مدیریت پیامک‌های اطلاع رسانی

مدیریت پیامک‌های اطلاع رسانی

برای فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی پیامک‌های تبلیغاتی‌تان می‌توانید از روش‌های زیر اقدام کنید:

  • شماره‌گیری#۵۰۰۶*
  • پیامک به ۵۰۰۶:
    • برای دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، کلمه OZV و برای دریافت‌نکردن آن‌ها، کلمه LAGHV  را به سرشماره ۵۰۰۶ ارسال کنید.
  • شماره‌گیری #۸۰۰*
  • سوپر اپلیکیشن ایرانسل من:
    • صفحه اصلی > سایر > پرونده > تنظیمات > مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی