ضوابط و شرایط برگزاری دوره لیگاسل :

۱. دوره لیگاسل به منظور استعدادیابی در شهر تهران و در تاریخ ۲۸ خرداد ماه به مدت۳ روز از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ بعد از ظهر برگزار خواهد شد.( آدرس آن متعاقبا اعلام خواهد شد)

۲. شرکت کنندگان باید حداقل دارای ۱۱ سال تمام شمسی و حداکثر ۱۳ سال تمام شمسی باشند.

۳. پس از بررسی محتواهای ارسال شده، تعداد۶۰ نفر از شرکت کنندگان جهت حضور در برگزیده می شوند.

تبصره: دریافت محتوا به هیچ عنوان تعهدی برای ایرانسل مبنی بر پذیرفته شدن کودک/نوجوان جهت حضور در دوره موردنظر ایجاد نمی نماید.

۴. پذیرفته شدگان اذعان نمودند که در دوره های قبلی مشابه شرکت ایرانسل شرکت نکرده اند.

۵. پذیرفته شدگان دوره می بایست به مدت ۵ سال با شرکت ایرانسل برای تهیه محتوی تبلیغاتی مربوط به دوره موردنظر همکاری کنند.

۶. ایرانسل مجاز و محق است به صورت رایگان از محتواهای دریافتی اعم از آنکه شرکت کننده در دوره پذیرفته بشود و یا نشود جهت تبلیغات خدمات و محصولات مخابراتی خود در کلیه بسترها از جمله و بسایت ایرانسل، اینستاگرام ایرانسل، شبکه صدا و سیما بهره برداری نماید.

۷. به منظور حضور در این دوره ولی/ سرپرست/ قیم قانونی می بایست جهت تهیه و ارسال فیلم مهارتهای ورزش فوتبال مهارت آموز به نشانی اعلام شده در صفحه ایرانسل با مشخصات اعلام شده اقدام نماید. فایل ارسالی باید حداکثر ۲۰۰ مگابایت باشد.

تبصره: مسئولیت صحت مدارک و فیلم های ارسالی مهارت آموز بر عهده ولی/ سرپرست/ قیم قانونی می باشد.

۸. ولی / سرپرست/ قیم قانونی متعهد به حاضر کردن به موقع و مستمر مهارت آموز طبق زمانبندی اعلام شده به شرح مندرج در بند ۱ می باشد.

۹. ولی/ سرپرست/ قیم قانونی مسئولیت صحت اندازه و کیفیت کفش و لباس مهارت آموز را بر عهده دارد.

۱۰.ولی/ سرپرست/ قیم قانونی متعهد به پرداخت کلیه هزینه های ایاب و ذهاب و اقامت ایشان در طول مدت دوره می باشد.

.