌گیر صوتی

بدون نیاز به گوشی هوشمند و یا حتی در دسترس بودن، به تماس‌گیرندگان خود امکان ضبط پیام صوتی دهید. .
.

با استفاده از این سرویس در زمان‌هایی که خارج از محدوه پوشش شبکه ایرانسل هستید و یا تلفن همراه‌تان خاموش است، تماس‌گیرندگان می‌توانند به سیستم پیام‌گیر صوتی متصل شوند.
در این صورت در هر زمان که مایل بودید می‌توانید به پیام‌های صوتی گوش دهید.
این سرویس قابلیت ذخیره ۳۰ پیام ۱۲۰ ثانیه‌ای را دارد.
مدت زمانی که پیام‌ها در این سیستم ذخیره می‌مانند به شرح زیر است:

  • پیام‌هایی که شنیده نشده باشند تا ۲ روز؛
  • پیام‌هایی که شنیده شده باشند تا ۷ روز؛
.

فعال‌سازی

برای فعال‌سازی کافیست شما مشترکان دائمی کد #۱*۵*۴*۵۵۵* و شما مشترکان اعتباری کد #۱*۵*۴*۵۵۵* را شماره‌گیری کنید.

غیرفعال‌سازی

برای غیرفعال‌سازی کافیست شما مشترکان دائمی کد #۳*۵*۴*۵۵۵* و شما مشترکان اعتباری کد #۳*۵*۴*۵۵۵* را شماره‌گیری کنید.

چگونه به پیام‌هایم گوش دهم؟

شما می‌توانید با شماره ۷۱۰ تماس بگیرید تا از طریق تلفن همراهتان به پیام‌های گفتاری ضبط شده گوش دهید.

در صورت انتقال تماس‌هایتان به پیام‌گیر صوتی، دیگر نمی‌توانید آنها را به یک شماره دیگر منتقل کنید.

ممکن است دوست داشته باشید: