خرید بسته‌های اینترنت چندکاربره

با استفاده از سرویس حساب چندکاربره می‌توانید یک حساب اینترنت ایجاد کنید و آن را بین اعضای خانواده، دوستان و دیگر کاربران ایرانسلی بدون محدودیت زمانی و مکانی به اشتراک بگذارید.

  • فعال‌سازی: با خرید بسته اینترنت چندکاربره از طریق اپلیکیشن ایرانسل‌من، یا شماره‌گیری *۴۰۰*۳# این سرویس برای شما فعال می‌شود.
  • برای اطلاع از امکانات و دیگر قابلیت های این سرویس می‌توانید به صفحه اینترنت چند کاربره مراجعه کنید.
  • مبالغ داخل لیست بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده هستند.

10 گیگابایت  30 روزه

دائمی - بسته چندکاربره
38,000 تومان

خرید با کد دستوری *400*1*1*1*3#

10 گیگابایت  30 روزه

اعتباری - بسته چندکاربره
38,000 تومان

خرید با کد دستوری *400*1*1*1*3#

۱۸ گیگابایت  90 روزه

اعتباری - بسته چندکاربره
71,250 تومان

خرید با کد دستوری *۴۰۰*۱*۱*۱*۲*۳#

۱۸ گیگابایت  90 روزه

دائمی - بسته چندکاربره
71,250 تومان

خرید با کد دستوری *400*1*1*2*3#

۱۲ گیگابایت  90 روزه

اعتباری - بسته چندکاربره
56,250 تومان

خرید با کد دستوری *۴۰۰*۱*۱*۱*۲*۲#

۱۲ گیگابایت  90 روزه

دائمی - بسته چندکاربره
56,250 تومان

خرید با کد دستوری *۴۰۰*۱*۱*۲*۲#

۹ گیگابایت  90 روزه

اعتباری - بسته چندکاربره
48,750 تومان

خرید با کد دستوری *۴۰۰*۱*۱*۱*۲*۱#

۹ گیگابایت  90 روزه

دائمی - بسته چندکاربره
48,750 تومان

خرید با کد دستوری *۴۰۰*۱*۱*۲*۱#

۷ گیگابایت  30 روزه

اعتباری - بسته چندکاربره
31,000 تومان

خرید با کد دستوری *۴۰۰*۱*۱*۱*۱*۲#

۷ گیگابایت  30 روزه

دائمی - بسته چندکاربره
31,000 تومان

خرید با کد دستوری *۴۰۰*۱*۱*۱*۲#

۵ گیگابایت  30 روزه

اعتباری - بسته چندکاربره
26,500 تومان

خرید با کد دستوری *۴۰۰*۱*۱*۱*۱*۱#

۵ گیگابایت  30 روزه

دائمی - بسته چندکاربره
26,500 تومان

خرید با کد دستوری *۴۰۰*۱*۱*۱*۱#