js

آخرین اخبار

ایرانسل در زمره برگزیدگان و جهادگران نمونه اقتصادی کشور قرار گرفت

ایرانسل در زمره برگزیدگان و جهادگران نمونه اقتصادی کشور قرار گرفت
 
 
 
 
 
با انتخاب هیئت علمی «چهارمین همایش نوآوری و عدالت اقتصادی»، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در زمره برگزیدگان و جهادگران نمونه اقتصادی کشور در عرصه تولید، صنعت و بازرگانی قرار گرفت و با اعطای لوح تقدیر توسط وزیر دادگستری به مدیرعامل ایرانسل، از جایگاه این شرکت به عنوان برگزیده و جهادگر نمونه اقتصادی کشور در عرصه تولید، صنعت و بازرگانی تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، در لوح تقدیر وزیر دادگستری به مدیرعامل ایرانسل آمده است: «براساس بررسی های به عمل آمده توسط هیئت علمی همایش نوآوری و عدالت اقتصادی و با توجه به خدمات و تلاش های ارزشمند و سازنده حضرتعالی در جهت توسعه و اعتلای کشور، در زمره برگزیدگان و جهادگران نمونه اقتصادی کشور در عرصه تولید، صنعت و بازرگانی قرار گرفته اید. از خداوند ممنان مزید توفیق آنجناب و مجموعه تحت مدیریت شما در ابعاد مختلف صنعت و بازرگانی کشور را خواستاریم.»