شارژ شگفت‌انگیز پلکانی

شما مشترکان اعتباری می‌توانید در زمان خرید شارژ بر اساس جدول زیر تا ۳۰ ٪ اعتبار هدیه دریافت کنید. مدت استفاده از اعتبار هدیه شما برای برقراری مکالمه‌، ارسال پیامک و پیام چندرسانه‌ای ایرانسلی یا استفاده از اینترنت همراه حداکثر ۲۰ روز است.

شارژ شگفت‌انگیز مستقیم

نوع شارژ میزان هدیه شارژ شگفت‌انگیز میزان اصلی شارژ شگفت‌انگیز جمع اعتبار اصلی شارژ شگفت انگیز‌ + هدیه مدت اعتبار شارژ شگفت‌انگیز + هدیه
۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۳۰
۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰ ۳۰
۲۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۳۰

تمدید شارژ شگفت‌انگیز عادی

نوع شارژ میزان هدیه شارژ شگفت‌انگیز میزان اصلی شارژ شگفت‌انگیز جمع اعتبار اصلی شارژ شگفت انگیز‌ + هدیه مدت اعتبار شارژ شگفت‌انگیز + هدیه
۳۰ ۵۰,۴۵۹ ۴۵,۸۷۲ ۴,۵۸۷ ۵۰,۰۰۰
۳۰ ۱۰۵,۵۰۵ ۹۱,۷۴۳ ۱۳,۷۶۱ ۱۰۰,۰۰۰
۳۰ ۲۲۰,۱۸۳ ۱۸۳,۴۸۶ ۳۶,۶۹۷ ۲۰۰,۰۰۰

کد استفاده از شارژ شگفت‌انگیز پلکانی

برای استفاده از شارژ شگفت‌انگیز، کد #رمز شارژ ۱۲ یا ۱۶ رقمی*۱۴۴* را وارد کنید.

مثال: اگر رمز یک شارژ ۱۲ رقمی ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۲۳ باشد، برای فعال‌سازی کد زیر را وارد کنید:

از چپ به راست:


‎ ‎ ‎ *۱۴۴*۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۲۳#

مهلت استفاده از هر یک از شارژهای شگفت‌انگیز در زمان مربوط پایان می‌یابد. به عنوان مثال اگر در زمان استفاده از شارژ شگفت‌انگیز ۱۰ روزه، شارژ ۲۰٬۰۰۰ تومانی با اعتبار ۲۰ روز بخرید، شارژ ۱۰ روزه در مهلت خود و شارژ ۲۰ روزه نیز در مهلت خود پایان می‌یابند.

نکات استفاده از شارژ شگفت انگیز پلکانی

  • مبالغ جدول بالا با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده‌اند.
  • پس از آن که مهلت استفاده از شارژ شگفت‌انگیز به پایان رسید، باقیمانده شارژ اصلی همچنان معتبر باقی می‌ماند و تنها شارژ شگفت‌انگیز منقضی می‌شود.
  • برقراری تماس با مرکز تماس ایرانسل (شماره ۷۰۰) با شارژ شگفت‌انگیز امکان‌پذیراست.
  • امکان استفاده از شارژ شگفت‌انگیز پلکانی در زمان رومینگ وجود ندارد.
  • اعتبار هدیه شارژ شگفت‌انگیز تنها برای سرویس‌های مکالمه، پیامک، پیام چندرسانه‌ای و اینترنت همراه قابل استفاده است.
  • امکان خرید بسته با اعتبار هدیه شارژ شگفت‌انگیز وجود ندارد.
  • پس از پایان اعتبار شارژ شگفت‌انگیز، می‌توانید از دیگر طرح‌های تشویقی استفاده کنید.