تنظیمات 4G در گوشیMotorola Moto X

تنظیمات 4G در گوشیMotorola Moto X

این ویدئو نحوه تنظیم اینترنت 4G در گوشیMotorola Moto X را نشان می‌دهد.

 1. نوار بالای صفحه را به سمت پایین بکشید، گزینه Mobile data را روشن و گزینه Settings را انتخاب کنید.
 2. گزینه More را انتخاب کنید.
 3. گزینه Mobile network را انتخاب کنید.
 4. گزینه Preferred network type را انتخاب کنید
 5. در پنجره باز شده گزینه (recommended) 4G را انتخاب کنید.
 6. به پنجره Settings بازگردید و گزینه Access point را انتخاب کنید.
 7. در قسمت Mobile network settings بازگردید و گزینه Access point را انتخاب کنید.
 8. علامت + را انتخاب کنید.
 9. در قسمت Name، Irancell-Internet و در قسمت APN، mtnirancell را وارد و سپس Save کنید.
 10. گزینه Irancell-Internet را انتخاب کنید.
 11. علامت 4G نشان‌دهنده اتصال به اینترنت پرسرعت همراه (4G) ایرانسل است.