راهنمای تنظیم مک فیلتر وایرلس مودم ایرانسل

 • مودم B5142

  روش تنظیم مک فیلتر در B5142:
  مودم را با کابل LAN به PC وصل و در مرورگر آدرس 192.168.1.1 را وارد کنید.
  username & Password: admin
  در منو WiFi را انتخاب و
  در تب Multiple SSID و قسمت Filtering Policy گزینه whitelist را انتخاب و Insert را کلیک کنید. سپس MAC دستگاه‌های مورد نظر را وارد و Apply کنید.
  حال با اطلاعات جدید به وایرلس متصل شوید.

 • مودم DT350

  روش تنظیم مک فیلتر در DT350:
  مودم را با کابل LAN به PC وصل و در مرورگر آدرس 192.168.1.1 را وارد کنید.
  username & Password: admin
  در منو WiFi را انتخاب و
  از سمت چپ setting را کلیک کنید.
  در قسمت Filtering Policy گزینه Whitelist را انتخاب و Insert را کلیک نمایید. سپس MAC دستگاه‌های مورد نظر را وارد و Apply کنید.
  حال با اطلاعات جدید به وایرلس متصل شوید.

 • مودم GP2101 Plus

  روش تنظیم مک فیلتر درGP2101 Plus:
  مودم را با کابل LAN به PC وصل و در مرورگر آدرس 192.168.1.1 را وارد کنید.
  username & Password: admin
  سپس مسیر زیر را طی کنید:
  WiFi>Settings>Access Control List
  در Filtering Policy گزینه WhiteList را انتخاب کنید.
  پس از قرار دادن MAC موردنظر در کادر “MAC” و Apply نمودن، اجازه دسترسی به دستگاه دلخواه داده می‌شود.
  حال با تنظیمات جدید به وایرلس متصل شوید.

 • مودم TDi40

  روش تنظیم مک فیلتر در TDi40:
  مودم را با کابل LAN به PC وصل و در مرورگر آدرس 192.168.1.1 را وارد کنید.
  username & Password: admin
  سپس مسیر زیر را طی کنید:
  Mobile Network>Wireless>Security
  با قرار دادن MAC موردنظر در کادر “Add a station Mac” در حالت Allow قسمت Policy و Apply نمودن، اجازه دسترسی به دستگاه دلخواه داده می‌شود.
  حال با تنظیمات جدید به وایرلس متصل شوید.

 • مودم TFi60

  روش تنظیم مک فیلتر در TFi60:
  مودم را با کابل LAN به PC وصل و در مرورگر آدرس 192.168.1.1 را وارد کنید.
  username & Password: admin
  سپس مسیر زیر را طی کنید:
  Settings>WLAN>WLAN MAC Filter
  با قرار دادن MAC های موردنظر در کادرهای موجود و در حالت Allow و سپس Apply نمودن، اجازه دسترسی به دستگاه‌های دلخواه داده می‌شود.
  حال با تنظیمات جدید به وایرلس متصل شوید.

 • مودم TK2510

  روش تنظیم مک فیلتر در TK2510:
  مودم را با کابل LAN به PC وصل و در مرورگر آدرس 192.168.1.1 را وارد کنید.
  username & Password: admin
  در منو WiFi را انتخاب و از
  سمت چپ صفحه setting را انتخاب نمایید.
  در قسمت Filtering Policy  گزینه Whitelist را انتخاب کنید.
  روی Insert کلیک و MAC دستگاه‌های مورد نظر را وارد و Apply کنید.
  حال با اطلاعات جدید به وایرلس متصل شوید.

 • مودم TK2510 Plus

  روش تنظیم مک فیلتر در TK2510 Plus:
  مودم را با کابل LAN به PC وصل و در مرورگر آدرس 192.168.1.1 را وارد کنید.
  username & Password: admin
  سپس مسیر زیر را طی کنید:
  WiFi>Settings>Access Control List
  در Filtering Policy گزینه WhiteList را انتخاب نمایید.
  با قرار دادن MAC موردنظر در کادر “MAC” و Apply نمودن، اجازه دسترسی به دستگاه دلخواه داده می‌شود.
  حال با تنظیمات جدید به وایرلس متصل شوید.

 • مودم Z6000

  روش تنظیم مک فیلتر در Z6000:
  مودم را با کابل LAN به PC وصل و در مرورگر آدرس 192.168.1.1 را وارد کنید.
  username & Password: admin
  در منو از زیرمجموعه WiFi گزینه Access management را کلیک و گزینه Whitelist را در قسمت Settings انتخاب و Submit را کلیک نمایید.
  روی Add List کلیک و در قسمتMAC Address  شماره MAC دستگاه‌های مورد نظر را وارد و Submit کنید.
  حال با اطلاعات جدید به وایرلس متصل شوید.

 • مودم GP2101

  روش تنظیم مک فیلتر درGP2101:
  مودم را با کابل LAN به PC وصل و در مرورگر آدرس 192.168.1.1 را وارد کنید.
  username & Password: admin
  در منو
  Security را انتخاب و
  در قسمت Mac Filtering گزینه‌هایEnable  وAllow را کلیک و Submit کنید.
  در Mac filtering list گزینه “Add list” را کلیک و شماره MAC دستگاه‌های مورد نظر را در قسمت MAC Address  وارد و submit کنید.
  حال با اطلاعات جدید به وایرلس متصل شوید.