پیامک هدیه

سرویس پیامک هدیه

با استفاده از این سرویس می‌توانید به دوستان و آشنایان خود پیامک هدیه دهید. در این صورت جواب پیامک آنها به شما برایشان رایگان خواهد بود.

روش ارسال پیامک هدیه ایرانسل

کد ۷۰۵ را پیش از شماره موردنظر خود وارد کنید.

مثال: ۷۰۵۰۹xxxxxxxx

در این صورت گیرنده پیامک هدیه می‌تواند تا مدت مشخصی و به صورت رایگان پاسخ پیام ارسالی شما را بدهد.

  • اگر نمی‌خواهید از شماره خاصی پیامک هدیه دریافت کنید، کافیست شماره موردنظر را به فهرست غیرمجاز اضافه کنید. برای این کار کافیست کد ۷۰۵۳ را پیش از شماره موردنظر خود وارد کنید.
  • برای حذف شماره از فهرست غیرمجاز، کافیست کد ۷۰۵۴ را پیش از شماره موردنظر خود وارد کنید.
  • برای مشاهده لیست غیر مجاز، Q را به ۷۰۵۵ ارسال کنید.