تلفن گویا و کدهای دستوری

شما مشترکان عزیز می‌توانید با استفاده از کدهای دستوری ایرانسل و سیستم تلفن گویا، عملیات فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی خدمات و مدیریت حساب خود را به سادگی انجام دهید.

کدهای دستوری ویژه عملیات اصلی مدیریت حساب در جداول زیر ذکر شده است:

 • راهنمای مشترکان سیم‌کارت اعتباری

  راهنمای مشترکان سیم‌کارت اعتباری
  (USSD)کد دستوری عملکرد هزینه
  ۵۵۵#* منوی اصلی -
  - اتصال به اپراتور -
  ۵#*۵۵۵* خرید بسته‌های اینترنت -
  ۴#*۱*۵۵۵* اطلاع از باقیمانده بسته اینترنت همراه -
  ۴#*۱*۵۵۵* استعلام حساب کلی بسته‌های اینترنت -
  ۵#*۵*۵۵۵* بسته ترکیبی من -
  ۲#*۱*۵۵۵* استعلام مانده حساب -
  ۳#*۴*۵۵۵* منوی تغییر زبان -
  ۱#*۳*۴*۵۵۵* تغییر زبان به فارسی -
  ۲#*۳*۴*۵۵۵* تغییر زبان به انگلیسی -
  - منوی خدمات ام‌تی‌ان ایرانسل -
  ۱#*۵*۴*۵۵۵* فعال‌سازی پیام‌گیری صوتی -
  ۲#*۵*۴*۵۵۵* فعال‌سازی تماس‌های ناموفق -
  ۳#*۵*۴*۵۵۵* حذف تمامی خدمات پیام‌گیر -
  ۱#*۴*۵۵۵* درخواست تنظیمات MMS -
  ۲#*۴*۵۵۵* درخواست تنظیمات اینترنت همراه -
  *۱۴۱*شماره رمز ۱۲ یا ۱۶ رقمی# شارژ مجدد -
  *۱۴۴*شماره رمز ۱۲ رقمی# شارژ شگفت‌انگیز -
  *۱۴۲*رمز*مبلغ به ریال*شماره مقصد# سرویس خط به خط -
  ۳#*۵۵۵* منوی تغییر طرح تعرفه -
  ۴#*۳*۵۵۵* طرح تعرفه اعتباری -
  ۹#*۱*۵۵۵* انتقال از اعتباری به دائمی -
  ۳#*۵۵۵* طرح تعرفه تشویقی -
  ۸#*۳*۵۵۵* طرح تعرفه فعلی -
  ۹#*۳*۵۵۵* دوره باقیمانده از طرح تعرفه تشویقی -
  ۸#*۵۵۵* خرید بسته اینترنت ثابت -
  ۱۱#*۵۵۵* شارژ کیف پول -
  ۲۲#*۵۵۵* پیگیری سفارش -
  ۶#*۵۵۵* پیشنهادات فصلی -
  ۵۵#*۵۵۵* بسته مکالمه ایرانسلی -
  ۱۳۴#*۵۵۵* تعویض سیم کارت به نسل 4 -
  ۱#*۱۰*۵۵۵* بازیابی شماره -
  ۳#*۱۰*۵۵۵* وضعیت شماره -
  ۱۶#*۵۵۵* خرید محصولات ایرانسل -
  ۱۲#*۵۵۵* سرویس کودک -
  ۶۱۰۱#* سرویس ردیابی گوشی ۱۰۰۰ تومان
  ۲۰#* پوشش اینترنت همراه منطقه شما -
 • راهنمای مشترکان سیم‌کارت دائمی

  راهنمای مشترکان سیم‌کارت دائمی
  (USSD)کد دستوری عملکرد هزینه
  ۵۵۵#* منوی اصلی -
  - اتصال به اپراتور -
  ۵#*۵۵۵* خرید بسته‌های اینترنت -
  ۴#*۱*۵۵۵* اطلاع از باقیمانده بسته اینترنت همراه -
  ۱#*۵۵۵* منوی اطلاعات حساب -
  ۲#*۱*۵۵۵* استعلام مانده حساب و کد شناسه -
  ۸#*۳*۵۵۵* طرح تعرفه فعلی -
  ۳#*۴*۵۵۵* منوی تغییر زبان -
  ۱#*۳*۴*۵۵۵* تغییر زبان به فارسی -
  ۲#*۳*۴*۵۵۵* تغییر زبان به انگلیسی -
  - منوی خدمات ام‌تی‌ان ایرانسل -
  ۵#*۴*۵۵۵* منوی خدمات پیام‌گیر و بازیابی تماس ناموفق -
  ۱#*۵*۴*۵۵۵* فعال ساز پیام گیر صوتی -
  ۲#*۵*۴*۵۵۵* فعال سازی بازیابی تماس های ناموفق -
  ۳#*۵*۴*۵۵۵* حذف تمامی خدمات پیام‌گیر -
  ۸#*۵۵۵* خرید بسته اینترنت ثابت -
  ۱۱#*۵۵۵* شارژ کیف پول -
  ۲۲#*۵۵۵* پیگیری سفارش -
  ۶#*۵۵۵* پیشنهادات فصلی -
  ۵۵#*۵۵۵* بسته مکالمه ایرانسلی -
  ۱۳۴#*۵۵۵* تعویض سیم کارت به نسل 4 -
  ۱#*۱۰*۵۵۵* بازیابی شماره -
  ۳#*۱۰*۵۵۵* وضعیت شماره -
  ۱۶#*۵۵۵* خرید محصولات ایرانسل -
  ۱۲#*۵۵۵* سرویس کودک -
  ۶۱۰۱#* سرویس ردیابی گوشی ۱۰۰۰ تومان
  ۲۰#* پوشش اینترنت همراه منطقه شما -