۴۴۴۴#* کد شگفتی‌های ایرانسل.

۴۴۴۴#* کد شگفتی‌های ایرانسل

سیستمی که به طور خودکار الگوی مصرف شما را تشخیص می‌دهد و پیشنهادی خاص خودتان ارائه می‌کند!.

با شماره‌گیری #۴۴۴۴* «کد شگفتی‌های ایرانسل»، طرحی خاص به شما پیشنهاد می‌کنیم که با استفاده از آن می‌توانید به شکلی باورنکردنی هزینه‌های خود را کاهش دهید.

برای مشاهده بسته‌های مکالمه ۱۰ برابری #۱*۴۴۴۴* و برای دریافت بسته‌های اینترنت همراه منحصر به خودتان با قیمت تخفیفی ویژه، کد #۲*۴۴۴۴* را شماره‌گیری کنید.
 

  • طرح پیشنهاد شده، بر اساس الگوی مصرف‌تان ارائه شده و برای هر یک از مشترکان ایرانسل متفاوت خواهد بود.
  • پیشنهادهای کد شگفتی‌ها در قالب بسته‌های ساعتی، ۱ روزه، ۷ روزه و ۳۰ روزه ارائه شده‌اند.

شما مشترکان اعتباری می‌توانید هزینه طرح خریداری شده را از طریق یکی از دو روش زیر پرداخت کنید:

  • کسر از اعتبار سیم‌کارت
  • استفاده از کارت بانکی (با احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده)