سیم‌کارت اعتباری و بسته ترکیبی هدیه.

سیم‌کارت اعتباری و بسته ترکیبی هدیه

بسته ترکیبی 1000 تایی، هدیه شما مشترکان جدید اعتباری ایرانسل!.

با خرید سیم‌کارت اعتباری، ترابرد به ایرانسل و یا خرید شماره طلایی از فروشگاه اینترنتی ایرانسل، می‌توانید پس از خرید اولین شارژ برای سیم‌کارت جدید خود، ۱۰۰۰ مگابایت اینترنت همراه، ۱۰۰۰ دقیقه مکالمه ایرانسلی و  ۱۰۰۰ پیامک ایرانسلی رایگان با اعتبار ۷ روز دریافت کنید.

اگر مایل به دریافت سیم‌کارت هدیه هستید، پس از خرید سیم‌کارت ایرانسل یا ترابرد به این شبکه، می‌توانید یک پیامک بدون متن به 2112 بفرستید تا کدپستی شما برایتان ارسال شود. پس از تایید کد پستی، 500 تومان از حساب شما کسر و سیم‌کارت هدیه به همراه بسته ترکیبی رایگان برایتان ارسال خواهد شد. بسته ترکیبی رایگان که شامل 1000 مگابایت اینترنت همراه، 1000 دقیقه مکالمه ایرانسلی و 1000 پیامک ایرانسلی است، با خرید اولین شارژ به شما تعلق می گیرد.