سرویس میزبان تماس.

میزبان تماس

با سرویس «میزبان تماس»، مخاطب شما هزینه تماس برقرار شده از سوی شما را به عهده می‌گیرد..
.

با استفاده از این سرویس در صورتی که از فردی بخواهید تا میزبان تماس شما باشد، ابتدا مخاطب شما به سیستم گویا متصل می‌شود و در صورت پذیرش هزینه تماس از سوی وی، ارتباط برقرار می‌گردد.

• این سرویس برای همه مشترکان ایرانسل قابل استفاده است. دریافت‌کننده تماس اما باید سیم‌کارت اعتباری داشته باشد.
.

برای استفاده از این سرویس به یکی از دو روش زیر عمل کنید:

۱- کافیست کد ۷۰۴ را پیش از شماره مورد نظر خود شماره گیری نمایید.

به عنوان مثال اگر شماره مقصد شما ۰۹۰۳XXXXXXXX باشد برای درخواست میزبانی تماس لازم است تا کد زیر را شماره‌گیری کنید:

۷۰۴۰۹۰۳XXXXXXXX
 

پس از آن، تلفن گویا با فرد مورد نظر تماس می‌گیرد. دریافت کننده تماس می تواند با شماره گیری عدد ۱ تماس را برقرار و هزینه آن را متقبل شود و یا با شماره گیری عدد ۲ تماس را قطع نماید.

۲- شماره کسی که می‌خواهید هزینه تماس شما را متقبل شود را به صورت #شماره مقصد با صفر*۷۰۴* شماره‌گیری کنید.

به عنوان مثال اگر شماره مقصد شما ۰۹۳XXXXXXXX باشد برای درخواست میزبانی تماس لازم است تا کد زیر را شماره‌گیری کنید:

*۷۰۴*۰۹۳XXXXXXXX#

پس از آن، تلفن گویا با فرد مورد نظر تماس می‌گیرد و در صورت موافقت او با بر عهده گرفتن هزینه تماس شما، تماس برقرار می‌شود.

  • اگر دریافت‌کننده تماس از یکی از طرح‌های تخفیفی ایرانسل استفاده نماید، هزینه تماس بر اساس همان طرح و تعرفه تخفیفی از حساب او کسر خواهد شد.
  • برای اطلاع از جزئیات این سرویس، ویرایش فهرست مجاز و غیر مجاز و سایر امکانات، از کد #۷۰۴* استفاده کنید.

ممکن است دوست داشته باشید: