خرید بسته‌های هورا

بسته درخشان هورا  30 روزه

اینترنت همراه 7 گیگابایت
گپ 400 مگابایت
آپارات 500 مگابایت
مکالمه درون شبکه 30 دقیقه
اعتبار چارخونه 5000 تومان
27,000 تومان
خرید با کد دستوری *555*5*17*1#

بسته برنزی هورا  30 روزه

اینترنت همراه 4 گیگابایت
گپ 250 مگابایت
آپارات 300 مگابایت
مکالمه درون شبکه 15 دقیقه
اعتبار چارخونه 5000 تومان
20,000 تومان
خرید با کد دستوری *555*5*17*1#

بسته نقره‌ای هورا  30 روزه

اینترنت همراه 7 گیگابایت
گپ 400 مگابایت
آپارات 500 مگابایت
مکالمه درون شبکه 20 دقیقه
اعتبار چارخونه 5000 تومان
26,000 تومان
خرید با کد دستوری *555*5*17*1#

بسته طلایی هورا  30 روزه

اینترنت همراه 10 گیگابایت
گپ 500 مگابایت
آپارات 800 مگابایت
مکالمه درون شبکه 30 دقیقه
اعتبار چارخونه 5000 تومان
30,000 تومان
خرید با کد دستوری *555*5*17*1#

بسته ویژه یونیکو  30 روزه

اینترنت همراه 7 گیگابایت
گپ 200 مگابایت
آپارات 600 مگابایت
مکالمه درون شبکه/برون شبکه 300 دقیقه
اعتبار چارخونه 5000 تومان
50,000 تومان
خرید با کد دستوری *555*5*17*2#

بسته یونیکو با اینترنت ویژه  30 روزه

اینترنت همراه 15 گیگابایت
گپ 900 مگابایت
آپارات 1 گیگابایت
مکالمه درون شبکه 50 دقیقه
اعتبار چارخونه 5000 تومان
50,000 تومان
خرید با کد دستوری *555*5*17*2#

بسته یونیکو با مکالمه ویژه  30 روزه

اینترنت همراه 7 گیگابایت
گپ 400 مگابایت
آپارات 500 مگابایت
مکالمه درون شبکه 300 دقیقه
اعتبار چارخونه 5000 تومان
42,000 تومان
خرید با کد دستوری *555*5*17*2#