مودم‌ها

با استفاده از مودم‌های زیر می‌توانید دستگاه‌های منزل یا محل کار خود را به اینترنت وصل کنید. پس از انتخاب روش دسترسی به اینترنت از میان دو گزینه «اینترنت 4G ثابت» و «اینترنت نسل ۴»، از میان فهرست زیر، مودم مورد نظر خود را انتخاب کرده و از اینترنت پرسرعت ایرانسل لذت ببرید!

CA60 (3G, 4G, 4.5G, Wi-Fi)

CA60 (3G, 4G, 4.5G, Wi-Fi)

به همراه یک سیم کارت نسل ۴(USIM)
MF910 (3G, 4G, Wi-Fi)

MF910 (3G, 4G, Wi-Fi)

E8231 (3G, Wi-Fi)

E8231 (3G, Wi-Fi)

E5730 (3G, Wi-Fi)

E5730 (3G, Wi-Fi)

E5372 (3G, 4G, Wi-Fi)

E5372 (3G, 4G, Wi-Fi)

LH 96 Unlocked (3G, 4G, Wi-Fi)

LH 96 Unlocked (3G, 4G, Wi-Fi)

به همراه یک سیم کارت نسل ۴ (USIM)
LH96 (3G, 4G, Wi-Fi)

LH96 (3G, 4G, Wi-Fi)

به همراه یک سیم‌کارت نسل ۴ (USIM)
MF 810 (2G/3G/4G)

MF 810 (2G/3G/4G)

به همراه یک سیم‌کارت نسل ۴ (USIM)
FD-i40 A1 (2G, 3G, 4G)

FD-i40 A1 (2G, 3G, 4G)

به همراه یک سیم‌کارت نسل ۴ (USIM)
FD-M40 B1 (3G, 4G)

FD-M40 B1 (3G, 4G)

D-100 (3G, 4G, Wi-Fi)

D-100 (3G, 4G, Wi-Fi)

به همراه یک سیم کارت نسل ۴ (USIM)
FD-M60 (2G, 3G, 4G, 4.5G)

FD-M60 (2G, 3G, 4G, 4.5G)

E5336 (3G, Wi-Fi)

E5336 (3G, Wi-Fi)

مودم GP2101

مودم GP2101

به همراه یک سیم کارت اینترنت نسل ۴ ثابت
مودم Z6000

مودم Z6000

به همراه یک سیم کارت اینترنت نسل ۴ ثابت
مودم ZW101

مودم ZW101

به همراه یک سیم‌کارت اینترنت نسل ۴ ثابت
DT-350 (TD-LTE)

DT-350 (TD-LTE)

به همراه یک سیم‌کارت اینترنت نسل ۴ ثابت
TK-2510 plus (TD-LTE )

TK-2510 plus (TD-LTE )

به همراه یک سیم‌کارت اینترنت نسل ۴ ثابت
TD-i40(TD-LTE)

TD-i40(TD-LTE)

به همراه یک سیم کارت اینترنت نسل ۴ ثابت و بسته انتخابی شما
B-5142 (TD-LTE)

B-5142 (TD-LTE)

به همراه یک سیم‌کارت نسل ۴ ثابت
TF-i60

TF-i60

به همراه سیم‌کارت اینترنت نسل ۴ ثابت و همراه و بسته انتخابی شما
مودم GP2101 Plus

مودم GP2101 Plus

به همراه یک سیم‌کارت اینترنت نسل ۴ ثابت و بسته انتخابی شما