شوت
10 بهمن 94 تا 10 بهمن 99 عضویت در بازی شوت Jan 29 2021

معرفی مسابقه

مسابقه شوت365 بر اساس پیش بینی نتیجه مسابقات است. ما به کاربر این اجازه را می دهیم که با استفاده از USSD پیش بینی کند در دو پیامی که به کاربر ارسال می‌شود یک پیام به علاوه نحوه پیش بینی ارسال می شود

شروع مسابقه 10/11/1394
پایان مسابقه 10/11/1399
برگزار کننده پاسکا
تعداد سوالات 240 / 8
هزینه هر سوال 120 تومان

جوایز و انتخاب برندگان

شـرایط قرعـه کشـی: در پایان ماه، سیستم به صورت خودکار کاربر برنده را قرعه کشی خواهد کرد. الگوریتم سیستم به این صورت است که بر اساس امتیازات کاربر، به وی تعدادی شانس برای برنده شدن در قرعه کشی اعطا می‌گردد.
حتی اگر کاربر در ابتدا یا بین ماه اشتراک خود را لغو کند، باز هم در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.
 
اعـلام برنـدگان: پس از مشخص شدن برنده، با وی تماس گرفته شده و جایزه به ایشان اهدا خواهد شد. درضمن تاییدیه تحویل جایزه به ایرانسل ارسال خواهد شد.
3 میلیون تومان وجه نقد 1
Cash 1

اطلاعات بیشتر (راهنما )

نحـوه عضویـت: کاربر 1 را به 737943 ارسال می‌کند
   • در صورت صحیح بودن کیوورد:
      o دریافت پیام تاییدیه اشتراک از MT رایگان: 737943
      o ارسال اولین پیام پولی به همراه محتوا و سؤال از MT پولی: 737943
   • در صورت غلط بودن کیوورد:
      o پیام پاسخ به همراه پیام خطا از MT رایگان: 737943
 • انصراف از مسابقه

  کاربر L را به 737943 ارسال میکند

  • سیستم صحیح بودن کیوورد ارسالی از جانب کاربر را بررسی می کند.

  • اگر کاربر مشترک سرویس باشد، یک پیام انصراف از MT رایگان 737943 ارسال می گردد

  • اگرکاربر مشترک سرویس نباشد، پیام خطا از طریق MT رایگان 737943 ارسال می گردد

 • نحوه امتیازگیری

  • کاربر در ازای هر پاسخ صحیح 200 امتیاز کسب می‌کند

  • کاربر در ازای هر پاسخ نادرست 50 امتیاز کسب می‌کند.

  • در صورت عدم پاسخ به سؤال، کاربر امتیازی دریافت نمی‌کند

 • هزینه ها

  • سؤال روزانه شارژ خودکار به همراه محتوا در یک پیامک به قیمت 100 تومان از MT پولی 737943 ارسال می گردد

  • هر وقت که کاربر پیش بینی می‌کند، او یک پیام تاییدیه از MT رایگان 738944 دریافت می‌کند که پیش بینی اش ثبت شده است

 • شرایط وقوانین

  • هر کاربری قادر به اشتراک در این سرویس است

  • برای اشتراک 1 را به 737943 ارسال نمایید

  • برای انصراف L را به 737943 ارسال نمایید

  • پیام روزانه از طریق پیام شارژ خودکار به همراه محتوا و سؤال از شماره 737943 به قیمت 100 تومان به ازای هر پیام می باشد

  • هر پیام اضافی از MT پولی 737943 به قیمت 100 تومان می باشد

  • هر پاسخ صحیح معادل با 100 امتیاز است

  • هر پاسخ غلط معادل با 50 امتیاز است

  • درصورت عدم پاسخ، امتیازی به کاربر تعلق نمیگیرد.

منبع: نقدی
ورزشی کلمات کليدي
NOSEARCH
.

سلام،
چطور می تونم کمکتون کنم؟

×