آموزش تنظیم اینترنت 4G در گوشی Nexus 6

آموزش تنظیم اینترنت 4G در گوشی Nexus 6

این ویدئو نحوه تنظیم اینترنت 4G در گوشیNexus 6 را نشان می‌دهد.

 1. نوار بالای صفحه را به سمت پایین بکشید، گزینه Data را روشن و Settings را انتخاب کنید.
 2. گزینه Cellular networks را انتخاب کنید.
 3. گزینه Preferred network type را انتخاب کنید
 4. در پنجره باز شده گزینه (recommended) LTE را انتخاب کنید.
 5. گزینه + را انتخاب کنید.
 6. به پنجره Settings بازگردید و گزینه Access point را انتخاب کنید.
 7. در قسمت Mobile network settings بازگردید و گزینه Access point را انتخاب کنید.
 8. علامت + را انتخاب کنید.
 9. در قسمت Name، Irancell-Internet و در قسمت APN، mtnirancell را وارد و سپس Save کنید.
 10. در نتیجه گزینه Irancell-Internet فعال و علامت 4G نشان‌دهنده اتصال به اینترنت پرسرعت همراه (4G) ایرانسل خواهد بود.
 11. علامت 4G نشان‌دهنده اتصال به اینترنت پرسرعت همراه (4G) ایرانسل است.