کودکان و نوجوانان.

کودکان و نوجوانان

ما کنجکاوی کودکان و نوجوانان را برای استفاده از دستگاه‌های هوشمند و اینترنت و نگرانی شما مادرها و پدرهای عزیز را درک می‌کنیم. با توجه به آشنایی و ارتباط آنها با فضای مجازی، تلاش کرده‌ایم امکانات ویژه‌ای را فراهم کنیم تا دنیایشان را با سلامت و زیبایی بسازند و از زمان‌شان لذت ببرند..

سرویس کودک و نوجوان

با توجه به نگرانی خانواده‌ها در رابطه با دسترسی نامحدود فرزندان کودک و نوجوانشان به اینترنت، سرویس کودک و نوجوان را در اختیار شما قرار داده‌ایم. این سرویس بستری امن برای دسترسی کودکان و نوجوانان به محتوای جذاب و مفید فضای مجازی را فراهم آورده است.

خدمات قابل استفاده برای کودکان و نوجوانان