.

حساب چندکاربره

مدیریت مصرف اینترنت همراه

.
.حساب چندکاربره سرویسی است که ایرانسل برای تسهیل مدیریت سیم‌کارت‌های سازمانی، به مشترکان خود ارائه می‌کند. با فعال شدن سرویس حساب چندکاربره بر روی گروهی از سیم‌کارت‌ها، یک سیم‌کارت به عنوان سیم‌کارت اصلی (سرشاخه) تعیین شده و سایر سیم‌کارت‌ها زیرمجموعه (زیرشاخه) آن خواهند بود. اکنون به کمک پنل مدیریت حساب، دارنده سیم‌کارت سرشاخه می‌تواند میزان اعتبار ریالی، تعداد دقایق مکالمه، تعداد پیامک و حجم اینترنت سایر سیم‌کارت‌های گروه را مدیریت نماید.
.
.

در این سرویس به جای تعریف بسته‌های اینترنت، مکالمه و پیامک به صورت مستقل برای هر سیم‌کارت، یک بسته اشتراکی توسط سیم‌کارت سرشاخه تعریف شده و سپس نحوه توزیع و سقف مصرف برای سایر سیم‌کارت‌های زیرشاخه تعیین می‌گردد. همچنین اعتبار ریالی نیز توسط سیم‌کارت اصلی خریداری شده و به میزان دلخواه بین سایر سیم‌کارت‌ها توزیع می‌شود.

امکانات حساب چندکاربره سازمانی:

  • مشاهده میزان مصرف هر زیرشاخه
  • ایجاد و به اشتراک‌گذاری حساب ریالی
  • تعیین سقف مصرف برای تک‌تک زیرشاخه‌ها
  • امکان اضافه کردن زیرشاخه تا سقف ۵۰ هزار سیم‌کارت
  • امکان خرید بسته‌های متنوع دیتا متناسب نیاز هر سازمان
  • دسترسی به امکانات حساب چندکاربره از طریق: برنامه کاربردی ایرانسل من - کنترل حساب اینترنتی - کد دستوری

*
*
*
*
* نام استان
.