خرید بسته‌های مکالمه

شما مشترکان ایرانسلی می‌توانید با خرید هر یک از بسته‌های مکالمه، هزینه‌هایتان را مطابق با الگوی مصرفتان کاهش دهید.

۸۰۰ دقیقه ای داخل شبکه  30 روزه

ویژه مشترکان دائمی
32,000 تومان

خرید با کد دستوری *۵۵۵*۵۵*۴#

۴۰۰ دقیقه ای داخل شبکه  30 روزه

ویژه مشترکان دائمی
18,000 تومان

خرید با کد دستوری *۵۵۵*۵۵*۳#

۲۰۰ دقیقه ای داخل شبکه  30 روزه

ویژه مشترکان دائمی
10,000 تومان

خرید با کد دستوری *۵۵۵*۵۵*۲#

۱۰۰ دقیقه ای داخل شبکه  30 روزه

ویژه مشترکان دائمی
5,500 تومان

خرید با کد دستوری *۵۵۵*۵۵*۱#

۱۰۰۰ دقیقه ای داخل شبکه  30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری
45,000 تومان

خرید با کد دستوری *۵۵۵*۵۵*۶#

۳۲۰ دقیقه ای داخل شبکه  30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری
17,600 تومان

خرید با کد دستوری *۵۵۵*۵۵*۵#

۱۶۰ دقیقه ای داخل شبکه  30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری
9,600 تومان

خرید با کد دستوری *۵۵۵*۵۵*۴#

۸۰ دقیقه ای داخل شبکه  30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری
5,200 تومان

خرید با کد دستوری *۵۵۵*۵۵*۳#

۴۰ دقیقه ای داخل شبکه  30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری
2,800 تومان

خرید با کد دستوری *۵۵۵*۵۵*۲#

۲۰ دقیقه ای داخل شبکه  30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری
1,500 تومان

خرید با کد دستوری *۵۵۵*۵۵*۱#

تمامی بسته‌های فوق مربوط به تماس‌های داخل شبکه (از خط ایرانسل به خط ایرانسل دیگر) می ‌باشد و تماس خارج شبکه (از خط ایرانسل به سایر خطوط) بر اساس طرح تعرفه پایه محاسبه خواهد شد.

لطفا توجه داشته باشید که اگر بسته مکالمه فعال دارید، هزینه تماس تلفنی با پشتیبانی مشتریان ایرانسل (700 و 09377000000)، از بسته‌ی مکالمه کسر نمی‌شود، بلکه برای سیم‌کارت‌های اعتباری، از شارژ اصلی سیم‌کارت کسر می‌شود و برای سیم‌کارت‌های دایمی، به صورت‌حساب سیم‌کارت اضافه می‌شود.