خرید بسته‌های اختصاصی

بسته طلایی هورا  30 روزه

اینترنت همراه 10 گیگابایت
گپ 500 مگابایت
آپارات 800 مگابایت
مکالمه درون شبکه 30 دقیقه
اعتبار چارخونه 5000 تومان
30,000 تومان
خرید با کد دستوری *555*5*17*1#

بسته نقره‌ای هورا  30 روزه

اینترنت همراه 7 گیگابایت
گپ 400 مگابایت
آپارات 500 مگابایت
مکالمه درون شبکه 20 دقیقه
اعتبار چارخونه 5000 تومان
26,000 تومان
خرید با کد دستوری *555*5*17*1#

بسته برنزی هورا  30 روزه

اینترنت همراه 4 گیگابایت
گپ 250 مگابایت
آپارات 300 مگابایت
مکالمه درون شبکه 15 دقیقه
اعتبار چارخونه 5000 تومان
20,000 تومان
خرید با کد دستوری *555*5*17*1#

بسته درخشان هورا  30 روزه

اینترنت همراه 7 گیگابایت
گپ 400 مگابایت
آپارات 500 مگابایت
مکالمه درون شبکه 30 دقیقه
اعتبار چارخونه 5000 تومان
27,000 تومان
خرید با کد دستوری *555*5*17*1#

بسته یونیکو با اینترنت ویژه  30 روزه

اینترنت همراه 15 گیگابایت
گپ 900 مگابایت
آپارات 1 گیگابایت
مکالمه درون شبکه 50 دقیقه
اعتبار چارخونه 5000 تومان
50,000 تومان
خرید با کد دستوری *555*5*17*2#

بسته یونیکو با مکالمه ویژه  30 روزه

اینترنت همراه 7 گیگابایت
گپ 400 مگابایت
آپارات 500 مگابایت
مکالمه درون شبکه 300 دقیقه
اعتبار چارخونه 5000 تومان
42,000 تومان
خرید با کد دستوری *555*5*17*2#

بسته ویژه یونیکو  30 روزه

اینترنت همراه 7 گیگابایت
گپ 200 مگابایت
آپارات 600 مگابایت
مکالمه درون شبکه/برون شبکه 300 دقیقه
اعتبار چارخونه 5000 تومان
50,000 تومان
خرید با کد دستوری *555*5*17*2#