امتیاز ایرانسلی من

امتیازتان را بیشتر کنید و هدیه بگیرید!.
.

همه شما اعضای خانواده ایرانسل بر اساس میزان استفاده از خدمات ایرانسل امتیاز می‌گیرید و از مکالمه و یا پیامک فارسی ایرانسلی هدیه بهره‌مند می‌شوید! برقراری هر میزان تماس ایرانسلی (داخل شبکه) یا غیر ایرانسلی (خارج شبکه) معادل ١۵ تومان، یک امتیاز و استفاده از اپلیکیشن «ایرانسل‌من» در هر روز، 20 امتیاز محسوب می‌شود.

امتیاز پیامک هدیه مکالمه هدیه
700-500 90 پیامک ایرانسلی 15 دقیقه مکالمه ایرانسلی
1000-700 250 پیامک ایرانسلی 45 دقیقه مکالمه ایرانسلی
1500-1000 600 پیامک ایرانسلی 90 دقیقه مکالمه ایرانسلی
2000-1500 1000 پیامک ایرانسلی 180 دقیقه مکالمه ایرانسلی
بیشتر از 2000 2500 پیامک ایرانسلی 400 دقیقه مکالمه ایرانسلی

  • امتیازهای ایرانسلی در پایان هر ماه منقضی می‌شوند.

.

برای اطلاع از امتیاز خود کد #1*1*310* را شماره‌گیری کنید.

برای اطلاع از هدیه خود کد #2*1*310* را شماره‌گیری کنید.

.

سلام،
چطور می تونم کمکتون کنم؟

×