js

آخرین اخبار

پس از فروشگاه مایکت و به صورت آزمایشی

امکان خرید با شارژ ایرانسل در «کافه بازار» راه‌اندازی شد

خرید نرم‌افزارهای موبایلی با شارژ ایرانسل در «کافه بازار» هم امکان‌پذیر شد.

امکان خرید با شارژ ایرانسل در «کافه بازار» راه‌اندازی شد

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، پس از آن که این اپراتور در ماههای گذشته با هدف بهبود زیرساختهای کسبوکار الکترونیک و تسهیل در فرایند خرید محتوای دیجیتال، برای نخستین بار در ایران، این امکان را فراهم کرد تا مشترکان ایرانسل هزینه خرید نرمافزار از فروشگاه «مایکت» را از اعتبار ایرانسلی خود پرداخت کنند، اکنون این سرویس به صورت آزمایشی در فروشگاه «کافه بازار» نیز به مشترکان ایرانسل ارائه شده است.

این روش که «سرویس پرداخت از شارژ اپراتوری» (DOB: Direct Operator Billing) نام دارد این امکان را به مشترکان ایرانسل میدهد تا هزینه خرید هرگونه محتوای دیجیتال اعم از نرمافزار و بازی تحت وب و موبایل را از حساب ایرانسلی خود پرداخت کنند و در حال حاضر به صورت آزمایشی در فروشگاههای مایکت و کافه بازار راهاندازی شده است.

از جمله مزایای مهم سرویس DOB دسترسی بهتر کاربران ایرانسلی به برنامهها و بازیهای موجود در بازارهای نرمافزار و امکان خرید سادهتر و امنتر است؛ به طوری که کاربر نهایی تنها با یک کلیک میتواند خرید خود را انجام دهد. به این ترتیب، مشترکان ایرانسل میتوانند با انتخاب محتوای مورد نظر خود از بین برنامهها و بازیهای قانونی موجود در فروشگاههای مذکور، هزینه آن را از حساب ایرانسلی خود پرداخت کنند.

همچنین با ارائه این سرویس، خدماترسانی بهتر به مشترکان ایرانسل توسط توسعهدهندگان نرمافزار و بازی امکانپذیر میشود و شرکتهای نوپا و دانشبنیان میتوانند کسبوکار خود در حوزه محتوا را با سرعت بیشتری توسعه دهند.

صنعت محتوای ایران که شامل انواع رسانههای جدید مانند برنامه، بازی، موسیقی، فیلم، کتاب و... میشود از پایههای اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی برای نسل جوان و فرهیخته کشور شناخته میشود و ایرانسل به عنوان بزرگترین اپراتور دیتای ایران، حمایت از توسعه این صنعت را در اولویت برنامههای خود قرار داده است.

توسعهدهندگانی که علاقهمند به استفاده از این امکان هستند میتوانند اطلاعات شرکت و درخواست خود را از طریق ایمیل با عنوان DOB_companyname به نشانی cs@mtnirancell.ir ارسال کنند.