روش‌های دریافت و مشاهده ریز مکالمات ایرانسل

اگر می‌خواهید ریز مکالمات خط ایرانسلی‌تان را ببینید، روش‌های حضوری و غیرحضوری (آنلاین) متنوعی برای ­این کار وجود دارد که با توجه به نوع سیم‌کارت (اعتباری یا دائمی) می‌توانید یکی از آنها را انتخاب کنید:

برای سیم‌کارت‌های اعتباری:

روش‌های غیرحضوری (آنلاین):

دریافت ریز کارکردها تا ۳ ماه گذشته در فاصله‌های زمانی ۱۵ روزه:

  • سوپر اپلیکیشن ایرانسل من > صفحه اصلی > خدمات > مشاهده صورت‌حساب
  • وب اپلیکیشن ایرانسل من > صفحه اصلی > سایر > تاریخچه > دریافت ریز کارکرد

دریافت ۱۵ کارکرد اخیر در ۲ روز گذشته:

  • سوپر اپلیکیشن ایرانسل من > صفحه اصلی > سایر > تاریخچه > جزئیات کارکرد ۲ روز آخر
  • وب اپلیکیشن ایرانسل من > صفحه اصلی > سایر > تاریخچه > جزئیات کارکرد ۲ روز آخر

روش‌های حضوری:

برای سیم‌کارت‌های دائمی:

روش‌های غیرحضوری (آنلاین):

دریافت ریز کارکردها تا ۶ دوره گذشته:

  • سوپر اپلیکیشن ایرانسل من > صفحه اصلی > خدمات > مشاهده ریز کارکرد
  • وب اپلیکیشن ایرانسل من > صفحه اصلی > سایر > تاریخچه > مشاهده صورتحساب

دریافت ۱۵ کارکرد اخیر در ۲ روز گذشته:

  • سوپر اپلیکیشن ایرانسل من > صفحه اصلی > سایر > تاریخچه > جزئیات کارکرد ۲ روز آخر
  • وب اپلیکیشن ایرانسل من > صفحه اصلی > سایر > تاریخچه > جزئیات کارکرد ۲ روز آخر

روش‌های حضوری: