بسته‌های اینترنت.

بسته‌ها

بر اساس الگوی مصرف خود و برای کاهش هزینه‌ها، می‌توانید از میان گزینه‌های متنوع بسته‌های اینترنت TD-LTE ،3G/4G، یا ترکیبی (شامل مکالمه، پیامک و اینترنت) بهترین گزینه را انتخاب کنید. این بسته‌ها با مدت اعتبار و حجم‌های گوناگون، متناسب با هر نیاز و نوع مصرف طراحی شده و در اختیار شما قرار گرفته‌اند. همچنین اگر مایلید خودتان بسته مورد نظرتان را بسازید می‌توانید از سرویس «بوم» استفاده کنید..
بسته ترکیبی(بوم(

بوم+

با بوم+ در صورتی که حجم اینترنت همراهتان به پایان رسید می‌توانید، اعتبار مکالمه بسته‌ای که ساخته‌اید را به اعتبار اینترنت همراه تبدیل کنید (و بر عکس).