گل24
۱۰ بهمن ۹۴ تا ۱۰ بهمن ۹۹ مسابقه گل ۲۴ Jan 29 2021

معرفی مسابقه

مسابقه گل۲۴ براساس اتفاقات فوتبالی واقع شده در روز قبل است که در طول روز اتفاق افتاده اند. در این سرویس سؤالاتی بر اساس اخبار و بازی های روز گذشته پرسیده می شود. در پیام اول یک محتوا به علاوه یک لینک برای باز کردن یک پرتال HTML5 به کاربر ارسال می گردد.

شروع مسابقه ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
پایان مسابقه ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
برگزار کننده پاسکا
تعداد سوالات ۳۰۰ / ماه
هزینه هر سوال ۱۰۰ تومان

جوایز و انتخاب برندگان

شـرایط قرعـه کشـی: در پایان ماه، سیستم به صورت خودکار کاربر برنده را قرعه کشی خواهد کرد. الگوریتم سیستم به این صورت است که بر اساس امتیازات کاربر، به وی تعدادی شانس برای برنده شدن در قرعه کشی اعطا می‌گردد.
حتی اگر کاربر در ابتدا یا بین ماه اشتراک خود را لغو کند، باز هم در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.
 
اعـلام برنـدگان: پس از مشخص شدن برنده، با وی تماس گرفته شده و جایزه به ایشان اهدا خواهد شد. درضمن تاییدیه تحویل جایزه به ایرانسل ارسال خواهد شد.
۳ میلیون تومان وجه نقد ۱

اطلاعات بیشتر (راهنما )

نحـوه عضویـت: کاربر ۱ را به ۷۳۷۹۳۹ ارسال می‌کند
   • در صورت صحیح بودن کیوورد:
      o دریافت پیام تاییدیه اشتراک از MT رایگان: ۷۳۷۹۳۹
      o ارسال اولین پیام پولی به همراه محتوا و سؤال از MT پولی: ۷۳۷۹۳۹
   • در صورت غلط بودن کیوورد:
      o پیام پاسخ به همراه پیام خطا از MT رایگان: ۷۳۷۹۳۹
 • انصراف از مسابقه

  کاربر L را به ۷۳۷۹۳۹ ارسال میکند

  • سیستم صحیح بودن کیوورد ارسالی از جانب کاربر را بررسی می کند.

  • اگر کاربر مشترک سرویس باشد، یک پیام انصراف از MT رایگان ۷۳۷۹۳۹ ارسال می گردد

  • اگرکاربر مشترک سرویس نباشد، پیام خطا از طریق MT رایگان ۷۳۷۹۳۹ ارسال می گردد

 • نحوه امتیازگیری

  • کاربر در ازای هر پاسخ صحیح ۱۰۰ امتیاز کسب می‌کند

  • کاربر در ازای هر پاسخ نادرست ۵۰ امتیاز کسب می‌کند.

  • در صورت عدم پاسخ به سؤال، کاربر امتیازی دریافت نمی‌کند

 • هزینه ها

  • سؤال روزانه شارژ خودکار به همراه محتوا در یک پیامک به قیمت ۱۰۰ تومان از MT پولی ۷۳۷۹۳۹ ارسال می گردد

  • هنگام پاسخ به سؤال، سؤال دیگری به قیمت ۱۰۰ تومان از MT پولی ۷۳۷۹۳۹ به کاربر ارسال می گردد (تا ۱۰ عدد در هر روز)

 • شرایط وقوانین

  • هر کاربری قادر به اشتراک در این سرویس است

  • برای اشتراک ۱ را به ۷۳۷۹۳۹ ارسال نمایید

  • برای انصراف L را به ۷۳۷۹۳۹ ارسال نمایید

  • پیام روزانه از طریق پیام شارژ خودکار به همراه محتوا و سؤال از شماره ۷۳۷۹۳۹ به قیمت ۱۰۰ تومان به ازای هر پیام می باشد

  • هر پیام اضافی از MT پولی ۷۳۷۹۳۹ به قیمت ۱۰۰ تومان می باشد

  • هر پاسخ صحیح معادل با ۱۰۰ امتیاز است

  • هر پاسخ غلط معادل با ۵۰ امتیاز است

  • درصورت عدم پاسخ، امتیازی به کاربر تعلق نمیگیرد.

منبع: نقدی
ورزشی کلمات کليدي
NOSEARCH