قرارداد اشتراک تلفن همراه دائمی (پس پرداخت)

۱.تعریف واژگان:

عبارات و اصطلاحات به کار برده شده در این قرارداد هر یک دارای معنایی به شرح ذیل می باشد مگر آنکه به نحو دیگری تصریح شده باشد.

۱-۱- «اپراتور» عبارت است از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل که به موجب موافقت نامه پروانه شماره ۹۶۰۴/۱۰ صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه فعالیت دارد. نام تجاری این شرکت «شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل»  است که اختصاراً «ایرانسل» نامیده می شود و دفتر مرکزی آن در تهران، میدان هروی، خیابان شهید پناهی نیا، خیابان زندی، کوچه قادری، کوچه علیدوست، پلاک ۵ واقع است.

۲-۱- «مشترک» عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب قرارداد با اپراتور و در قبال پرداخت وجه، مجاز به برقراری ارتباط و استفاده از خدمات شبکه موضوع پروانه می باشد و به عنوان طرف حساب در صورتحساب های صادره محسوب می شود.

۳-۱-  «ثبت نام» عبارت است از فرایندی که بر اساس آن، متقاضی با مراجعه به دفاتر خدمات مشترکین طرف قرارداد یا متعلق به ایرانسل نسبت به عقد قرارداد و ثبت مشخصات شناسنامه ای و کارت ملی خود (یا گذرنامه برای اتباع خارجی) با ارائه مستندات قانونی اقدام نموده و احراز هویت می گردد. 

۴-۱-«فرم ثبت نام» عبارت است از فرمی که در هنگام ثبت نام توسط مشترک یا نماینده قانونی وی تکمیل می‌شود. این فرم به صورت مستقیم توسط ایرانسل و یا از طریق عاملین فروش در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

۵-۱-  «دفتر ایرانسل» عبارت است از دفتر مرکزی شرکت که نشانی آن در بند ۱-۱ ذکر شده و دفاتر خدمات ایرانسل در شهرهای دیگر که فهرست و آدرس آنها در پایگاه اطلاع‌رسانی ایرانسل موجود می‌باشد. این عبارت شامل دفاتر هیچ یک از کارگزاران، عاملین فروش یا شرکت‌های وابسته که از سوی ایرانسل یا دیگر شرکت‌ها فعالیت می‌کنند، نمی‌شود.

۶-۱-«قرارداد» عبارت است از ضوابط و شرایط مندرج و مورد قبول در این توافق نامه به همراه هر سند دیگری که در ارتباط با اشتراک شبکه و یا خدمات شبکه فیمابین مشترک و اپراتور تنظیم شده است.

۷-۱- «دسترسی» عبارتست از توانایی مشترک برای اتصال به شبکه جهت برقراری ارتباط و استفاده از هرگونه خدمات قابل ارائه که از طرف ایرانسل در اختیار مشترک قرار می گیرد.

۸-۱- «دوره دسترسی»: عبارت است از هر دوره صورتحساب گیری که در طول اجرای این قرارداد و به شرط ایفای تعهدات مشترک اجازه دسترسی به شبکه را به وی می‌دهد.

۹-۱- «حد نصاب کارکرد» حداکثر مبلغی که برای کنترل کارکرد خطوط تلفن پس پرداخت (دائمی) به کار رفته و حداقل آن وفق جدول شماره ۱ مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۰۷ کمیسیون تعیین می گردد. مشترک می تواند حسب مورد با پرداختن مبلغی تحت عنوان «تضمین پرداخت» وفق ماده ۱۰ قرارداد حاضر نسبت به افزایش این سقف اقدام نماید.

۱۰-۱- « بسته سیم کارت » عبارت است از بسته مشتمل بر سیم کارت که مشترک هنگام خرید سیم کارت دریافت می کند.

۱۱-۱- «خدمات صوتی پایه»: خدمات مخابراتی که طی آن مکالمه دو طرفه همزمان بوسیله شبکه ایرانسل انجام می شود که شامل خدمات انتظار مکالمه و انتقال مکالمه نیز خواهد بود.

۱۲-۱: «خدمات تلکس»: خدمت مخابراتی متشکل از انتقال پیام های تلکس می باشد.

۱۳-۱- «خدمات ارزش افزوده» عبارت است از هرگونه خدمات مخابراتی به غیر از خدمات صوتی پایه، خدمات تلکس و خدمات تلگراف که در اختیار عموم قرار می گیرد و بخشی از خدمات شبکه است با این تفاوت که به موجب پرداخت هزینه های اضافه در اختیار مشترک قرار گیرد. ایرانسل می تواند هر زمان به صلاحدید خود خدمات مذکور را عرضه و یا از ارائه آن خودداری نماید.

۱۴-۱- «خدمات شبکه» عبارت است از خدمات شبکه موضوع پروانه صدرالذکر  از جمله خدمات ارزش افزوده که ایرانسل بر اساس شرایط و مفاد این قرارداد در اختیار مشترک قرار می دهد.

۱۵-۱- «فعال‌سازی» عبارت است از روندی که طی آن ایرانسل به مشترکین اجازه استفاده از خدمات موضوع پروانه را بر اساس طرح تعرفه انتخابی و نیز قرارداد حاضر می‌دهد. پس از فعالسازی مشترک امکان برقراری ارتباط و استفاده از خدمات موضوع شبکه را خواهد داشت.

۱۶-۱- «سازمان» عبارت است از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

۱۷-۱- «کمیسیون» : کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی

۱۸-۱- «سیم کارت» عبارت است از قطعه هویتی حاوی شماره اختصاصی مشترک (شماره تلفن همراه) که پس از فعال شدن آن توسط ایرانسل به مشترک اجازه می دهد به خدمات شبکه موضوع این قرارداد دسترسی پیدا کند.

۱۹-۱- «شبکه»  عبارت است از زیر ساخت ارتباطی مورد استفاده ایرانسل جهت ارائه خدمات موضوع پروانه

۲۰-۱- «شماره اختصاصی مشترک(MSISDN)»  عبارت است از شماره تلفن همراه که بر روی هر سیم کارت تعبیه شده است.  این شماره ها جزء منابع ملی هستند، فلذا قابلیت تملک نداشته و مشترک با ثبت نام و فعالسازی آنها تنها امتیاز استفاده از آن را به دست می آورد.

۲۱-۱- «طرح تعرفه» عبارت است از هر یک از طرحهای تعرفه که بر اساس آن خدمات شبکه در اختیار مشترک قرار می گیرد. این طرحها بر اساس نرخ سرویس ها، خدمات ارزش افزوده و دیگر متغیرهای ابلاغی توسط سازمان و سایر مراجع محاسبه شده و در هر زمان قابل تغییر و یا تعدیل بر اساس مصوبات ابلاغی خواهد بود.

۲۲-۱- «هزینه» یا «هزینه ها» عبارت است از وجوهی که ایرانسل در قبال خدمات شبکه بر اساس تعرفه های مصوب کمیسیون از مشترکین اخذ می نماید.

۲۳-۱- «هزینه اتصال» عبارت است از هزینه‌ای که ایرانسل در قبال فعال‌سازی حساب مشترک بر روی شبکه خود وفق تعرفه مصوب کمیسیون از مشترک اخذ می نماید. این مبلغ بابت جبران هزینه های اولیه اتصال به شبکه اپراتور بوده و تحت هیچ شرایطی از جمله فسخ یا سلب امتیاز قابل استرداد به مشترک نمی باشد.

۲۴-۱- « ماه» عبارت است از دوره ای که راس ساعت صفر اولین روز یک ماه شمسی شروع شده و تا ساعت صفر روز مشابه در ماه بعد ادامه می یابد.

۲۵-۱- «قطع یک طرفه» : فرآیندی که طی آن امکان برقراری ارتباط (به جز تماس های صوتی با کد های خدماتی اضطراری ملی)  و ارسال پیامک از سمت مشترک سلب  و مشترک صرفا قادر به دریافت مکالمه و پیامک می باشد.

۲۶-۱- «قطع دو طرفه»: فرآیندی که بر اساس آن امکان استفاده از هرگونه خدمات (به جز تماس های صوتی با کد های خدماتی اضطراری ملی) از سیم کارت مشترک سلب می باشد.

۲۷-۱- «سلب امتیاز»: فرایندی که بر اساس آن مجوز حضور مشترک در شبکه لغو و امتیاز سیم کارت و شماره مربوطه از مشترک سلب می شود و دارنده پروانه امکان واگذاری شماره اختصاصی مشترک را به اشخاص دیگر خواهد داشت.

۲۸-۱- «ترابرد یا ترابردپذیری شماره تلفن همراه (mobile number portability)»: فرایندی که طی آن مشترک یک اپراتور  با حفظ شماره می تواند اپراتور خود را تغییر دهد.

۲۹-۱-  «هزینه ثابت خدمات» عبارت است از هزینه ماهانه ای که ایرانسل در قبال دسترسی مشترک به خدمات شبکه و امکان استفاده وی از این خدمات وفق مصوبات مربوطه به حساب وی منظور می کند.

۳۰-۱- «دوره صورتحساب»: دوره های دو ماهه که ایرانسل در انتهای آن بر مبنای هزینه خدمات نسبت به صدور صورتحساب و ابلاغ آن به مشترک بر اساس روش انتخابی متقاضی در زمان ثبت نام و یا مشترک در طول اشتراک خدمات اقدام می نماید. آگاه کردن مشترک از وضعیت بدهی وی با درج در صورتحساب صادره به روش انتخابی مشترک صورت می پذیرد.

۳۱-۱- « اطلاع رسانی»: مطلع کردن مشترک در خصوص افزایش و یا کاهش سقف مصرف مجاز، میزان اعتبار باقی مانده، قطع یک طرفه، قطع دو طرفه، وضعیت اعتبار، تکمیل ثبت نام، سلب امتیاز از سیم کارت و سایر موارد ضروری با استفاده از روش های ارتباط تلفنی و یا ارسال ایمیل، پیامک یا با استفاده از سایر روش های ارتباطی بدون دریافت هزینه که این اطلاع رسانی به منزله ابلاغ رسمی به مشترک خواهد بود.

۳۲-۱ «تعلیق یا قطع دو طرفه سیم کارت»: فرایندی که بر اساس آن امکان استفاده از هرگونه خدمات به جز تماس های صوتی با کدهای خدماتی اضطراری ملی از سیم کارت مشترک سلب می شود.

۳۳-۱- «تضمین پرداخت»: وجهی که مشترک به صورت پیش پرداخت و به منظور جلوگیری از قطعی خدمات موضوع قرارداد حاضر به ایرانسل پرداخت می نماید.

۳۴-۱- «تلفن پس پرداخت (دائمی) بدون مبلغ تضمین پرداخت»: عبارت است از خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت نام فقط هزینه اتصال، مالیات و عوارض را پرداخت کرده است و فاقد مبلغ تضمین پرداخت نزد ایرانسل می باشد.

۳۵-۱- «تلفن پس پرداخت (دائمی) دارای مبلغ تضمین پرداخت»: عبارت است از خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت نام یا پس از آن وفق مفاد ماده ۱۰ قرارداد حاضر علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، مبلغی را تحت عنوان تضمین پرداخت به ایرانسل پرداخت کرده باشد.

۳۶-۱- «اپراتور پایه»: اپراتوری که مشترک جهت دریافت خدمات تلفن همراه برای بار اول، در آن ثبت نام کرده اسناد و مدارک مورد نیاز برای احراز هویت و ثبت نام را به اپراتور مذکور تحویل داده و سند اشتراک دریافت کرده است.

۳۷-۱- «اپراتور پذیرا»: اپراتوری که مشترک یک اپراتور دیگر، قصد استفاده از خدمات آن اپراتور را بدون تغییر شماره خود دارد.

۳۸-۱- «مهلت پرداخت»: عبارت است از طول مدت زمان پرداخت صورتحساب که نباید کمتر از ۱۵ روز از تاریخ صدور صورتحساب باشد.

۲-  موضوع ضوابط و شرایط:

عبارتست از ارایه خدمات شبکه و خدمات ارتباطات سیار وفق شرایط و ضوابط مندرج در متن حاضر و مقررات لازم الاجرای مرتبط در هر زمان.

۳- مدت قرارداد:

۳-۱- این قرارداد از تاریخ تکمیل فرایند ثبت نام و امضا فرم های مربوط توسط مشترک آغاز می شود و باید با رعایت مفاد ماده ۷ (تعلیق و فسخ) و ماده ۹ (نقض) به اجرا گذاشته می شود، مفاد قرارداد حاضر فیمابین طرفین لازم الاجرا خواهد بود مگر آنکه به یکی از دو نحو ذیل خاتمه پیدا کند:

۳-۱-۱-  فسخ قرارداد توسط مشترک

۳-۱-۲- به دلیل انقضای اعتبار موافقت نامه پروانه ایرانسل

۳-۲- درخواست مشترک از دفاتر خدمات این شرکت درخواست از ایرانسل محسوب می‌شود و این درخواست ها پس از دریافت توسط ایرانسل مورد بررسی قرار می‌گیرند.

تبصره: چنانچه بر اساس دیگر قراردادهای ما بین ایرانسل و مشترک سیم کارت دیگری در اختیار مشترک قرار گرفته و فعال شده یا بشود آن سیم کارت تابع شرایط قرارداد مربوط به خود خواهد بود.

۴- مبلغ و نحوه پرداخت

۴-۱- مشترک صورتحساب خود را به یکی از روش های انتخابی بر اساس بند ۱-۳۰ این قرارداد دریافت خواهد نمود. مشترک باید صورتحساب را کنترل نموده و از صحت محتوای آن اطمینان حاصل نماید. همچنین می‌تواند خواستار صدور ریز صورتحساب خود شود. چنانچه در طول ۳ دوره پس از صدور صورتحساب ایرادی به محتوای آن صورت نگیرد فرض بر این خواهد بود که محتوای آن صحیح می‌باشد.

۴-۲-  مشترک باید در قبال برخورداری از خدمات شبکه، سیم کارت و هر یک از محصولات و یا خدمات درخواست شده، خواه وی از این خدمات استفاده کند یا خیر هزینه های مربوطه از جمله حق اشتراک ماهانه خدمات را بر اساس تعرفه های اعلامی مطابق با مصوبات کمیسیون به ایرانسل پرداخت نماید.

تبصره: ایرانسل می تواند پس از اطلاع رسانی به مشترک مبادرت به تغییر تعرفه ها مطابق مصوبات کمیسیون نموده و تغییر تعرفه ها را از تاریخ اطلاع رسانی اعمال نماید.

۴-۳- مشترک مکلف است مبالغ صورت حساب های صادره را ظرف مهلت تعیین شده در صورتحساب و بر اساس صورتحساب صادره توسط ایرانسل پرداخت نماید. در غیر اینصورت پس از اطلاع رسانی مقتضی به مشترک به نحو ذیل عمل خواهد شد:

الف) در صورت تحقق هر یک از شرایط پیش بینی شده در تبصره های ۱ و ۲ این بند، دسترسی مشترک به صورت یکطرفه قطع خواهد شد.

ب) پس از گذشت دو هفته از قطع یکطرفه و عدم پرداخت بدهی صورتحساب، ایرانسل می تواند نسب به قطع دو طرفه دسترسی مشترک اقدام نماید.

ج) در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک، ایرانسل می تواند ضمن اطلاع رسانی به مشترک و ارسال اخطار کتبی با مهلت یک ساله و با موضوع تخلیه خط ضمن اقدام حقوقی و قانونی جهت وصول مطالبات از مشترک، نسبت به تخلیه خط و سلب امتیاز از آن اقدام نماید.

تبصره۱: اگر کارکرد خطوط بدون مبلغ تضمین پرداخت در هر زمان به ۸۰ درصد حد نصاب کارکرد برسد، ایرانسل بدوا نسبت به اطلاع رسانی به مشترک و تعیین مهلت ۲۴ ساعته برای پرداخت اقدام خواهد نمود، چنانچه کارکرد این خطوط پس از اطلاع رسانی به ۱۰۰% حد نصاب کارکرد برسد ایرانسل مجاز است خط تلفن مشترک بدهکار را ابتدا به مدت دو هفته به صورت یک طرفه قطع نموده و در صورت عدم پرداخت مبلغ بدهی ظرف این مهلت ضمن اطلاع رسانی لازم به مشترک نسبت به قطع خط تلفن وی به طور کامل (دو طرفه) اقدام نماید. بدیهی است در صورتی که کارکرد خط مذکور به ۱۰۰ درصد حد نصاب کارکرد یاد شده نرسد، مشترک تا پایان دوره صورتحسابگیری و مهلت های تعیین شده می تواند نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد خود اقدام نماید.

تبصره ۲: اگر کارکرد خطوط دارای مبلغ تضمین پرداخت در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد، ایرانسل بدوا نسبت به اطلاع رسانی به مشترک و تعیین مهلت ۷۲ ساعته برای پرداخت اقدام خواهد نمود، چنانچه کارکرد این خطوط در هر زمان پس از اطلاع رسانی به میزان تضمین پرداخت برسد ایرانسل مجاز است خط تلفن مشترک بدهکار را ابتدا به مدت دو هفته به صورت یک طرفه قطع نموده و در صورت عدم پرداخت مبلغ بدهی ظرف مهلت یاد شده ضمن اطلاع رسانی لازم به مشترک نسبت به قطع خط تلفن وی به طور کامل (دو طرفه) اقدام نماید. بدیهی است در صورتی که کارکرد خط مذکور به ۱۰۰ درصد حد نصاب کارکرد یاد شده نرسد، مشترک تا پایان دوره صورتحسابگیری و مهلت های تعیین شده می تواند نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد خود اقدام نماید.

تبصره ۳: در صورت عدم پرداخت صورتحساب با هر میزان در دو دوره متوالی ایرانسل می تواند نسبت به قطع یکطرفه آن خط اقدام نماید.

تبصره۴: ایرانسل می‌تواند پس از اطلاع رسانی به مشترک تشریفات و شرایط صدور صورتحساب جهت پرداخت را تغییر دهد.

تبصره ۵: اتصال مجدد خط مسدود شده به شبکه منوط به پرداخت هزینه های مربوطه از طرف مشترک وفق تعرفه های مصوب می باشد.

تبصره ۶: در صورت اشتباه مشترک در پرداخت و واریز مبالغ اضافی به حساب ایرانسل، این مبلغ تحت هیچ شرایطی قابل استرداد نمی باشد. مع الوصف مبلغ موصوف در حساب بستانکار مشترک درج و در محاسبه صورتحساب یا صورتحساب های آتی لحاظ خواهد شد.

تبصره ۷: درصورتی که خط مربوطه به دلیل رند بودن شماره، از طریق مزایده و با پرداخت مبالغی اضافه بر هزینه های مجاز به مشترک واگذار شده باشد، ایرانسل به مدت دو سال علاوه بر مدت یکساله پیش بینی شده در بند ج، شماره مشترک را حفظ خواهد نمود و پس از این مهلت و عدم پرداخت بدهی توسط مشترک، با تعیین قیمت خط مربوطه توسط کارشناس رسمی دادگستری پس از کسر مبلغ بدهی نسبت به بازپرداخت الباقی مبلغ کارشناسی شده به وی اقدام می نماید.

تبصره ۸: در رابطه با خطوط مشترکین حقوقی غیر دولتی که به مدت ده سال یا بیشتر فعال بوده اند، خط مشترک به مدت یک سال علاوه بر مدت یکساله پیش بینی شده در بند ج نگهداری خواهد شد.

تبصره۹: در صورت مراجعه مشترک سلب امتیاز شده، ایرانسل نسبت به تهاتر مبلغ بدهی مشترک از مبلغ تضمین پرداخت وی اقدام و مبلغ الباقی را به مشترک عودت می نماید.

۴-۴- کلیه تعرفه های استفاده از خدمات موضوع این متن وفق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین گردیده است.

تبصره: مشترک علاوه بر تعرفه های مصوب، متعهد به پرداخت کلیه عوارض قانونی و مالیاتی که در هر زمان به هر یک از سرویس ها تعلق می گیرد می باشد.

۵- تعهدات ایرانسل

۵-۱- ایرانسل می‌تواند به صلاحدید خود و مطابق با دستورالعمل ها و ضوابط سازمان مبادرت به ارائه خدمات ارزش افزوده و تعیین نرخ برمبنای تعرفه های مصوبات کمیسیون برای این خدمات نماید یا اینکه به ارائه چنین خدماتی پایان دهد. چنانچه ایرانسل به ارائه خدمات ارزش افزوده‌ای که در قبال آن حق اشتراک دریافت می نماید پایان دهد پس از آن در قبال این خدمات هیچگونه وجهی از مشترک دریافت نخواهد شد. هنگامی که مشترک از یکی از طرح هایی استفاده نماید که شامل ارائه خدمات ارزش افزوده رایگان است، ایرانسل می تواند به تشخیص خود و بدون ابلاغ به مشترک بدون آنکه تعرفه خدمات طرح مذکور را کاهش دهد یا مبالغی را از این بابت به مشترک مسترد کند، مبادرت به تغییر، قطع یا جایگزینی چنین خدماتی کند.

۵-۲- ایرانسل متعهد می شود که به همان ترتیب اعلامی در تبلیغات و بازاریابی خود سرویس ها را ارایه نماید.

۵-۳- ایرانسل متعهد می شود به جز مواردی که قانون و مقررات تعیین می کند، مشترکین را از دسترسی به خدمات موضوع این قرارداد محروم یا محدود نکند.

تبصره ۱: سیم کارت های هدیه، دارای طرح های تشویقی با شرایط خاص، سرویس های رایگان مجاز، سیم کارت های دارای بدهی یا تعویض شده به صورت رایگان و همچنین تجهیزاتی که به صورت رایگان و یا با تخفیف به مشترکین واگذار شده باشند، صرفا پس از انجام تعهدات مشترک مبنی بر عودت هزینه های مرتبط با دریافت خدمات فوق، امکان ترابرد خواهند داشت. ایرانسل متعهد است تا در زمان ارایه هر یک از آن خدمات، به مشترک از میزان هزینه خدمات فوق و جزییاتی که بر میزان هزینه خدمت تاثیرگذار است، اطلاع رسانی نموده و با تایید مشترک در زمان عقد قرارداد خرید، نسبت به ارایه خدمت به مشترک اقدام نماید.

تبصره ۲: در صورتی که مشترک ترابرد شده بخواهد اشتراک خود را به دیگری انتقال دهد، صرفا باید این کار را از طریق اپراتور پایه انجام دهد و این کار منوط به تسویه حساب با اپراتور پذیرا خواهد بود.

۵-۴- ایرانسل متعهد می شود چنانچه آسیبی از طریق خدمات موضوع قرارداد مشترکین را تهدید کند و از این رخداد آگاه باشد نسبت به آگاه سازی مشترکین و ارایه رهنمودهای پیش گیرانه به آنها اقدام کند. در غیر اینصورت، علاوه بر سایر مسئولیت های قانونی، موظف به جبران زیان های وارده خواهد بود.

۵-۵- ایرانسل موظف به حفظ محرمانگی داده ها و اطلاعات مشترکین و ارتباطات و حریم خصوصی مشترکین است و متعهد می شود به مشترکین جهت صیانت از داده ها و اطلاعات شخصی‌شان متناسب با خدمات ارتباطی و فنآوری اطلاعات و آسیب های احتمالی ناشی از تهدیدها اطلاع رسانی کافی را به عمل آورد.

۵-۶- ایرانسل متعهد می شود که اعمال هر گونه نظارت بر کارکردهای خدمات، موجب دسترسی غیر مجاز به داده ها و ارتباطات شخصی مشترکین نشود و رعایت مقررات قانونی ناظر به این حوزه الزامی است.

۵-۷- ایرانسل متعهد می شود بی وقفه، به صورت بیست و چهار(۲۴) ساعت در شبانه روز و هفت (۷) روز در هفته، خدمات موضوع قرارداد را فراهم نماید و امکانات پشتیبانی و پاسخگویی به مشترکین خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته و ایام تعطیل از طریق شماره ۷۰۰ از خطوط ایرانسل یا شماره ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰ از سایر شماره ها فراهم کند.

تبصره: کلیه ارتباطات با مشترک از طریق شماره ۰۹۳۵۱۰۰۰۰۰۰ یا از طریق پیامک با نام IRANCELL انجام

 می شود.

۵-۸- ایرانسل در حدود تعهدات پروانه ای پاسخگوی تقاضای متقاضیان بوده و افزون بر آن تکلیفی در مقابل آنان نخواهد داشت.

۶- تعهدات مشترک

۶-۱- مشترک متعهد می شود با آگاهی کامل از بهای خدمات، نحوه پرداخت هزینه ها و وضعیت پوشش شبکه نسبت به گزینش آنها اقدام کند و به مواعد مقرر در قرارداد پایبند باشد.

۶-۲-  مشترک حق واگذاری تعهدات و خدمات مرتبط با موضوع قرارداد را به صورت جزئی و کلی ندارد. از آنجا که ارائه سرویس صرفا به اشخاصی میسر است که سیم کارت به نام آنها ثبت نام شده است. مشترک متعهد می گردد سیم کارت را وفق دستور العمل های ایرانسل ثبت نام و مستندات مدارک هویتی خود را تحویل دهد. در صورت مخدوش بودن اطلاعات ثبت نامی، سیم کارت حسب مورد قطع و یا دسترسی مشترک تعلیق می گردد.

تبصره: مشترک متعهد می گردد در صورت انتقال سیم کارت به شخص ثالث، کلیه مراحل نقل و انتقال را وفق دستورالعمل های ایرانسل انجام دهد. چنانچه مشترک سیم کارت خود را به فرد دیگری انتقال دهد باید بلافاصله ایرانسل را به نحو مقتضی و بر اساس دستور العمل های ایرانسل، از این موضوع آگاه نموده و مراحل انتقال را انجام دهد. تا زمان انجام طی مراحل ثبت نام جدید، مشترک در قبال تمامی هزینه های مرتبط با سیم کارت و کلیه عواقب حقوقی و کیفری مسئول خواهد بود. مالک جدید سیم کارت باید مشخصات خود را در فرم هایی که برای این منظور در نظر گرفته شده است ثبت و مستندات هویتی خود را ارایه نماید. در صورت احراز هرگونه انتقال سیم‌کارت به اشخاص ثالث بدون رعایت ضوابط نقل و انتقال، ایرانسل مجاز به غیرفعالسازی سیم‌کارت بوده و هیچگونه ادعایی از سوی مشترک در این خصوص مسموع نخواهد بود.

۶-۳- از آنجا که شماره های تخصیص یافته به مشترک جزء منابع ملی هستند، مشترک می پذیرد پس از پایان مدت اعتبار قرارداد فاقد هرگونه حقوق مالکانه، مالکیت یا دیگر حقوق در قبال شماره تلفن، شماره شناسایی، نشانی پست الکترونیکی، شناسه‌ها یا حسابی است که ایرانسل در اختیار وی قرار داده است و نمی‌تواند چنین حقوقی را از طریق مثلاً انتشار، استفاده و … به دست آورد همچنین مشترک هیچ گونه حق مالکیت معنوی یا منافعی در خصوص نرم افزار، شماره اختصاصی مشترک و شماره شناسایی بین المللی سیم کارتی که در اختیار وی قرار گرفته ندارد.

۶-۴- مشترک متعهد می‌شود از خدمات شبکه برای مقاصد نامناسب، غیر اخلاقی یا غیر قانونی استفاده نکند. وی همچنین متعهد می‌شود از خدمات شبکه به نحوی که موجب وارد آمدن خسارت به اشخاص یا دارایی‌های آنها شده یا منجر به ایجاد اختلال در شبکه یا خدمات شبکه ایرانسل یا دیگر اپراتورها می‌شود استفاده نکند. در این صورت مشترک مسئول تمامی پیامدهای ناشی از عملکرد خود خواهد بود. مسئولیت عواقب هرگونه استفاده سوء و مغایر با قوانین و مقررات از خطوط و خدمات ارایه شده صرفا بر عهده صاحب امتیاز آنها می باشد.

۶-۵- مشترک متعهد است که از سیم کارت برای مقاصد تجاری و ارسال پیامک انبوه استفاده ننماید.در صورتی که مشترک قصد استفاده از سیم کارت برای مقاصد تجاری از جمله و نه محدود به ارسال پیامک انبوه را داشته باشد باید درخواست خود را برای استفاده از پنل های تجاری به ایرانسل و یا یکی از شرکت های واسط ارائه نماید.

تبصره: در صورت احراز هرگونه تخلف از سوی مراجع ذی صلاح قانونی، در مورد هریک از خدمات دریافتی مشترک، اپراتور اختیار دارد نسبت به فسخ یا محدود سازی خدمات قرارداد حاضر و سایر قراردادهای قبلی فی مابین در مورد هریک از خدمات و سیم کارت های دریافتی اقدام نماید.

۶-۶- مشترک متعهد می شود کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مرتبط با موضوع قرارداد و دستورالعمل هایی که از سوی مراجع ذیربط صادر و ابلاغ شده و از طریق پایگاه اطلاع رسانی ایرانسل یا سایر مبادی ذیربط اطلاع رسانی شده است را رعایت نماید و از شبکه موضوع پروانه و خدمات موضوع پروانه برای هدفی مغایر با قوانین حاکم استفاده ننماید.

۶-۷- مشترک متعهد می شود در صورت تغییر مشخصات تماس (شماره تلفن و آدرس پست الکترونیکی)، اطلاعات جدید خود را به ایرنسل اطلاع دهد، در صورت عدم اطلاع رسانی و بروز هرگونه مشکلی در برقراری تماس با مشترک ، مسئولیت عدم اطلاع از مواردی که متضمن اطلاع رسانی می باشد، بر عهده مشترک خواهد بود.

۶-۸- مشترک متعهد است  از تجهیزات پایانه (دستگاه دارای سیم کارت) و استاندادهای ارتباطی مورد تایید سازمان و یا موسسه استاندارد ملی استفاده کند و از تمامی قوانین و مقررات مراجع ذیصلاح و نیز دستورالعملهای ایرانسل برای استفاده از تجهیزات پایانه، خدمات شبکه و سیم کارت متابعت و پیروی کند. ایرانسل هیچگونه مسئولیتی در قبال بروز اشکال و اختلال ناشی از عیب یا استاندارد نبودن گوشی تلفن همراه ندارد که این موضوع قبل از انعقاد قرارداد نیز اطلاع رسانی شده است.

۶-۹- مشترک موظف است تمامی درخواست‌های خود را مانند تغییر نام، تغییر شماره تماس، تغییر آدرس، درخواست فسخ و … را از طریق دفاتر خدمات ایرانسل به این شرکت اعلام نماید.

۶-۱۰-  سرویس رومینگ بین الملل به صورت پیش فرض بر روی کلیه خطوط ایرانسل فعال بوده و استفاده از آن منوط به کافی بودن حد نصاب کارکرد مشترک می باشد. ایرانسل الزامی به ارایه این سرویس نداشته و ارایه آن منوط به وجود قرارداد با کشور مقصد مشترک خواهد بود. نامبرده می تواند در هر زمان به منظور حصول اطمینان از کشورهای دارای سرویس و تعرفه های مربوطه به وبسایت ایرانسل به آدرس www.irancell.ir  مراجعه نماید.

۶-۱۱- ایرانسل همچنین این حق را برای خود محفوظ می دارد که چنانچه تشخیص دهد از سرویس رومینگ بین المللی سوء استفاده می شود ضمن اطلاع رسانی به مشترک مانع از برقراری تماس یا ارسال پیامک بین المللی  توسط سیم کارت مد نظرشود.

۶-۱۲-  انتقال ترافیک صرفا از مبادی مجاز و توسط اپراتور از طریق شبکه زیر ساخت صورت می پذیرد و  مشترک مجاز به انتقال ترافیک از مسیری خارج از مسیر تعریف شده نمی باشد. در صورت مشاهده انتقال ترافیک غیر مجاز، سیم کارت مشترک تعلیق  و مرتکب حسب مورد به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد شد.

تبصره :  مشترک باید به محض آگاهی از ارتکاب جرایم و تخلفات جهت مبادله و انتقال غیرمجاز ارتباطات مخابراتی و رایانه‌ای با سیم‌کارت ثبت نام شده ذیل نام خود، مراتب را به ایرانسل اطلاع دهد؛ درغیراینصورت عواقب ناشی از آنها به عهده مشترک خواهد بود.

۶-۱۳ مشترک باید در صورت آسیب، مفقودی یا سرقت سیم‌کارت خود، مراتب را بلافاصله به نحو مقتضی به ایرانسل اطلاع دهد. در غیر اینصورت، عواقب ناشی از سوء استفاده‌های احتمالی و مسئولیت های متعاقب آن به عهده وی خواهد بود. مشترک در هر حال مسئول پرداخت تمامی هزینه های مربوط به سیم کارت تا زمان ابلاغ سرقت، گم شدن یا آسیب دیدن سیم کارت خواهد بود. پس از درخواست و احراز هویت مشترک، ایرانسل در اسرع وقت مبادرت به صدور سیم‌کارت جایگزین برای وی می نماید و مشترک متعهد به پرداخت هزینه صدور سیم کارت جایگزین برابر تعرفه های مصوب کمیسیون می باشد. سرقت، گم شدن یا آسیب دیدن سیم کارت یا صدور سیم کارت جدید یا ارائه شماره جدید به هر دلیلی که باشد نمی تواند منجر به اتمام قرارداد حاضر شود.

۷- تعلیق و فسخ :

۷-۱- در صورت وقوع موارد ذیل ایرانسل می تواند دسترسی مشترک به خدمات شبکه را به حال تعلیق درآورده و یا قرارداد را فسخ نماید:

۷-۱-۱- چنانچه وفق مفاد موافقت نامه پروانه نیاز به انجام اقداماتی در ارتباط با تغییر، نگهداری یا اصلاح شبکه یا خدمات شبکه باشد.

۷-۱-۲- چنانچه مشترک نتواند به تعهدات خود عمل کرده یا چنانچه وی برخی از شرایط قرارداد را نقض کند

۷-۲- در صورت وقوع هرگونه تخلف یا سوء استفاده مشترک از سیم کارت خود، ایرانسل می‌تواند سیم‌کارت را به صورت تعلیق درآورده و در صورت احراز قطعی تخلف سیم‌کارت را سلب امتیاز نماید.

۷-۳- چنانچه میزان استفاده مشترک هر زمان از حد نصاب کارکرد بگذرد و شرایط قسمت «ج» بند ۴-۳ این قرارداد محقق گردد.

تبصره: ایرانسل می تواند حد نصاب کارکرد بالاتر از مبالغ تعیین شده در مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۰۷ کمیسیون را به مشترکین خود اختصاص دهد. در این حالت مراتب به مشترک اطلاع رسانی خواهد شد.

۷-۴- جز در مورد تعلیق موضوع بند ۷-۱-۱ ، اجرای قرارداد در مدت زمان اعتبار آن نباید با وقفه مواجه شود. مشترک باید در طول دوره تعلیق نیز هزینه ماهانه خدمات را بپردازد.

۸- نقض:

چنانچه مشترک مبادرت به نقض هر یک از شرایط این قرارداد یا مصوبات کمیسیون نماید، ایرانسل می تواند وفق قوانین و مقررات و بدون لطمه به سایر حقوق خود بلافاصله و بدون ابلاغ به مشترک مبادرت به تعلیق تمام یا بخشی ازخدمات به مدت مشخص نماید و پس از آن سیم کارت را سلب امتیاز نماید و خواستار ایفای تعهدات مشترک و پرداخت تمامی بدهی های معوقه وی شود و بطور همزمان و جبران خسارات وارده را درخواست نماید.

۹- شرایط عمومی:

۹-۱-  مشترک هنگام تکمیل فرم تقاضای خرید سیم کارت و یا خدمات باید دارای اهلیت و اختیار قانونی در خصوص خرید خدمات یا سیم کارت باشد.

۹-۲- حقوق و تعهدات مشترک در چارچوب قرارداد حاضر قابل انتقال به غیر نیست.

۹-۳- این قرارداد حاوی تمامی مقرراتی است که در زمان استفاده از سیم کارت در روابط طرفین جاری است. همچنین مشترک اذعان می نماید در صورتی که متعاقب وضع قوانین جدید از جمله و نه محدود به مصوبات کمیسیون ، مفاد قرارداد حاضر تغییر نماید، تغییرات آتی پس از تایید سازمان و اطلاع رسانی به مشترک در روابط طرفین لازم الرعایه خواهد بود. بدیهی است در این صورت تصمیم گیری درخصوص ادامه یا فسخ قرارداد در اختیار مشترک خواهد بود.

۹-۴- تساهل، مدارا و تمدید مواعد پیش بینی شده در قرارداد حاضر که ایرانسل در قبال مشترک نشان دهد به هیچ وجه به حقوق ایرانسل خد شه ای وارد ننموده و یا آن شرکت را از اعمال چنین حقوقی در آینده محروم نمی سازد.

۹-۵-شرایط و ضوابط استفاده از سیم کارت ایرانسل طبق مفاد موافقت نامه پروانه و  مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده و اجرای آن و حل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای آن تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

۹-۶- مشترک با پذیرش قرارداد حاضر و استفاده از خدمات شبکه، الف) صحت تمامی اطلاعات و اسنادی را که در اختیار.ایرانسل قرار داده تضمین می کند، ب) موافقت خود با صلاحیت محاکم ایران در رابطه با دعاوی و محاکماتی که علیه مشترک بر اساس مقررات این قرارداد طرح می شود را اعلام می دارد.

۹-۷- هر سندی که بر اساس آخرین اطلاعات سیستم صورتحساب گیری ایرانسل صادر گردیده و مبین میزان بدهی مشترک به شرکت است دلالت بر بدهی مشترک دارد و به منظور تحصیل هرگونه حکم یا دستور قضایی از ناحیه ایرانسل علیه مشترک دلیل کافی محسوب می شود.

۹-۸- چنانچه هر یک از قیود، شرایط، توافقات، التزامات یا مفاد قرارداد حاضر  توسط دادگاه صالحی غیر قابل اجرا، غیر قانونی، فاقد اعتبار یا مغایر با نظم عمومی تشخیص شود، این امر هیچگونه تاثیری بر الزام آور بودن دیگر مفاد این قرارداد نخواهد داشت. در چنین شرایطی فرض بر این است که طرفین مفاد این قرارداد را بدون وجود چنین قیدی پذیرفتند.

۹-۹- بدینوسیله مشترک به ایرانسل اجازه می دهد که نام، نشانی و مشخصات فردی وی و هرگونه اطلاعات دیگری را که از طریق شبکه در دسترس است در صورت درخواست مراجع قانونی یا قضایی یا در موارد ذیل در اختیار شخص ثالث قرار دهد: الف) به منظور انجام تعهدات خود در چارچوب این قرارداد یا موافقت نامه پروانه، ب) به منظور ارائه خدمات ضروری شبکه به مشترک یا به منظور شماره دهی و ارائه خدمات و اطلاعات مربوط به تعمیر شبکه یا ارائه خدمات به عموم کاربران شبکه. مشروط بر اینکه ایرانسل اطلاعات محرمانه مشترک را منحصرا با رعایت اصل حفظ حریم خصوصی افراد افشا کند.

۹-۱۰- نشانی اعلام شده در ماده ۱ این قرارداد یا ضمائم آن اقامتگاه دائمی طرفین تلقی شده و محل ابلاغ هر گونه اخطار یا اوراق مر بوط به این قرارداد می باشد.

۹-۱۱- مشترک می تواند در هر زمان با ارسال ابلاغ کتبی به طرف مقابل نشانی خود را به هر نشانی دیگری به استثنای صندوق پستی یا دایره امانات پستی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد.

۹-۱۲- در مورد ابلاغیه هایی که هر یک از طرفین برای طرف مقابل (مخاطب) صادر کرده است، زمان تحویل ابلاغیه هایی که راسا و در طول ساعات اداری مخاطب به اقامتگاه واقعی وی تحویل داده می شود همان زمان تحویل به مخاطب در نظر گرفته می شود مگر آنکه مخاطب بتواند خلاف آن را ثابت کند. چنانچه مشترک یا نماینده وی این ابلاغیه را در اقامتگاه واقعی ایرانسل دریافت کرده باشد زمان تحویل ابلاغیه همان زمان تحویل به مخاطب در نظر گرفته می شود.

۹-۱۳- چنانچه ایرانسل برای دریافت مبالغی که مشترک باید به این شرکت پرداخت کند یا برای اتخاذ دیگر تدابیر حقوقی ناشی از این قرارداد مبادرت به اقامه دعوا علیه مشترک کند جبران تمامی هزینه های این روند بر عهده مشترک خواهد بود.

۹-۱۴- چنانچه مشترک در پرداخت مبالغ تعیین شده یا در عمل به دیگر تعهدات مندرج در قرارداد قصور کند پرداخت هر گونه هزینه های بانکی، حقوقی و یا اداری در خصوص مورد به عهده مشترک خواهد بود.

۹-۱۵- مشترک می تواند هر گونه نارضایتی در ارتباط با در دسترس نبودن خدمات شبکه را از طریق کانال های ارتباط با مشترکین از جمله و نه محدود به مرکز تماس اعلام و پیگیری نموده و یا موضوع را به سامانه پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و یا  «سازمان» یا نماینده برگزیده آن سازمان ارجاع دهد.

۱۰- تضمین پرداخت:

۱۰-۱- مشترک می تواند در هر زمان به منظور جلوگیری از قطع خط خود نسبت واریز مبلغی تحت عنوان تضمین پرداخت و افزایش حد نصاب کارکرد سیم کارت خود اقدام نماید. در این حالت کلیه قیود و شرایط مندرج در این قرارداد و مقررات مربوطه بر چنین مبلغی حاکم خواهد بود.

۱۰-۲-  هیچ گونه بهره، سود و یا کاهش ارزش پول به مبالغی که مشترک تحت این عنوان به ایرانسل پرداخت می نماید تعلق نخواهد گرفت.

۱۰-۳- مشترک می تواند با ارایه درخواست کتبی به ایرانسل، استرداد این مبلغ را از ایرانسل درخواست نماید. استرداد مبلغ مذکور منوط به تسویه کلیه بدهی های مشترک بر اساس آخرین اطلاعات سیستم صورتحساب گیری ایرانسل می باشد.

تبصره : هزینه های استفاده از جمله و نه محدود به صورتحساب، قابل جمع و کسر از مبلغ تضمین پرداخت خواهند بود.