اطلاعیه مهم در خصوص انتقال و یا مبادله غیر مجاز تماس

اخطار

به اطلاع کلیه مشترکین گرامی می رساند هرگونه انتقال و یا مبادله غیر مجاز تماس جرم بوده و مسئولیت جبران زیان مالی ناشی از این موضوع به عهده مشترکینی است که ارتباط از طریق خطوط آنها انجام می شود. نقل و انتقال سیم کارت به دیگری رافع مسئولیت مشترک نبوده مگر آنکه این نقل و انتقال در نمایندگی های مجاز ایرانسل به ثبت رسیده باشد. لازم به ذکر است در صورت مفقودی یا سرقت سیم‌کارت، مشترکین می بایست مراتب را بلافاصله به مرکز تماس ایرانسل اطلاع و نسبت به مسدود نمودن سیم کارت خود اقدام نماید.