js

آخرین اخبار

مانور مقابله با آتش سوزی در ساختمان مرکزی ایرانسل

مانور بزرگ مقابله با آتش‌سوزی، روز چهارشنبه ۳۰ تیرماه به منظور آمادگی هر چه بیشتر در مواجهه با بحران‌های طبیعی و حوادث غیرمترقبه، در ساختمان مرکزی ایرانسل برگزار شد.

مانور مقابله با آتش سوزی در ساختمان مرکزی ایرانسل
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این شرکت با تکیه بر تخصص و تجارب بینالمللی خود، برنامه های آمادگی مدیریت بحران را در سطوح و ابعاد مختلف در نظر گرفته است. این برنامه ها جهت افزایش تداوم خدمات ایرانسل در برابر تهدیدها و خطرات مختلف و همچنین حفاظت از نیروی انسانی در مواقع بروز خطر و هماهنگی بیشتر برای مدیریت بحران پیش‌بینی شده اند.

بر این اساس با توجه به خشکی و گرمای هوا در فصل تابستان، آتش‌سوزی از جمله تهدیدات پیش‌روی هر سازمانی تلقی می شود. شرکت ایرانسل نیز ضمن انجام بازرسی‌های فنی متعدد و آموزش پرسنل در مقابله با این تهدید، با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط مانور مقابله با آتش‌سوزی را برگزار کرد.
در این مانور، تمامی کارکنان حاضر در ساختمان مرکزی ایرانسل پس از به صدا در آمدن زنگ هشدار، با رعایت اصول و مقررات ایمنی که از قبل درباره آن آموزش دیده بودند، محل کار خود را ترک کردند و در محل امن از پیش مشخص شده پناه گرفتند.

ایجاد آمادگی برای واکنشهای سریع و صحیح در زمان بروز حوادث و نحوه امدادرسانی به آسیبدیدگان از مهمترین مواردی بود که در برگزاری این مانور به آن توجه شد.