عملیات ممکن در قابلیت های سرویس آهنگ پیشواز

شما می‌توانید برای استفاده از این سرویس درخواست مورد نظرتان را به ۷۵۷۵ پیامک کنید و سپس نتیجه درخواست خود را بلافاصله در پیامک ارسالی مشاهده کنید. جدول زیر عملیات ممکن در سرویس آهنگ پیشواز را به همراه شکل دستوری که لازم است به ۷۵۷۵ پیامک کنید را به همراه یک مثال آورده است:

عملیات شکل دستور مثال حالت‌های پخش آهنگ
مشاهده جدیدترین آهنگ‌های پیشواز J J تک آهنگی
چند آهنگی
مشاهده ۱۰ آهنگ پرفروش پیشواز DAH DAH تک آهنگی
چند آهنگی
جستجو بر اساس کد آهنگ پیشواز (وقتی نام اثر، خواننده و قیمت آن را نمی‌دانید) کدموردنظرJK JK100123 تک آهنگی
چند آهنگی
خرید آهنگ کدآهنگ 100100 تک آهنگی
چند آهنگی
مشاهده مجموعه آهنگ‌های پیشواز خریداری‌شده و معتبر (آلبوم شما) A A تک آهنگی
چند آهنگی
تنظیم یک آهنگ پیشواز برای یک مخاطب خاص شماره تماس گیرنده(فاصله)کدآهنگTZ TZ100100 989351234567 چند آهنگی
خرید دوباره (تمدید آهنگ) کدآهنگT T100100 چند آهنگی
حذف آهنگ خریداری شده کداهنگHZ HZ100100 تک آهنگی
چند آهنگی
غیرفعال‌سازی موقتی سرویس آهنگ پیشواز GHF GHF تک آهنگی
چند آهنگی
غیرفعال‌سازی دائمی سرویس آهنگ پیشواز ENS ENS تک آهنگی
چند آهنگی
فعال‌سازی (در صورت غیر فعال بودن) FA FA تک آهنگی
چند آهنگی
حذف تمام تنظیمات شما برای یک تماس‌گیرنده خاص شماره تماس‌گیرنده(فاصله)HB HB 989351234567 چند آهنگی
حذف تمام تنظیمات یک آهنگ پیشواز، برای یک تماس‌گیرنده خاص کد آهنگ(فاصله)شماره تماس‌گیرنده(فاصله)HB HB 989351234567 100100 چند آهنگی
حذف تمام تنظیمات شما برای یک آهنگ پیشواز خاص کد آهنگ(فاصله)HT HT 100100 چند آهنگی
مشاهده فهرست پخش پیش‌فرض آلبوم شما* L L چند آهنگی
راهنمایی R R تک آهنگی
چند آهنگی

* هر آهنگ پیشوازی که بخرید در آلبوم شما ذخیره می‌شود و آهنگ‌ها به ترتیب خریداری‌شده پخش می‌شوند.