فراخوان شرکت در مزایده شماره های رند سازمانی

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در نظر دارد تعدادی از شماره­های رند خود را به صورت شماره تک و یا با بازه شماره به شرح زیر و از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و ضوابط واگذاری شماره های رند و مرتب، به متقاضیان حقوقی اعم از شرکت ها و سازمان ها واگذار نماید. در این رابطه متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۵/۰۲/۱۸ در ساعات اداری پیشنهاد قیمت خود را به صورت مکتوب و طی نامه رسمی به نشانی : تهران، میدان هروی، خیابان شهید پناهی نیا، خیابان زندی، کوچه قادری، کوچه علی دوست، پلاک ۵، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، واحد کسب و کار سازمانی ارائه نمایند.

لازم به توضیح است، کمیته بررسی پیشنهادات در تاریخ ۹۵/۰۲/۱۹ رأس ساعت ۹ در ساختمان مرکزی ایرانسل واحد کسب و کار سازمانی تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

شرکت کنندگان در مزایده می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۲۳۱۹۴۰۴۳ تماس حاصل نمایند.

۱- باز شماره ۰۹۳۳۱۰۰۰۱۰۰ تا ۰۹۳۳۱۰۰۰۶۰۰ به قیمت پایه ۱،۷۴۲،۶۲۵،۰۰۰ ریال

۲- شماره ۰۹۰۱۱۰۰۰۵۰۳ به قیمت پایه ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۳- شماره های ۰۹۳۰۸۸۰۰۱۱۸ و ۰۹۳۳۸۸۰۰۱۱۸ و ۰۹۳۵۸۸۰۰۱۱۸ و ۰۹۳۶۸۸۰۰۱۱۸ و ۰۹۳۷۸۸۰۰۱۱۸ و ۰۹۳۸۸۸۰۰۱۱۸ و ۰۹۳۹۸۸۰۰۱۱۸ به قیمت پایه ۱۰،۵۰۰،۰۰۰ ریال

واحد کسب و کار سازمانی

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل