شارژ شگفت‌انگیز پلکانی

خانه شارژ شگفت‌انگیز پلکانی

شما مشترکان اعتباری می‌توانید در زمان خرید شارژ بر اساس جدول زیر تا ۳۰٪ اعتبار هدیه دریافت کنید. مدت استفاده از اعتبار هدیه شما برای برقراری مکالمه‌، ارسال پیامک و پیام چندرسانه‌ای ایرانسلی یا استفاده از اینترنت همراه طبق جدول زیر است.

شارژ شگفت‌انگیز مستقیم

نوع شارژ میزان اصلی شارژ شگفت‌انگیز میزان هدیه شارژ شگفت‌انگیز جمع اعتبار اصلی شارژ شگفت انگیز‌ + هدیه مدت اعتبار شارژ شگفت‌انگیز + هدیه
۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵
۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰ ۷
۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵
۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۹۰،۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ ۲۰

شارژ شگفت‌انگیز عادی

نوع شارژ میزان اصلی شارژ شگفت‌انگیز میزان هدیه شارژ شگفت‌انگیز جمع اعتبار اصلی شارژ شگفت انگیز‌ + هدیه مدت اعتبار شارژ شگفت‌انگیز + هدیه
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۸۷۲ ۴,۵۸۷ ۵۰,۴۵۹ ۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۱,۷۴۳ ۱۳,۷۶۱ ۱۰۵,۵۰۴ ۷
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۴۸۶ ۴۵,۸۷۲ ۲۲۹۳۵۸ ۱۵

 • کد استفاده از شارژ شگفت‌انگیز پلکانی

  برای استفاده از شارژ شگفت‌انگیز، کد #رمز شارژ ۱۲ یا ۱۶ رقمی*۱۴۴* را وارد کنید.

  مثال: اگر رمز یک شارژ ۱۲ رقمی ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۲۳ باشد، برای فعال‌سازی کد زیر را وارد کنید:

  از چپ به راست:

  ‎ ‎ ‎ *۱۴۴*۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۲۳#

  مهلت استفاده از هر یک از شارژهای شگفت‌انگیز در زمان مربوط پایان می‌یابد.

 • نکات استفاده از شارژ شگفت انگیز پلکانی
  • مبالغ جدول بالا با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده‌اند.
  • برقراری تماس با مرکز تماس ایرانسل (شماره ۷۰۰) با شارژ شگفت‌انگیز امکان‌پذیراست.
  • امکان استفاده از شارژ شگفت‌انگیز پلکانی در زمان رومینگ وجود ندارد.
  • اعتبار هدیه شارژ شگفت‌انگیز تنها برای سرویس‌های مکالمه، پیامک، پیام چندرسانه‌ای و اینترنت همراه قابل استفاده است.
  • امکان خرید بسته با اعتبار هدیه شارژ شگفت‌انگیز وجود ندارد.
  • پس از پایان اعتبار شارژ شگفت‌انگیز، می‌توانید از دیگر طرح‌های تشویقی استفاده کنید