کد‌های دستوری ایرانسل

کد تغییر زبان

کد تغییر زبان به فارسی *۵۵۵*۴*۳*۱#
کد تغییر زبان به انگلیسی *۵۵۵*۴*۳*۲#
کد های اینترنت ایرانسل
کد های اینترنت ایرانسل
کد خرید بسته‌های اینترنت *۵۵۵*۵#
کد اطلاع از باقی‌مانده بسته اینترنت همراه *۵۵۵*۱*۴#
کد ارسال تنظیمات اینترنت همراه *۵۵۵*۴*۲#
کد بررسی پوشش اینترنت همراه منطقه شما *۲۰#
کد خرید بسته اینترنت ثابت *۵۵۵*۸#
کد فعال‌سازی اینترنت اضطراری *۸۱۵#
کد مشاهده بسته‌های اینترنت فعال *۵۵۵*۱*۴#
کد های شارژ ایرانسل
کد استعلام مانده‌حساب *۵۵۵*۱*۲#
کد ارسال شارژ برای دیگران (سرویس خط‌به‌خط) ابتدا *۱۴۲*۱# را شماره‌گیری و پس از تعیین رمز خود، کد زیر را شماره‌گیری کنید: #شماره مقصد*مبلغ به ریال*رمز*۱۴۲*
کد شارژ خط با کد شارژ #شماره رمز ۱۲ یا ۱۶ رقمی*۱۴۱*
کد شارژ شگفت‌انگیز #شماره رمز ۱۲ رقمی*۱۴۴*
کدهای خرید محصولات ایرانسل
کد بررسی موجود بودن شماره دلخواه *۵۵۵*۱۰*۳#
کد خرید بسته‌های ترکیبی (بوم و بوم +) *۵۵۵*۵*۵#
کد خرید بسته مکالمه *۵۵۵*۵۵#
کد خرید سیم‌کارت ایرانسل *۵۵۵*۱۶*۱#
کد پیگیری سفارش *۵۵۵*۲۲#
کدهای دیگر خدمات ایرانسل
کد فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی پیامک‌های تبلیغاتی ایرانسل *۸۰۰#
کد تبدیل خط اعتباری به دائمی *۵۵۵*۱*۹# یا *۷۰#
کد شارژ کیف‌پول دیجیتال ایرانسل *۵۵۵*۱*۹# یا *۷۰#
کد سرویس ردیابی گوشی (هزینه 1000 تومان) *۶۱۰۱#
کد فعال‌سازی پیام‌گیر صوتی *۵۵۵*۴*۵*۱#
کد فعال‌سازی اطلاع‌ رسانی تماس‌های ناموفق *۵۵۵*۴*۵*۲#
کد غیر فعال‌سازی پیامگیر صورتی و فعالسازی اطلاع‌ رسانی تماس‌های ناموفق *۵۵۵*۴*۵*۳#
کد حذف تمام خدمات پیام‌گیر *۵۵۵*۴*۵*۴#
کد افزایش سقف مصرف و پرداخت قبض (دائمی) *۵۵۵*۱*۲#
کد مشاهده جشنواره‌های فصلی *۵۵۵*۶#
کد مشاهده طرح تعرفه فعلی شما *۵۵۵*۳*۸#