جزئیات طرح تعرفه دقیقه ای به همراه تعرفه ثانیه ای ایرانسل

۱۳۸۶/۰۲/۱۲

جزئیات طرح تعرفه دقیقه ای به همراه تعرفه ثانیه ای ایرانسل

به منظور تأمین نظرات مشترکان ایرانسل و جهت ایجاد شرایط یکسان برای تمامی هموطنان در سراسر کشور، از شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه (۱۵/۲/۱۳۸۶) طرح تعرفه تمامی مشترکان ایرانسل، به طرح تعرفه “پایه ثانیه ای” تغییر داده می شود. پس از این تاریخ، کلیه سیم کارتهای دائمی و اعتباری ایرانسل بصورت پیش فرض با تعرفه “پایه ثانیه ای” تحویل مشترکان شده و سیم کارت مشترکان کنونی نیز که تا به حال با طرح “پایه دقیقه ای” تنظیم  شده بود، به طور خودکار به طرح “پایه ثانیه ای” انتقال داده می شود. تغییر مذکور توسط ایرانسل بطور خودکار و کاملاً رایگان صورت می پذیرد ولی مشترکان این امکان را دارند که طرح تعرفه “ثانیه ای” تنظیم شده را به طرح “دقیقه ای” بازگردانند.

شایان ذکر است تعرفه های قبلی ایرانسل برای طرح تعرفه “دقیقه ای” همچنان پابرجاست.                                                  نرخ تعرفه های دقیقه ای و ثانیه ای ایرانسل عبارتند از:

نوع طرح تعرفهنام طرح تعرفهنرخ تعرفه
دائمیپایه ثانیه ای۴۱/۱۰ریال/ثانیه (۶۲۵ ریال/دقیقه)
 پایه دقیقه ای (طرح فعلی)۴۹۹ ریال/دقیقه
اعتباریپایه ثانیه ای۲/۱۴ ریال/ثانیه (۸۵۲ ریال/دقیقه)
 پایه دقیقه ای (طرح فعلی)۶۲۰ ریال/دقیقه

  در تعرفه “پایه ثانیه ای”، مدت زمان مکالمه دقیقاً برابر با تعداد ثانیه های مکالمه ثبت می شود. در تعرفه “پایه دقیقه ای” مدت مکالمه بر حسب واحدهای یک دقیقه ای محاسبه شده و بنابراین درصورتیکه مکالمه پیش از کامل شدن واحد یک دقیقه ای به پایان برسد، کل واحد یک دقیقه ای منظور می شود. با این حال، با توجه به نرخ های پیش بینی شده، تعرفه “ثانیه ای” مناسب  مشترکانی است که معمولاً مدت زمان مکالماتشان کوتاه و تعرفه “دقیقه ای” نیز مناسب مکالمات حدوداً ۵/۲ دقیقه ای یا طولانی تر است.
علاقمندان می توانند برای اطلاع از جزئیات طرح های مختلف تعرفه و شرایط و چگونگی تغییر طرح تعرفه، به فروشندگان مجاز ایرانسل مراجعه و یا اینجا کلیک نمایند.