سیم‌کارت اعتباری و بسته ترکیبی هدیه.

سیم‌کارت اعتباری و بسته ترکیبی هدیه

بسته ترکیبی 1000 تایی، هدیه شما مشترکان جدید اعتباری ایرانسل! .

با خرید سیم‌کارت اعتباری، ترابرد به ایرانسل و یا خرید شماره طلایی از فروشگاه اینترنتی ایرانسل، می‌توانید پس از خرید اولین شارژ برای سیم‌کارت جدید خود، ۱۰۰۰ مگابایت اینترنت همراه، ۱۰۰۰ دقیقه مکالمه ایرانسلی و  ۱۰۰۰ پیامک ایرانسلی رایگان با اعتبار ۷ روز دریافت کنید.

تا یک ماه پس از فعالسازی سیم‌کارت،هر زمان که مجموع مبلغ شارژتان به ۱۰,۰۰۰  تومان برسد، از یک هفته اینترنت رایگان بهره‌مند می‌شوید.
 

اگر مایل به دریافت سیم‌کارت هدیه هستید، پس از خرید سیم‌کارت ایرانسل یا ترابرد به این شبکه، می‌توانید یک پیامک بدون متن به ۲۱۱۲ بفرستید تا کدپستی شما برایتان ارسال شود. پس از تایید کد پستی، ۵۰۰ تومان از حساب شما کسر و سیم‌کارت هدیه به همراه بسته ترکیبی رایگان برایتان ارسال خواهد شد. بسته ترکیبی رایگان که شامل ۱۰۰۰ مگابایت اینترنت همراه، ۱۰۰۰ دقیقه مکالمه ایرانسلی و ۱۰۰۰ پیامک ایرانسلی است، با خرید اولین شارژ به شما تعلق می گیرد.