تلفن گویا و کدهای دستوری

شما مشترکان عزیز می‌توانید با استفاده از کدهای دستوری ایرانسل و سیستم تلفن گویا، عملیات فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی خدمات و مدیریت حساب خود را به سادگی انجام دهید.

کدهای دستوری ویژه عملیات اصلی مدیریت حساب در جداول زیر ذکر شده است:

 • راهنمای مشترکان سیم‌کارت اعتباری
  راهنمای مشترکان سیم‌کارت اعتباری
  (USSD)کد دستوری عملکرد
  ۵۵۵#* منوی اصلی
  - اتصال به اپراتور
  ۵#*۵۵۵* خرید بسته‌های اینترنت
  ۴#*۱*۵۵۵* اطلاع از باقیمانده بسته اینترنت همراه
  ۴#*۱*۵۵۵* استعلام حساب کلی بسته‌های اینترنت
  ۵#*۵*۵۵۵* بسته ترکیبی من
  ۲#*۱*۵۵۵* استعلام مانده حساب
  ۳#*۴*۵۵۵* منوی تغییر زبان
  ۱#*۳*۴*۵۵۵* تغییر زبان به فارسی
  ۲#*۳*۴*۵۵۵* تغییر زبان به انگلیسی
  - منوی خدمات ام‌تی‌ان ایرانسل
  ۱#*۵*۴*۵۵۵* فعال‌سازی پیام‌گیری صوتی
  ۲#*۵*۴*۵۵۵* فعال‌سازی تماس‌های ناموفق
  ۳#*۵*۴*۵۵۵* حذف تمامی خدمات پیام‌گیر
  ۱#*۴*۵۵۵* درخواست تنظیمات MMS
  ۲#*۴*۵۵۵* درخواست تنظیمات اینترنت همراه
  *۱۴۱*شماره رمز ۱۲ یا ۱۶ رقمی# شارژ مجدد
  *۱۴۴*شماره رمز ۱۲ رقمی# شارژ شگفت‌انگیز
  *۱۴۲*رمز*مبلغ به ریال*شماره مقصد# سرویس خط به خط
  ۳#*۵۵۵* منوی تغییر طرح تعرفه
  ۴#*۳*۵۵۵* طرح تعرفه اعتباری
  ۹#*۱*۵۵۵* انتقال از اعتباری به دائمی
  ۳#*۵۵۵* طرح تعرفه تشویقی
  ۸#*۳*۵۵۵* طرح تعرفه فعلی
  ۹#*۳*۵۵۵* دوره باقیمانده از طرح تعرفه تشویقی
 • راهنمای مشترکان سیم‌کارت دائمی
  راهنمای مشترکان سیم‌کارت دائمی
  (USSD) کد دستوری عملکرد
  ۵۵۵#* منوی اصلی
  - اتصال به اپراتور
  ۵#*۵۵۵* خرید بسته‌های اینترنت
  ۴#*۱*۵۵۵* اطلاع از باقیمانده بسته اینترنت همراه
  ۱#*۵۵۵* منوی اطلاعات حساب
  ۲#*۱*۵۵۵* استعلام مانده حساب و کد شناسه
  ۸#*۳*۵۵۵* طرح تعرفه فعلی
  ۳#*۴*۵۵۵* منوی تغییر زبان
  ۱#*۳*۴*۵۵۵* تغییر زبان به فارسی
  ۲#*۳*۴*۵۵۵* تغییر زبان به انگلیسی
  - منوی خدمات ام‌تی‌ان ایرانسل
  ۵#*۴*۵۵۵* منوی خدمات پیام‌گیر و بازیابی تماس ناموفق
  ۱#*۵*۴*۵۵۵* فعال‌سازی پیام‌گیر صوتی
  ۲#*۵*۴*۵۵۵* فعال‌سازی بازیابی تماس‌های ناموفق
  ۳#*۵*۴*۵۵۵* حذف تمامی خدمات پیام‌گیر
  ۱#*۴*۵۵۵* درخواست تنظیمات MMS
  ۲#*۴*۵۵۵* درخواست تنظیمات اینترنت همراه
  ۳#*۵۵۵* منوی تغییر طرح تعرفه
  *۱۳۰*شماره رمز ۱۲ یا ۱۶رقمی# پرداخت صورتحساب دائمی از طریق کارت شارژ
 • تلفن گویا

  همچنین شما مشترکان عزیز می‌توانید با استفاده از سیستم تلفن گویا، عملیات فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی خدمات و مدیریت حساب خود را به سادگی انجام دهید. از جمله این خدمات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  در صورت نیاز می‌توانید با شماره‌گیری ۰-۱-۷۰۰ با همکاران ما در مرکز تماس صحبت کنید.