سرویس اضطراری

در مواقع ضروری بدون پرداخت آنی از خدمات ایرانسل استفاده کنید!

 • سرویس شارژ اضطراری

  دریافت شارژ اضطراری در مواقعی که موقتا نمی‌توانید شارژ بخرید!

  شماره‌گیری #۸۱۵* یا مراجعه به اپلیکیشن ایرانسل‌من

  اطلاعات بیشتر

 • لطفا با من تماس بگیرید

  ارتباط با دوستان حتا در مواقعی که اعتبار مکالمه به پایان رسیده یا خط تلفن قطع شده!

  #شماره مخاطب تماس*۱٥۰*

 • سرویس میزبان تماس

  درخواست از مخاطب تماس برای پرداخت هزینه تماس

  *۷۰۴*شماره مخاطب تماس#

 • سرویس میزبان پیامک

  درخواست از مخاطب پیامک برای پرداخت هزینه پیامک

  شماره مخاطب پیامک۷۰۴

 • سرویس آوای ناشنوا

  مشترکان دارای اختلال‌های کلامی یا شنوایی می‌توانند با ارسال پیام از مخاطب خود بخواهند با آنها تماس بگیرد

  ارسال ۱۵ به ۷۵۷۵

 • سرویس اینترنت اضطراری

  دریافت اینترنت اضطراری در مواقعی که حجم اینترنت شما تمام شده و نیاز فوری به اینترنت دارید!

  شماره‌گیری #۸۱۵*

  اطلاعات بیشتر