آموزش تنظیم اینترنت 4G در گوشیHuawei Mate 7

آموزش تنظیم اینترنت 4G در گوشیHuawei Mate 7

این ویدئو نحوه تنظیم اینترنت 4G در گوشی Huawei Mate 7 را نشان می‌دهد.

  1.  نوار بالای صفحه را به سمت پایین بکشید، گزینه Mobile data را روشن و گزینه Settings را انتخاب کنید.
  2.  گزینه More را انتخاب کنید.
  3.  گزینه Mobile networks را انتخاب کنید.
  4.  گزینه Preferred network type را انتخاب کنید.
  5.  در پنجره باز شده، گزینه Auto 4G/3G/2G را انتخاب کنید.
  6.  به پنجره Mobile network settings بازگردید و گزینه Access Point Names را انتخاب کنید.
  7.  با انتخاب Menu از پنجره باز شده گزینهNew APN را انتخاب کنید.
  8.  در صفحه باز شده در قسمت Name، Irancell-Internet و در قسمت APN، mtnirancell را وارد و سپسsave کنید.
  9.  در نتیجه گزینه Irancell-Internet فعال و علامت 4G نشان‌دهنده اتصال به اینترنت پرسرعت همراه (4G) ایرانسل خواهد بود.