شرایط و ضوابط شرکت در مزایده سیم کارت های رند و مرتب

هر یک از متقاضیان جهت شرکت در مزایده سیم‌کارت‌های رند و مرتب شرکت ایرانسل و خرید امتیاز استفاده از آنها موظف به پذیرش و متعهد به رعایت ضوابط و شرایط ذیل است:

 • تعاریف

  ۱-۱-    ایرانسل: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل.

  ۱-۲-    مزایده گزار: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل.

  ۱-۳-    مشترک: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی که با ثبت نام و پذیرش مفاد قرارداد مشترکین، امتیاز استفاده از سیم کارت و برقراری ارتباط از طریق شبکه ایرانسل را به دست می آورد.

  ۱-۴-    مزایده گر: هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی که با ورود به پورتال مزایده و ثبت نام در این سایت و ثبت پیشنهاد قیمت، در مزایده یک یا چند سیم کارت رند شرکت می نماید. این شخص پیش از ثبت پیشنهاد قیمت در سند حاضر متقاضی نامیده خواهد شد.

  ۱-۵-    سیم کارت رند و مرتب: سیم کارتی که شماره آن بنا به تشخیص عرف عموم رند تشخیص داده شده و در بازار به بهایی بالاتر از قیمت واقعی خرید و فروش می شود.

  ۱-۶-    مزایده الکترونیکی: فرآیندی که طی آن هر یک از متقاضیان می توانند با ورود به پورتال مزایده ایرانسل، پیشنهاد قیمت خود را جهت خرید امتیاز یک یا چند سیم کارت رند اعلام نماید و آن سیم کارت، در صورت تکمیل به موقع فرآیند پرداخت، به مزایده گری که بالاترین پیشنهاد را اعلام کرده باشد واگذار خواهد شد.

  ۱-۷-    پورتال مزایده: پورتال شرکت ایرانسل به آدرس

  مبالغ پیشنهادی مبلغ ودیعه (ریال)
  مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۰ ریال ۱۰۰,۰۰۰
  مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۵۰۰,۰۰۰ هزار ریال ۲۰۰,۰۰۰
  مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ۵۰۰,۰۰۰
  مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰
  مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ۲,۰۰۰,۰۰۰
  مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ۵,۰۰۰,۰۰۰
  مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  مبلغ پیشنهادی مساوی و بالاتر از ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

  تمامی شماره‌های موجود روی پورتال حداقل به مدت یک هفته به حراج گذاشته می‌شوند. در صورتی که مزایده شماره‌ای بیشتر از ۷ روز به طول انجامد، به‌منظور حفظ حقوق تمامی متقاضیان، با ارائه پیشنهاد جدید در ساعات پایانی حراج ۶ ساعت به زمان مزایده اضافه می‌شود. این روند تا زمانی که آخرین پیشنهاد قبل از ۶ ساعت پایانی حراج ارائه شود، ادامه خواهد داشت. آخرین پیشنهاددهنده در این شرایط برنده مزایده است و از زمان اتمام مزایده ۴۸ ساعت برای پرداخت و تکمیل فرآیند خرید سیم‌کارت فرصت دارد.

  توجه۱: در صورتیکه مزایده‌گر جزء ۳ برنده مزایده نباشد، سپرده شرکت در مزایده ظرف مهلت ۴ روز کاری از زمان درخواست استرداد سپرده به وی عودت داده خواهد شد و سپرده ۳ نفر برنده اول مزایده تا زمان مشخص شدن وضعیت برنده نهایی (تکمیل فرایند خرید) که از ۷ روز کاری تجاوز نخواهد کرد، نزد ایرانسل باقی خواهد ماند.

  توجه۲: استرداد مبلغ سپرده، صرفاً پس از درخواست مزایده‌گر امکان پذیر خواهد بود. به این منظور وی پس از اتمام فرآیند مزایده ای که در آن شرکت نموده و با رعایت مفاد توجه ۱، می تواند با ورود به پورتال مزایده درخواست خود را از طریق کلیک بر قسمت “درخواست استرداد به حساب بانک” اعلام نماید.

  توجه۳: کلیه مبالغ واریز شده بابت سپرده شرکت در مزایده در صورت نیاز به استرداد به صورت خودکار به همان شماره یا

  شماره‌حساب هایی که پرداخت وجه یا وجوه از طریق آنها صورت پذیرفته، واریز خواهد شد، مگر آنکه انتقال آن از طریق سیستم بانکی میسر نباشد. لذا متقاضی شرکت در مزایده موظف است در زمان پرداخت وجه دقت لازم را مبذول داشته، پرداخت را از حسابی که استرداد وجه به آن مورد تأیید وی می باشد، انجام دهد. در این رابطه پس از پرداخت وجه هیچ ادعایی در این زمینه مسموع نمی باشد.

  توجه ۴: استرداد خودکار وجه تنها برای پرداخت هایی که از طریق کارت بانکی متصل به حساب متمرکز انجام شده و در زمان استرداد فعال باشد، امکان پذیر است. استرداد وجوه در خصوص پرداخت هایی که از طریق کارت هدیه و سایر کارت های مشابه انجام میگیرد و یا از طریق کارت اولیه ای که در زمان استرداد فعال نباشد، صرفا از طریق شماره شبای معرفی شده توسط متقاضی امکان پذیر خواهد بود.

  توجه ۵: شماره شبای درخواست شده در پورتال برای مواردی که سیستم به هر دلیل قادر به استرداد وجه به صورت خودکار نباشد استفاده خواهد شد. لذا لازم است تا مزایده گر نسبت به وارد کردن شماره شبا، نام و نام خانوادگی دارنده حساب شبا دقت لازم را مبذول نماید. در غیر این صورت شرکت ایرانسل هیچ گونه مسئولیتی را در قبال وجه مذکور نمی پذیرد. در صورت

  هر گونه مغایرت بین شماره شبای معرفی شده و نام و نام خانوادگی دارنده حساب،  شماره شبای اعلام شده ملاک عمل قرارخواهد گرفت.

  توجه۶: بعد از اتمام هر مزایده، شخصی که بالاترین پیشنهاد را ثبت نموده به عنوان برنده مزایده انتخاب خواهد شد و دو نفر بعدی نیز به عنوان رزرو اول و رزرو دوم انتخاب می شوند. این دو نفر در واقع دارای بالاترین پیشنهادها به ترتیب بعد از پیشنهاد فرد برنده هستند. رزرو دوم و سوم در صورتی برنده شناخته خواهند شد که تفاوت قیمت پیشنهادی آنها با برنده قبلی از مجموع سپرده شرکت در مزایده برنده اول و دوم بیشتر نباشد. .

  توجه ۷:  کلیه شرکت کنندگان موظف اند با توجه به کافی بودن اطلاعات در پورتال، در طول مزایده و بعد از آن راساً نسبت به ورود به بخش مربوطه و کسب اطلاع از آخرین وضعیت مزایده ای که در آن شرکت نموده اند اقدام نمایند. شرکت ایرانسل

  هیچ گونه مسولیتی در خصوص اطلاع رسانی به شرکت کنندگان در مزایده نخواهد داشت.

  ۳-۳-هر شخص حقیقی می تواند حداکثر ۱۰ سیم کارت را با یک کد ملی در شرکت ایرانسل ثبت نام و فعال نماید. متقاضیان  شرکت در مزایده ملزم به رعایت این تعداد هستند. لیکن متقاضیان می توانند بدون اعلام مشخصات مالک بالقوه سیم کارت مورد مزایده، در مزایده شرکت نمایند در این حالت مزایده گر می بایست بعد از دریافت سیم کارت غیر فعال خریداری شده، یکی از سیم کارت های خود را از مالکیت خود خارج نموده و سیم کارت دریافتی را به نام خود ثبت نام نماید یا آنرا به شخص ثالثی واگذار نماید. در این حالت فرد برنده یا شخص ثالث می بایست جهت تکمیل فرایند ثبت نام و فعال نمودن سیم کارت خریداری شده خود، با به همراه داشتن مدرک شناسایی معتبر (کارت ملی و یا شناسنامه جدید برای مشترکان ایرانی و گذرنامه برای اتباع غیر ایرانی)، آدرس و کد پستی به یکی از مراکز خدمات یا عاملین مجاز فروش محصولات ایرانسل مراجعه نماید.

  توجه۱: در صورتی که مزایده‌گر در چند مزایده به طور همزمان برنده شود، به نحوی که مجموع تعداد سیم کارت های سابق وی با سیم کارت هایی که حق تقدم در خرید امتیاز آنها را پیدا نموده از سقف مذکور در بند فوق تجاوز نماید، وی با پرداخت کامل مبلغ هر سیم کارت و دریافت آن به صورت غیر فعال می تواند سیم کارت را به فرد ثالثی منتقل نموده یا یکی از سیم کارت های خود را از مالکیت خود خارج نموده و سیم کارت را به نام خود ثبت نام نماید. لازم به تأکید است که در هر دو حالت جهت فعال نمودن سیم کارت مورد مزایده، مراجعه شخص مزایده گر یا ثالثی که سیم کارت غیر فعال به وی منتقل شده است به یکی از مراکز خدمات یا عاملین مجاز فروش محصولات ایرانسل، احراز هویت کامل آنها و تحویل رونوشت اوراق هویتی الزامی است.

  ۴-۳-نوع شماره رند برنده شده از حیث اعتباری یا دائمی بودن توسط فرد برنده قابل تعیین است. در صورت انتخاب نوع دائمی، مبلغ یک میلیون ریال (۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) به قیمت نهایی افزوده خواهد شد.

  ۵-۳-برنده مزایده ۴۸ ساعت از زمان اعلام نتایج مهلت خواهد داشت تا مابه التفاوت مبلغ پیشنهادی خود و سپرده شرکت در همان مزایده را از طریق درگاه اینترنتی موجود در پورتال مزایده پرداخت نماید. در صورتیکه برنده در زمان تعیین شده اقدام به واریز مبلغ قابل پرداخت ننماید، سپرده شرکت در مزایده وی بنفع ایرانسل ضبط خواهد شد.

  ۶-۳-در صورتی که به هر دلیل برنده مزایده از پرداخت مبلغ قابل پرداخت و تکمیل فرایند ثبت نام امتناع نموده یا از آن منع شود  رزرو اول به عنوان برنده بعدی اولویت دار اعلام شده و می بایست ظرف مهلت ۴۸ ساعت نسبت به پرداخت کامل مبلغ پیشنهادی اقدام نماید. درصورت عدم پرداخت به موقع توسط رزور اول ضمن ضبط سپرده شرکت در مزایده ایشان، رزور دوم به عنوان برنده نهایی اعلام و مهلت مشابهی به وی داده می شود. در صورتیکه هیچ یک از افراد برنده اقدام به پرداخت ننمایند، مزایده مربوطه ضمن ضبط سپرده شرکت در مزایده آنان، باطل اعلام شده و آن شماره مجدداً به مزایده گذاشته خواهد شد.

  ۷-۳- هر یک از شرکت کنندگان به جز ۳ نفر اول در مزایده تنها تا قبل از زمان “نزدیک به پایان مزایده” امکان لغو پیشنهاد خود را خواهند داشت. لیکن در زمان نزدیک به پایان مزایده پیشنهاد دهندگان دیگر قادر به لغو پیشنهاد خود نبوده و در صورت برنده شدن، در قبال پرداخت مبلغ پیشنهادی خود مسئول خواهند بود.

  ۸-۳- در صورت بروز هرگونه خطای سیستمی در جریان مزایده که منجر به عدم تعلق سیم کارت مورد مزایده به برنده واقعی گردد،. ایرانسل صرفا موظف است سپرده را باز گردانده و می تواند سیم کارتی با شماره مشابه و با قیمت نهایی مزایده اول که مورد تایید مزایده گر باشد را به وی پیشنهاد دهد.

  ۹-۳- هرگونه مالیات، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده مزایده گر خواهد بود.

 • تحویل موضوع مزایده

  پس از اتمام کلیه مراحل مزایده، پرداخت مبلغ پیشنهادی و تعیین نوع شماره از لحاظ دائمی یا اعتباری بودن، شماره رند خریداری شده بنا به درخواست برنده، به نام فرد وی ثبت نام شده و یا سیم کارت به صورت غیر فعال صادر شده و بدون دریافت هزینه حمل از طریق پست به نشانی پستی اعلامی توسط مزایده گر در مرحله ثبت نام، ارسال می شود. فعال سازی سیم کارت موضوع مزایده صرفاً پس از احراز هویت، تکمیل فرم ثبت نام ممضی به امضاء و دریافت یک نسخه رونوشت مدارک شناسایی (کارت ملی و یا شناسنامه جدید برای مشترکان ایرانی و گذرنامه برای اتباع غیر ایرانی) فرد ثبت نام کننده صورت خواهد پذیرفت.

  تبصره: در صورت تمایل برنده مزایده نسبت به فعال سازی سیم کارت موضوع مزایده به نام وی، نامبرده می تواند پس از احراز هویت خود، مدارک مربوطه را به پست تحویل نموده و منتظر فعال شدن سیم کارت مربوطه بماند.

  توجه ۱: از آنجا که در صورت برنده شدن و طی مراحل قانونی، سیم کارت به آدرس اعلام شده توسط مزایده گر ارسال خواهد شد، مزایده گر موظف است در ورود این اطلاعات دقت کامل مبذول نماید. در صورت بروز هرگونه مشکل به علت نادرست بودن این اطلاعات، شرکت ایرانسل مسئولیتی در قبال مفقود شدن سیم کارت بر عهده نخواهد داشت.

 • قانون حاکم

  قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بر کلیه ضوابط و شرایط شرکت در مزایده الکترونیکی واگذاری سیم­کارت های رند ایرانسل و دعاوی احتمالی ناشی از آن حاکم خواهد بود.

  متقاضی ضمن قبول شرایط و ضوابط شرکت در مزایده موضوع سند حاضر، حق هر گونه ادعا و اعتراض در خصوص مفاد آنرا از خود سلب و ساقط نمود.