قرارداد مشترکان دائمی

.

ضوابط و شرایط استفاده مشترکان دائمی (پس پرداخت) از خدمات شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل

۱ . تعریف واژگان :

عبارات و اصطلاحات به کار برده شده در این قرارداد هر یک دارای معنایی به شرح ذیل می باشد مگر آنکه به نحو دیگری تصریح شده باشد.

۱-۱- «اپراتور» عبارت است از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل که به موجب موافقت نامه پروانه شماره ۹۶۰۴/۱۰ صادره از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه فعالیت دارد. نام تجاری این شرکت ام تی ان ایرانسل است که اختصاراً «ایرانسل» نامیده می شود و دفتر مرکزی آن در تهران، میدان هروی، خیابان شهید پناهی نیا، خیابان زندی، کوچه قادری، کوچه علیدوست، پلاک ۵ واقع است.

۲-۱- «مشترک» عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که پس از ثبت نام و پذیرش مفاد قرارداد مشترکین، به خدمات شبکه ایرانسل دسترسی داشته و به آن متصل است.

۳-۱- «ثبت نام» عبارت است از تکمیل فرم ثبت نام به طریق الکترونیکی، فیزیکی یا هر روش دیگری که ایرانسل تعیین می‌کند. اطلاعات مورد نیاز جهت درج در این فرم در هر زمان به صلاحدید شرکت ایرانسل تعیین می‌گردد و ارائه این اطلاعات و پرداخت هزینه‌های مربوطه پیش‌شرط فعال‌سازی است.

۴-۱-«فرم ثبت نام» عبارت است از فرمی که در هنگام ثبت نام توسط مشترک یا نماینده قانونی وی تکمیل می‌شود. این فرم به صورت مستقیم توسط ایرانسل و یا از طریق عاملین فروش در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

۵-۱- «دفتر ایرانسل» عبارت است از دفتر مرکزی شرکت که نشانی آن در بند ۱-۱ ذکر شده و دفاتر خدمات ایرانسل در شهرهای دیگر که فهرست و آدرس آنها در پایگاه اطلاع‌رسانی ایرانسل موجود می‌باشد. این عبارت شامل دفاتر هیچ یک از کارگزاران، عاملین فروش یا شرکت‌های وابسته که از سوی ایرانسل یا دیگر شرکت‌ها فعالیت می‌کنند، نمی‌شود.

۶-۱-«قرارداد» عبارت است از ضوابط و شرایط مندرج و مورد قبول در این توافق نامه به همراه هر سند دیگری که در ارتباط با اشتراک شبکه و یا خدمات شبکه فیمابین مشترک و اپراتور تنظیم شده است.

۷-۱- «دسترسی» عبارت است از امکان مشترکین برای دسترسی به خدمات شبکه بدون محدودیت یا دسترسی به صفحات خاص تا زمان ایفای تعهدات مربوطه که ایرانسل تعیین می‌نماید.

۸-۱- «دوره دسترسی»: عبارت است از دوره‌ای که براساس طرح تعرفه انتخابی مشترک و به شرط ایفای تعهدات نامبرده اجازه دسترسی به شبکه را به وی می‌دهد.

۹-۱- «اعتبار» سقف مبلغی که مشترک وفق مفاد سند حاضر امکان استفاده از خدمات شبکه را خواهد داشت. مشترک می تواند حسب مورد با پرداختن مبلغی تحت عنوان «تضمین پرداخت» وفق ماده ۱۰ سند حاضر نسبت به افزایش این سقف اقدام نماید.

۱۰-۱- «بارگذاری» عبارت است از بارگذاری اطلاعات مورد نیاز شارژ در سیستم پیش پرداخت اپراتور به نحوی که حساب مشترک از اعتبار لازم برای مکالمه، دوره دسترسی و یا تخفیفات مقرره برخوردار گردد.

۱۱-۱- « بسته سیم کارت » عبارت است از بسته مشتمل بر سیم کارت که مشترک هنگام خرید سیم کارت دریافت می کند.

۱۲-۱- «خدمات ارزش افزوده» عبارت است از خدمات ثانویه که توسط اپراتور ارائه شده و بخشی از خدمات شبکه است با این تفاوت که این خدمات ممکن است تحت گزینه های خاص و با صرفنظرکردن از دیگر گزینه ها یا اینکه به موجب پرداخت هزینه های اضافه در اختیار مشترک قرار گیرد. ایرانسل می تواند هر زمان به صلاحدید خود خدمات مذکور را عرضه و یا از ارائه آن خودداری نماید.

۱۳-۱- «خدمات شبکه» عبارت است از خدمات شبکه موضوع پروانه صدرالذکر از جمله خدمات ارزش افزوده که ایرانسل بر اساس شرایط و مفاد این قرارداد در اختیار مشترک قرار می دهد.

۱۴-۱- «دوره اعتبار» عبارت است از مدت زمان هر یک از خدمات و یا سرویس های ایرانسل که به صورت مقتضی به مشترکین اطلاع رسانی می شود.

۱۵-۱- «فعال‌سازی» عبارت است از روندی که طی آن ایرانسل به مشترکین اجازه استفاده از خدمات موضوع پروانه را بر اساس طرح تعرفه انتخابی و نیز قرارداد حاضر می‌دهد.

۱۶-۱- «سازمان» عبارت است از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

۱۷-۱- «کمیسیون» : کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی

۱۸-۱- «سیم کارت» عبارت است از قطعه هویتی حاوی شماره اختصاصی مشترک (شماره تلفن همراه) که پس از فعال شدن آن توسط ایرانسل به مشترک اجازه می دهد به خدمات شبکه موضوع این قرارداد دسترسی پیدا کند.

۱۹-۱- «شبکه» عبارت است از زیرساخت ارتباطی مورد استفاده ایرانسل جهت ارائه خدمات موضوع پروانه

۲۰-۱- «شماره اختصاصی مشترک (MSISDN)» عبارت است از شماره تلفن همراه که بر روی هر سیم کارت تعبیه شده است. این شماره ها جزء منابع ملی هستند، فلذا قابلیت تملک نداشته و مشترک با ثبت نام و فعالسازی آنها تنها امتیاز استفاده از آن را به دست می آورد.

۲۱-۱- «طرح تعرفه» عبارت است از هر یک از طرحهای تعرفه که بر اساس آن خدمات شبکه در اختیار مشترک قرار می گیرد. این طرحها بر اساس نرخ سرویس ها، خدمات ارزش افزوده و دیگر متغیرهایی که هر زمان توسط ایرانسل تعیین می شود با یکدیگر متفاوت هستند.

۲۲-۱- «کارت شارژ» عبارت است از کارتی که مشترک به واحد پول رایج جمهوری اسلامی ایران (ریال) خریداری می کند و به موجب آن اجازه دسترسی به خدمات شبکه و استفاده از این خدمات را تا حد اعتبار تعیین شده بر روی کارت و یا در طول دوره دسترسی تعیین شده بر روی کارت در اختیار می گیرد. مبلغ درج شده بر روی کارت شارژ ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بوده و مشترک در زمان خرید مکلف به پرداخت مالیات آن وفق مقررات جاری کشوری می باشد.

۲۳-۱- «هزینه» یا «هزینه ها» عبارت است از وجوهی که ایرانسل در قبال خدمات شبکه بر اساس تعرفه های مصوب از مشترکین اخذ می نماید.

۲۴-۱- «هزینه اتصال» عبارت است از هزینه‌ای که ایرانسل در قبال فعال‌سازی حساب مشترک بر روی شبکه خود وفق تعرفه مصوب از مشترک اخذ می نماید. این مبلغ بابت جبران هزینه های اولیه اتصال به شبکه اپراتور بوده و تحت هیچ شرایطی از جمله فسخ یا سلب امتیاز قابل استرداد به مشترک نمی باشد.

۲۵-۱- « ماه» عبارت است از دوره ای که راس ساعت صفر اولین روز یک ماه شمسی شروع شده و تا ساعت صفر روز مشابه در ماه بعد ادامه می یابد.

۲۶-۱- «تراکنش»: هرگونه استفاده غیر رایگان مشترک از شبکه به استثنای دریافت پیامک های انبوه و یا کنترلی ارسالی توسط دارنده که از اراده مشترک خارج است.

۲۷-۱- «قطع یک طرفه» : فرآیندی که طی آن امکان برقراری ارتباط (به جز تماس های صوتی با کد های خدماتی اضطراری ملی) و ارسال پیامک از سمت مشترک سلب و مشترک صرفا قادر به دریافت مکالمه و پیامک می باشد.

۲۸-۱- «قطع دو طرفه»: فرآیندی که بر اساس آن امکان استفاده از هرگونه خدمات (به جز تماس های صوتی با کد های خدماتی اضطراری ملی) از سیم کار مشترک سلب می باشد.

۲۹-۱- «سلب امتیاز»: فرایندی که بر اساس آن مجوز استفاده مشترک از شبکه لغو و امتیاز سیم کارت و شماره مربوطه از مشترک سلب می شود و دارنده پروانه امکان واگذاری شماره اختصاصی مشترک را به اشخاص دیگر خواهد داشت.

۳۰-۱- «ترابرد»: فرایندی که طی آن مشترک یک اپراتور با حفظ شماره می تواند اپراتور خود را تغییر دهد.

۳۱-۱- «هزینه خدمات» عبارت است از هزینه ماهانه ای که ایرانسل در قبال دسترسی مشترک به خدمات شبکه و استفاده وی از این خدمات وفق مصوبات مربوطه به حساب وی منظور می کند.

۳۲-۱- «دوره صورتحساب»: دوره های دو ماهه که ایرانسل در انتهای آن بر مبنای هزینه خدمات نسبت به صدور صورتحساب و ابلاغ آن به مشترک به طرق مقتضی اقدام می نماید.

۳۳-۱- « اطلاع رسانی»: مطلع کردن مشترک در خصوص افزایش و یا کاهش اعتبار، میزان اعتبار باقی مانده، قطع یک طرفه، قطع دو طرفه، وضعیت اعتبار، تکمیل ثبت نام، سلب امتیاز از سیم کارت و سایر موارد ضروری با استفاده از روش های ارتباط تلفنی و یا ارسال ایمیل، پیامک یا با استفاده از سایر روش های ارتباطی بدون دریافت هزینه که این اطلاع رسانی به منزله ابلاغ رسمی به مشترک خواهد بود.

۳۴-۱ «تعلیق»: قطع دو طرفه سیم کارت

۲ - موضوع ضوابط و شرایط:

عبارتست از ارایه خدمات شبکه و خدمات ارتباطات سیار وفق شرایط و ضوابط مندرج در متن حاضر و مقررات لازم الاجرای مرتبط در هر زمان.

۳- آغاز و خاتمه :

۳-۱- این قرارداد از تاریخ فعالسازی سیم کارتی که ایرانسل در اختیار مشترک قرار داده است آغاز می شود و باید با رعایت مفاد ماده ۷ (تعلیق و فسخ) و ماده ۹ (نقض) به اجرا گذاشته می شود، مفاد سند حاضر فیمابین طرفین لازم الاجرا خواهد بود مگر آنکه به یکی از دو نحو ذیل خاتمه پیدا کند:

۳-۱-۱- فسخ قرارداد توسط مشترک

۳-۱-۲- به دلیل انقضای اعتبار و یا تعلیق موافقت نامه پروانه ایرانسل

۳-۲- درخواست مشترک از نمایندگان یا واسطه‌های تعیین شده و مورد تایید ایرانسل درخواست از ایرانسل محسوب می‌شود و این درخواست ها پس از دریافت توسط ایرانسل مورد بررسی قرار می‌گیرند.

تبصره: چنانچه بر اساس دیگر قراردادهای ما بین ایرانسل و مشترک سیم کارت دیگری در اختیار مشترک قرار گرفته و فعال شده یا بشود آن سیم کارت تابع شرایط قرارداد مربوط به خود خواهد بود.

۴- مبلغ و نحوه پرداخت

۴-۱- مشترک صورتحساب خود را به یکی از روش های انتخابی دریافت خواهد نمود. مشترک باید صورتحساب را کنترل نموده و از صحت محتوای آن اطمینان حاصل نماید. همچنین می‌تواند خواستار صدور ریز صورتحساب خود شود. چنانچه در طول ۳۰ روز پس از صدور صورتحساب ایرادی به محتوای آن صورت نگیرد فرض بر این خواهد بود که محتوای آن صحیح می‌باشد.

تبصره: صورتحساب هر دوره تنها برای مبالغ بالاتر از دوازده هزار تومان به صورت فیزیکی چاپ و ارسال می گردد.

۴-۲- مشترک باید در قبال برخورداری از خدمات شبکه، سیم کارت و هر یک از محصولات و یا خدمات درخواست شده، خواه وی از این خدمات استفاده کند یا خیر هزینه های مربوطه از جمله حق اشتراک ماهانه خدمات را بر اساس تعرفه های اعلامی به ایرانسل پرداخت نماید.

تبصره: ایرانسل می تواند پس از اطلاع رسانی به مشترک مبادرت به تغییر تعرفه ها کند و تغییر تعرفه ها را از تاریخ اطلاع رسانی اعمال نماید.

۴-۳- مشترک مکلف است مبالغ صورت حساب های صادره را ظرف مهلت تعیین شده در صورتحساب و بر اساس صورتحساب صادره توسط ایرانسل پرداخت نماید. در غیر اینصورت پس از اطلاع رسانی مقتضی به مشترک به نحو ذیل عمل خواهد شد:

الف) در صورت تحقق هر یک از شرایط پیش بینی شده در تبصره های ۱ و ۲ این بند، دسترسی مشترک به صورت یکطرفه قطع خواهد شد.

ب) پس از گذشت دو هفته از قطع یکطرفه و عدم پرداخت بدهی صورتحساب، ایرانسل می تواند نسب به قطع دو طرفه دسترسی مشترک اقدام نماید.

ج) در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک، ایرانسل پس از یکسال می تواند ضمن اقدام حقوقی و قانونی جهت وصول مطالبات از مشترک، نسبت به تخلیه خط و سلب امتیاز از آن اقدام نماید.

تبصره۱: در صورتی که کارکرد خطوط در هر زمان از هشتاد درصد حد اعتبار بگذرد، ایرانسل مراتب را به مشترک اطلاع رسانی کرده و در صورت عدم تأمین اعتبار لازم توسط مشترک می تواند نسبت به قطع یکطرفه اقدام نماید.

تبصره ۲: در صورت عدم پرداخت صورتحساب با هر میزان در دو دوره متوالی ایرانسل می تواند نسبت به قطع یکطرفه آن خط اقدام نماید.

تبصره۳: ایرانسل می‌تواند پس از ااطلاع رسانی به مشترک تشریفات و شرایط صدور صورتحساب جهت پرداخت را تغییر دهد.

تبصره۴: اتصال مجدد خط مسدود شده به شبکه منوط به پرداخت هزینه های مربوطه از طرف مشترک وفق تعرفه های مصوب می باشد.

تبصره ۵: در صورت اشتباه مشترک در پرداخت و واریز مبالغ اضافی به حساب ایرانسل، این مبلغ تحت هیچ شرایطی قابل استرداد نمی باشد. مع الوصف مبلغ موصوف در حساب بستانکار مشترک درج و در محاسبه صورتحساب یا صورتحساب های آتی لحاظ خواهد شد.

۴-۴- کلیه تعرفه های استفاده از خدمات موضوع این متن وفق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین گردیده است.

تبصره ۱: درصورت عدم وجود تعرفه مشخص از سوی کمیسیون برای ارایه برخی امکانات موضوع قرارداد، تا زمان تصویب و ارایه آن توسط کمیسیون، تعرفه آن بر اساس تعرفه‌های مشخص، شفاف و بدون تبعیض در بازار ارایه می شود.

تبصره ۲: مشترک علاوه بر تعرفه های مصوب، متعهد به پرداخت کلیه عوارض قانونی و مالیاتی که در هر زمان به هر یک از سرویس ها تعلق می گیرد می باشد.

۵- تعهدات ایرانسل

۵-۱- ایرانسل می‌تواند به صلاحدید خود مبادرت به ارائه خدمات ارزش افزوده و تعیین نرخ برای این خدمات نماید یا اینکه به ارائه چنین خدماتی پایان دهد. چنانچه ایرانسل به ارائه خدمات ارزش افزوده‌ای که در قبال آن حق اشتراک دریافت می نماید پایان دهد پس از آن در قبال این خدمات هیچگونه وجهی از مشترک دریافت نخواهد شد. هنگامی که مشترک از یکی از طرح هایی استفاده نماید که شامل ارائه خدمات ارزش افزوده رایگان است، ایرانسل می تواند به تشخیص خود و بدون ابلاغ به مشترک بدون آنکه تعرفه خدمات طرح مذکور را کاهش دهد یا مبالغی را از این بابت به مشترک مسترد کند، مبادرت به تغییر، قطع یا جایگزینی چنین خدماتی کند.

۵-۲- ایرانسل متعهد می شود که به همان ترتیب اعلامی در تبلیغات و بازاریابی خود سرویس ها را ارایه نماید.

۵-۳- ایرانسل متعهد می‌شود به جز مواردی که قانون و مقررات معین می‌کند، مشترکین را از دسترسی به خدمات موضوع این قرارداد محروم یا محدود نکند.

تبصره: سیم کارت های، هدیه، دارای طرح های تشویقی، شرایط خاص، سرویس های رایگان، دارای بدهی یا تعویض شده به صورت رایگان و همچنین تجهیزاتی که به صورت رایگان و یا با تخفیف به مشترکین واگذار شده باشند، صرفاً پس از انجام تعهدات مشترک از جمله تسویه کامل بدهی ها وفق اعلام اپراتور امکان ترابرد خواهند داشت و این امر اعمال محدودیت تلقی نخواهد شد.

۵-۴- ایرانسل متعهد می شود چنانچه آسیبی از طریق خدمات موضوع قرارداد مشترکین را تهدید کند و از این رخداد آگاه باشد نسبت به آگاه سازی مشترکین و ارایه رهنمودهای پیش گیرانه به آنها اقدام کند.

۵-۵- ایرانسل موظف به حفظ محرمانگی داده ها و اطلاعات مشترکین و ارتباطات و حریم خصوصی مشترکین است و متعهد می شود به مشترکین جهت صیانت از داده ها و اطلاعات شخصی‌شان متناسب با خدمات ارتباطی و فنآوری اطلاعات و آسیب های احتمالی ناشی از تهدیدها اطلاع رسانی کافی را به عمل آورد.

۵-۶- ایرانسل متعهد می شود که اعمال هر گونه نظارت بر کارکردهای خدمات، موجب دسترسی غیر مجاز به داده ها و ارتباطات شخصی مشترکین نشود و رعایت مقررات قانونی ناظر به این حوزه الزامی است.

۵-۷- ایرانسل متعهد می شود بی وقفه، به صورت بیست و چهار(۲۴) ساعت در شبانه روز و هفت (۷) روز در هفته، خدمات موضوع قرارداد را فراهم نماید و امکانات پشتیبانی و پاسخگویی به مشترکین خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته و ایام تعطیل از طریق شماره ۷۰۰ از خطوط ایرانسل یا شماره ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰ از سایر شماره ها فراهم کند.

تبصره: کلیه ارتباطات با مشترک از طریق شماره ۰۹۳۵۱۰۰۰۰۰۰ یا از طریق پیامک با نام IRANCELL انجام
می شود.

۵-۸- ایرانسل در حدود تعهدات پروانه ای، امکانات فنی یا ملاحظات تجاری خویش پاسخگوی تقاضای متقاضیان بوده و افزون بر آن تکلیفی در مقابل آنان نخواهد داشت.

۶- تعهدات مشترک

۶-۱- مشترک متعهد می شود با آگاهی کامل از بهای خدمات و نحوه پرداخت هزینه ها نسبت به گزینش آنها اقدام کند و به مواعد مقرر در قرارداد پایبند باشد.

۶-۲- از آنجا که ارائه سرویس صرفا به اشخاصی میسر است که سیم کارت به نام آنها ثبت نام شده است. مشترک متعهد می گردد سیم کارت را وفق دستور العمل های ایرانسل ثبت نام و مستندات مدارک هویتی خود را تحویل دهد. در صورت مخدوش بودن اطلاعات ثبت نامی، سیم کارت حسب مورد قطع و یا دسترسی مشترک تعلیق می گردد.

تبصره: مشترک متعهد می گردد در صورت انتقال سیم کارت به شخص ثالث، کلیه مراحل نقل و انتقال را وفق دستورالعمل های ایرانسل انجام دهد. چنانچه مشترک سیم کارت خود را به فرد دیگری انتقال دهد باید بلافاصله ایرانسل را به نحو مقتضی و بر اساس دستور العمل های ایرانسل، از این موضوع آگاه نموده و مراحل انتقال را انجام دهد. تا زمان انجام طی مراحل ثبت نام جدید، مشترک در قبال تمامی هزینه های مرتبط با سیم کارت و کلیه عواقب حقوقی و کیفری مسئول خواهد بود. مالک جدید سیم کارت باید مشخصات خود را در فرم هایی که برای این منظور در نظر گرفته شده است ثبت و مستندات هویتی خود را ارایه نماید. در صورت احراز هرگونه انتقال سیم‌کارت به اشخاص ثالث بدون رعایت ضوابط نقل و انتقال، ایرانسل مجاز به غیرفعالسازی سیم‌کارت بوده و هیچگونه ادعایی از سوی مشترک در این خصوص مسموع نخواهد بود.

۶-۳- از آنجا که شماره های تخصیص یافته به مشترک جزء منابع ملی هستند، مشترک می پذیرد فاقد هرگونه حقوق مالکانه، مالکیت یا دیگر حقوق در قبال شماره تلفن، شماره شناسایی، نشانی پست الکترونیکی، شناسه‌ها یا حسابی است که ایرانسل در اختیار وی قرار داده است و نمی‌تواند چنین حقوقی را از طریق مثلاً انتشار، استفاده و ... به دست آورد همچنین مشترک هیچ گونه حق مالکیت معنوی یا منافعی در خصوص نرم افزار، شماره اختصاصی مشترک و شماره شناسایی بین المللی سیم کارتی که در اختیار وی قرار گرفته ندارد.

۶-۴- مشترک متعهد می‌شود از خدمات شبکه برای مقاصد نامناسب، غیر اخلاقی یا غیر قانونی استفاده نکند. وی همچنین متعهد می‌شود از خدمات شبکه به نحوی که موجب وارد آمدن خسارت به اشخاص یا دارایی‌های آنها شده یا منجر به ایجاد اختلال در شبکه یا خدمات شبکه ایرانسل یا دیگر اپراتورها می‌شود استفاده نکند. در این صورت مشترک مسئول تمامی پیامدهای ناشی از عملکرد خود خواهد بود. مسئولیت عواقب هرگونه استفاده سوء و مغایر با قوانین و مقررات از خطوط و خدمات ارایه شده صرفا بر عهده صاحب امتیاز آنها می باشد.

۶-۵- مشترک متعهد است که از سیم کارت برای مقاصد تجاری و ارسال پیامک انبوه استفاده ننماید.در صورتی که مشترک قصد استفاده از سیم کارت برای مقاصد تجاری از جمله و نه محدود به ارسال پیامک انبوه را داشته باشد باید درخواست خود را برای استفاده از پنل های تجاری به ایرانسل و یا یکی از شرکت های واسط ارائه نماید.

۶-۶- مشترک متعهد می شود کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مرتبط با موضوع قرارداد و دستورالعمل هایی که از سوی مراجع ذیربط و ایرانسل صادر و ابلاغ شده و از طریق پایگاه اطلاع رسانی ایرانسل یا سایر مبادی ذیربط اطلاع رسانی شده است را رعایت نماید و از شبکه موضوع پروانه و خدمات موضوع پروانه برای هدفی مغایر با قوانین حاکم استفاده ننماید.

۶-۷- مشترک متعهد می شود در صورت تغییر مشخصات تماس (شماره تلفن و آدرس پست الکترونیکی)، اطلاعات جدید خود را به ایرنسل اطلاع دهد، در صورت عدم اطلاع رسانی و بروز هرگونه مشکلی در برقراری تماس با مشترک ، مسئولیت عدم اطلاع از مواردی که متضمن اطلاع رسانی می باشد، بر عهده مشترک خواهد بود.

۶-۸- مشترک متعهد است از تجهیزات پایانه (دستگاه دارای سیم کارت) مورد تایید ایرانسل استفاده کند و از تمامی قوانین و مقررات مراجع ذیصلاح و نیز دستورالعملهای ایرانسل برای استفاده از تجهیزات پایانه، خدمات شبکه و سیم کارت متابعت و پیروی کند.ایرانسل هیچگونه مسئولیتی در قبال بروز اشکال و اختلال در تجهیزات پایانه مشترک ندارد که این موضوع قبل از انعقاد قرارداد نیز اطلاع رسانی شده است.

۶-۹- مشترک موظف است تمامی درخواست‌های خود را مانند تغییر نام، تغییر شماره تماس، تغییر آدرس، درخواست فسخ و ... را از طریق دفاتر خدمات ایرانسل به این شرکت اعلام نماید.

۶-۱۰- سرویس رومینگ بین الملل به صورت پیش فرض بر روی کلیه خطوط ایرانسل فعال بوده و استفاده از آن منوط به کافی بودن حد اعتبار مشترک می باشد. ایرانسل الزامی به ارایه این سرویس نداشته و ارایه آن منوط به وجود قرارداد با کشور مقصد مشترک خواهد بود. نامبرده می تواند در هر زمان به منظور حصول اطمینان از کشورهای دارای سرویس و تعرفه های مربوطه به وبسایت ایرانسل به آدرس www.irancell.ir مراجعه نماید.

۶-۱۱- ایرانسل همچنین این حق را برای خود محفوظ می دارد که چنانچه تشخیص دهد از سرویس رومینگ بین المللی سوء استفاده می شود بدون آنکه نیاز به توضیح به مشترک داشته باشد مانع از برقراری تماس یا ارسال پیامک بین المللی توسط سیم کارت مدنظرشود.

۶-۱۲- انتقال ترافیک صرفا از مبادی مجاز و توسط اپراتور از طریق شبکه زیر ساخت صورت می پذیرد و مشترک مجاز به انتقال ترافیک از مسیری خارج از مسیر تعریف شده نمی باشد. در صورت مشاهده انتقال ترافیک غیر مجاز، سیم کارت مشترک تعلیق و مرتکب حسب مورد به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد شد.

تبصره : مشترک باید به محض آگاهی از ارتکاب جرایم و تخلفات جهت مبادله و انتقال غیرمجاز ارتباطات مخابراتی و رایانه‌ای با سیم‌کارت ثبت نام شده ذیل نام خود، مراتب را به ایرانسل اطلاع دهد؛ درغیراینصورت عواقب ناشی از آنها به عهده مشترک خواهد بود.

۶-۱۳- در صورتی که خدمات مورد نظر مشترک نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح داشته باشد ،اخذ آن به عهده مشترک خواهد بود و در صورت عدم اخذ مجوز، خسارات احتمالی بعهده مشترک بوده و نمی تواند ادعایی علیه ایرانسل داشته باشد.

۶-۱۴ مشترک باید در صورت آسیب، مفقودی یا سرقت سیم‌کارت خود، مراتب را بلافاصله به نحو مقتضی به ایرانسل اطلاع دهد. درغیراینصورت، عواقب ناشی از سوء استفاده‌های احتمالی و مسئولیت های متعاقب آن به عهده وی خواهد بود. مشترک در هر حال مسئول پرداخت تمامی هزینه های مربوط به سیم کارت خواهد بود. پس از درخواست و احراز هویت مشترک، ایرانسل در اسرع وقت مبادرت به صدور سیم‌کارت جایگزین برای وی می نماید و مشترک متعهد به پرداخت هزینه صدور سیم کارت جایگزین برابر تعرفه های مصوب می باشد. سرقت، گم شدن یا آسیب دیدن سیم کارت یا صدور سیم کارت جدید یا ارائه شماره جدید به هر دلیلی که باشد نمی تواند منجر به اتمام ضوابط و شرایط سند حاضر شود.

۷ - تعلیق و فسخ :

۷-۱- در صورت وقوع موارد ذیل ایرانسل می تواند هر زمان و بدون ابلاغ به مشترک و به هر نحو ممکن دسترسی مشترک به خدمات شبکه را به حال تعلیق درآورده و یا قرارداد را فسخ نماید:

۷-۱-۱- چنانچه نیاز به انجام اقداماتی در ارتباط با تغییر، نگهداری یا اصلاح شبکه یا خدمات شبکه باشد.

۷-۱-۲- چنانچه مشترک نتواند به تعهدات خود عمل کرده یا چنانچه وی برخی از شرایط قرارداد را نقض کند

۷-۲- در صورت وقوع هرگونه تخلف یا سوء استفاده مشترک از سیم کارت خود، ایرانسل می‌تواند بدون ابلاغ به مشترک سیم‌کارت را به صورت تعلیق درآورده و در صورت احراز قطعی تخلف به تشخیص خود سیم‌کارت را سلب امتیاز نماید.

۷-۳- ایرانسل این حق را برای خود محفوظ می دارد که در صورت تعلیق خطوط مشترک، از مشترک هزینه ای بابت اتصال مجدد دریافت کند.

۷-۴- چنانچه میزان استفاده مشترک هر زمان از حد اعتباری که ایرانسل به تشخیص خود تعیین و در هر مورد به مشترک اعلام می نماید فراتر رود.

۷-۵- جز در مورد تعلیق موضوع بند ۷-۱-۱ ، اجرای قرارداد در مدت زمان اعتبار آن نباید با وقفه مواجه شود مگر اینکه ایرانسل خلاف این روند را بپذیرد. مشترک باید در طول دوره تعلیق نیز هزینه ماهانه خدمات را بپردازد.

۸ - نقض :

چنانچه مشترک مبادرت به نقض هر یک از شرایط این سند حاضر یا مصوبات کمیسیون نماید، ایرانسل می تواند بدون لطمه به سایر حقوق خود بلافاصله و بدون ابلاغ به مشترک مبادرت به تعلیق تمام یا بخشی ازخدمات به مدت مشخص نماید و پس از آن سیم کارت را سلب امتیاز نماید و خواستار ایفای تعهدات مشترک و پرداخت تمامی بدهی های معوقه وی شود و بطور همزمان و جبران خسارات وارده را درخواست نماید. به استثنای رویه ای که ایرانسل بر اساس مفاد این بند برای جبران خسارت خود برمی گزیند این شرکت ملزم به انجام تعهدات خود نبوده و مشترک باید تمامی هزینه ها را اعم از اینکه زمان پرداخت آن فرا رسیده باشد یا خیر بپردازد.

۹ - شرایط عمومی:

۹-۱- مشترک هنگام تکمیل فرم تقاضای خرید سیم کارت و یا خدمات باید دارای اهلیت و اختیار قانونی در خصوص خرید خدمات یا سیم کارت باشد.

۹-۲- چنانچه مشترک نتواند در موعد مقرر بدهی های خود را به ایرانسل پرداخت کند آنگاه ضمن حفظ سایر حقوق ایرانسل، مشترک باید ماهانه خسارتی معادل ۲ درصد از مبلغ بدهی را به این شرکت پرداخت کند.

۹-۳- حقوق و تعهدات مشترک در چارچوب سند حاضر قابل انتقال به غیر نیست. اما ایرانسل می تواند حقوق وتعهدات خود را در چارچوب این سند پس از ابلاغ به مشترک به هر شخص ثالث دیگری واگذار نماید.

۹-۴- این سند حاوی تمامی مقرراتی است که در زمان استفاده از سیم کارت در روابط طرفین جاری است. همچنین مشترک اذعان می نماید در صورتی که متعاقب وضع قوانین جدید از جمله و نه محدود به مصوبات کمیسیون ، مفاد سند حاضر تغییر نماید، تغییرات آتی پس از اطلاع به سازمان در روابط طرفین، لازم الرعایه خواهد بود.

۹-۵- تساهل، مدارا و تمدید مواعد پیش بینی شده در سند حاضر که ایرانسل در قبال مشترک نشان دهد به هیچ وجه به حقوق ایرانسل خد شه ای وارد ننموده و یا آن شرکت را از اعمال چنین حقوقی در آینده محروم نمی سازد.

۹-۶-شرایط و ضوابط استفاده از سیم کارت ایرانسل طبق مفاد موافقت نامه پروانه و مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده و اجرای آن و حل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای آن تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

۹-۷- مشترک با پذیرش سند حاضر و استفاده از خدمات شبکه، الف) صحت تمامی اطلاعات و اسنادی را که در اختیار.ایرانسل قرار داده تضمین می کند، ب) موافقت خود با صلاحیت محاکم ایران در رابطه با دعاوی و محاکماتی که علیه مشترک بر اساس مقررات این قرارداد طرح می شود را اعلام می دارد.

۹-۸- هر سندی که هر یک از بخش های ایرانسل صادر نموده و مبین میزان بدهی مشترک به شرکت است از ناحیه ایرانسل علیه مشترک دلیل کافی محسوب می شود.

۹-۹- چنانچه هر یک از قیود، شرایط، توافقات، التزامات یا مفاد سند حاضر توسط دادگاه صالحی غیر قابل اجرا، غیر قانونی، فاقد اعتبار یا مغایر با نظم عمومی تشخیص شود، این امر هیچگونه تاثیری بر الزام آور بودن دیگر مفاد این سند نخواهد داشت. در چنین شرایطی فرض بر این است که طرفین مفاد سند را بدون وجود چنین قیدی پذیرفتند.

۹-۱۰- بدینوسیله مشترک به ایرانسل اجازه می دهد که نام، نشانی و مشخصات فردی وی و هرگونه اطلاعات دیگری را که از طریق شبکه در دسترس است در صورت لزوم و در موارد ذیل در اختیار شخص ثالث قرار دهد: الف) به منظورانجام تعهدات خود در چارچوب این قرارداد یا موافقت نامه پروانه، ب) به منظور حفاظت از منافع خود و ج) به منظور ارائه خدمات ضروری شبکه به مشترک یا به منظور شماره دهی و ارائه خدمات و اطلاعات مربوط به تعمیر شبکه یا ارائه خدمات به عموم کاربران شبکه. مشروط بر اینکه ایرانسل اطلاعات محرمانه مشترک را منحصرا با رعایت اصل حفظ حریم خصوصی افراد افشا کند.

۹-۱۱- نشانی اعلام شده در ماده ۱ این قرارداد یا ضمائم آن اقامتگاه دائمی طرفین تلقی شده و محل ابلاغ هر گونه اخطار یا اوراق مر بوط به این قرارداد می باشد.

۹-۱۲- مشترک می تواند در هر زمان با ارسال ابلاغ کتبی به طرف مقابل نشانی خود را به هر نشانی دیگری به استثنای صندوق پستی یا دایره امانات پستی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد.

۹-۱۳- در مورد ابلاغیه هایی که هر یک از طرفین برای طرف مقابل (مخاطب) صادر کرده است:

۹-۱۳-۱- زمان تحویل ابلاغیه هایی که راسا و در طول ساعات اداری مخاطب به اقامتگاه واقعی وی تحویل داده می شود همان زمان تحویل به مخاطب در نظر گرفته می شود مگر آنکه مخاطب بتواند خلاف آن را ثابت کند. چنانچه مشترک یا نماینده وی این ابلاغیه را در اقامتگاه واقعی ایرانسل دریافت کرده باشد زمان تحویل ابلاغیه همان زمان تحویل به مخاطب در نظر گرفته می شود.

۹-۱۳-۲- در مواردی که ابلاغیه ها از طریق پست سفارشی و از جمهوری اسلامی ایران به نشانی اقامتگاه دائمی مخاطب ارسال شود مادامی که مخاطب خلاف آن را ثابت نکرده تاریخ دریافت ابلاغیه هفت روز پس از تاریخ ارسال فرض می شود.

۹-۱۴- چنانچه ایرانسل برای دریافت مبالغی که مشترک باید به این شرکت پرداخت کند یا برای اتخاذ دیگر تدابیر حقوقی ناشی از این قرارداد مبادرت به اقامه دعوا علیه مشترک کند جبران تمامی هزینه های این روند بر عهده مشترک خواهد بود.

۹-۱۵- چنانچه مشترک در پرداخت مبالغ تعیین شده یا در عمل به دیگر تعهدات مندرج در قرارداد قصور کند پرداخت هر گونه هزینه های بانکی، حقوقی و یا اداری در خصوص مورد به عهده مشترک خواهد بود.

۹-۱۶- مشترک می تواند هر گونه نارضایتی در ارتباط با در دسترس نبودن خدمات شبکه را از طریق کانال های ارتباط با مشترکین از جمله و نه محدود به مرکز تماس اعلام و پیگیری نموده و یا موضوع را به سامانه پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و یا «سازمان» یا نماینده برگزیده آن سازمان ارجاع دهد.

۱۰ - تضمین پرداخت:

۱۰-۱- مشترک می تواند در هر زمان به منظور جلوگیری از قطع خط خود نسبت واریز مبلغی تحت عنوان تضمین پرداخت و افزایش حد اعتبار سیم کارت خود اقدام نماید. در این حالت کلیه قیود و شرایط مندرج در این سند و مقررات مربوطه بر چنین مبلغی حاکم خواهد بود.

۱۰-۲- هیچ گونه بهره، سود و یا کاهش ارزش پول به مبالغی که مشترک تحت این عنوان به ایرانسل پرداخت می نماید تعلق نخواهد گرفت.

۱۰-۳- مشترک می تواند با ارایه درخواست کتبی به ایرانسل، استرداد این مبلغ را از ایرانسل درخواست نماید. استرداد مبلغ مذکور منوط به تسویه کلیه بدهی های مشترک حسب اعلام ایرانسل می باشد.

تبصره : هزینه های استفاده از جمله و نه محدود به صورتحساب، قابل جمع و کسر از مبلغ تضمین پرداخت خواهند بود.

۱۱- ضوابط و مقررات سرویس پیام چندرسانه‌ای (MMS)

مشترک اذغان می نماید که برای استفاده از ضوابط و مقررات سرویس پیام چند رسانه ای ( MMS) موارد ذیل را پذیرفته و رعایت نماید:

الف- درخواست خود را از طریق پر کردن قسمت مربوطه در زمان ثبت نام یا متعاقب آن از طریق تکمیل و تحویل فرم مربوطه که توسط ایرانسل به صورت مستقیم یا عاملین فروش در اختیار وی قرار خواهد گرفت اعلام نماید.

ب- مشترک مجاز به انجام تبلیغات انبوه تجاری، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی با استفاده از این سرویس نبوده و انجام تبلیغات از این طریق، تنها با عقد قرارداد مجزا بر اساس مقررات جاری کشور با ایرانسل امکان پذیر خواهد بود.

ج- ارسال پیام‌های چندرسانه‌ای (MMS) حاوی اطلاعات طبقه‌بندی شده، اطلاعات منافی امنیت ملی، اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد یا پیام‌هایی که به هر نحو موجب تخریب و یا هتک حرمت افراد (حقیقی یا حقوقی) شود، پیام‌های حاوی ویروس، نرم‌افزارهای مخرب، بازی‌های حاوی ویروس، کرم و هرزنامه، پیام‌های مستهجن و خلاف شئونات ایرانی/اسلامی، پیام‌های تهدیدآمیز و یا ارسال هرگونه پیام حاوی اطلاعاتی که موجب خدشه‌دار شدن امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی افراد حقیقی و حقوقی شود به لحاظ قانونی اکیدا ممنوع بوده و در صورت نقض هریک از مفاد فوق سرویس مشترک مسدود و مرتکب حسب مورد به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد شد.